E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Jak nabrat svalovou hmotu www.f-sport.cz Forum / Jak nabrat svalovou hmotu /  
 

Martin 68kg/184cm 28 let prosím o radu do za?átku

 
Autor Martin90
Člen
#1 | Zasláno: 1 Pro 2018 23:21 
Ahoj,

V první ?ad? bych cht?l pochválit web, všechny ?lánky jsou napsané velmi p?kn?, ?tivou formou. Nicmén? po p?e?tení v?tšiny zde psaných ?lánku pro p?íbrání, mn? samotné fitness spíše p?ipadá jako ?ím dál v?tší alchymie

Pot?eboval bych n?co ud?lat se svým t?lem, p?i mé výšce 184cm, je 68kg proklat? málo. Za?al jsem s fitkem cca p?ed 3 týdny, chodim 3x týdn?, út, ?t, ned?le.
Treninky jsem si poskládal podle návodu zde http://www.f-sport.cz/print.php?id=20 . Myslíte si, že tenhle plán je tedy nejoptimáln?jší ke cvi?ení do za?átku? A jak dlouho tyhle cviky cvi?it, protože t?ch ruznych cvik? je nespo?et, nebo jestli to po n?jaké dob? to?it? V tom se po?ád ztrácím N?kde jsem aji ?etl, že by se m?lo jet fullbody, ale to si nedokážu p?edstavit, jak bych to celé do 60 minut odcvi?il. Techniku se tady snažím také co nejlele odkoukat, pop?ípad? od borcu v posilovn?

Vím, že prvotním faktorem k usp?chu je samoz?ejm? jídlo, na tom už také pracuji a snažím se do sebe nacpat n?co v tomhle duchu http://www.f-sport.cz/print.php?id=12 a dalši otazkou jsem se cht?l zeptat, jakou kombinaci doplnku koupit. P?emýšlím o tomto balí?ku: http://www.f-sport.cz/eshop/print.php?id=6431#nadpis
Tak jestli s tím ud?lám dob?e.

Budu moc rád za jakoukoli odezvu.

D?kuji

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 28 Pro 2018 12:43 
Martin90
Ahoj,
objevil jsem to koukám n?jak pozd? - to se omlouvám.

Trénink sis vybral správn?.

Jídelni?ek rovn?ž.Tak dej v?d?t, jak se za ten m?síc da?í

Autor Martin90
Člen
#3 | Zasláno: 14 Led 2019 11:42 
Ahooj,

Tak pomale ale jist? to jde nahoru za cca ty 3 m?síce co jsem za?al cvi?it jsem p?ibral 9kg a p?evážn? snad ve svalech, pupek zatím moc neroste takže zatím spokojenost.
Je pravda, že jsem teda za?al o dost jist ze suplementaci dávám od explomaxu 2x denn? gainer 13% po 100g, pumpu p?ed tréninkem a te? jsem ješt? po?ídil bcaa 8.1.1 s glutaminem, u toho jsem se cht?l zeptat, jestli dob?e chápu dávkování, 10g p?ed tréninkem a 10g po, nebo t?ch 10g rozd?lit na p?l a dát 5 p?ed a 5 po. To stejný v netreninkovy den, jestli dát 10g ráno a 10g ve?er, nebo 5 a 5?
Martine a ješt? jestli bys mi poradil, jak dlouho bych m?l u tohohle typu a cyklu tréninku z?stat? Podle ?lánku, se svaly za?nou po ?ase na stejný typ tréninku adaptovat a neza?nou tak moc r?st, tím pádem svaly šokovat zm?nou tréninku? Díval jsem se nap?íklad na ?lánek: trénink 3x týdne pokro?ilý.

Díkec

Autor Martin
Administrátor
#4 | Zasláno: 14 Led 2019 18:45 
za cca ty 3 m?síce co jsem za?al cvi?it jsem p?ibral 9kg a p?evážn? snad ve svalech
To je super výsledek Vlastn? v naturálním reálu jsi na maximálním tempu

BCAA je 5g p?ed a 5 po, ale máš gainer, tak si to klidn? p?esu? p?ed trénink a pokud máš i NO?ko, tak n?kam do za?átku tréninku, klidn? až po jeho za?átku, až se rozjedeš.

Trénink drž dokud budeš nabírat alespo? 1,5kg/m?síc

Jak nabrat svalovou hmotu www.f-sport.cz Forum / Jak nabrat svalovou hmotu /
 Martin 68kg/184cm 28 let prosím o radu do za?átku

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑