E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Jak nabrat svalovou hmotu www.f-sport.cz Forum / Jak nabrat svalovou hmotu /  
 

pavlikk 62/178 28let - Nedokážu přibrat - mohu nabrat svaly?

 
 
Stránka  Stránka 1 z 2:  1  2  Next »

Autor pavlikk
Člen
#1 | Zasláno: 14 Led 2019 21:57 | Změnil(a): pavlikk 
Zní to asi zvláštn?, ale a? jím cokoli, tak moje váha je na p?l kila už od 18 stejná.

Mohu jíst cokoli - spoustu sladkého bez omezení, jogurty, sýry, zeleninu, ovoce, nic se bohužel nem?ní.
Pokud jím p?íliš cukru a tuk?, tak jediné co se znateln? horší je stav mé pleti.
Prost? a jednoduše mám z toho be?ary i v mých 28 letech. A pokud sladkému a tu?nému nedám pokoj, tak se dokáží vytvo?it opravdu škaredé, které potrápí i týdny. A tomu se chci rozhodn? vyhnout.

Proto je m?j jídelní?ek (narozdíl od p?edchozích let) tvo?en p?ibližn? 60% zeleninou, 30% kvaskový chleba, ob?as rohlík a zbytek bílé jogurty. Ob?as sýr. Na ob?d je v?tšinou n?jaké maso, ale pouze spíše málo. Mám ho rád, ale sta?í mi trochu. Spíše více brambor, t?stovin, p?ílohy.

Jím pravideln?, p?ibližn? každé 2-3 hodiny.
Nikdy se nep?ejídám, vždy jím tak akorát.

P?ed pár lety byl m?j jídelní?ek hlavn? pe?ivo + nutela a takové v?ci.

Pokud se svléknu, dokonce mi jde vid?t peká? a to jsem za celý život necvi?il. Mám i p?ehnan? velké bicepsy - až tak, že když hodn? zatnu ruku, tak m? ty svaly bolí <img src="http://www.f-sport.cz/bb/img/smilies/biglol.gif" border="0" alt=""> To mám ale vše z p?íliš vysoké hladiny testosteronu.

Jenže když mám t?eba triko, vypadá to, že jsem rachitický. Prost? když nic nedržím, tak mám opravdu hodn? tenké paže. Podle m??ení mám asi 8% tuku v celém t?le. Takže je to takové legra?ní - když zatnu svaly, mám je v?tší, než ti co cvi?í roky. Když ne, tak jako bych byl úpln? vyzáblý.

Pohledov? to vypadá, že jsem se zastavil n?kde v 17 letech. Prost? jako vychrtlý kluk. I když síly mám pom?rn? dost.

M??ím 178 cm a vážím pouze 61 Kg!

Za?al jsem p?ed týdnem lehce cvi?it ale už po n?kolika dnech citím, jak mi zt?žkly prsa, zvládnu 3x více, než na za?átku. D?lám kliky a prkno. Intenzivn?, pak pár minut pauza a znovu. Nejlépe tak, abych vždy mohl za chvíli bez problému znovu.

Takže te? UŽ vážím skoro 62 Kg.

Nohy mám docela vytrénované z kola, tam mi svaly ur?it? nechybí.

Mám ale obavu, že paže se mi asi nikdy p?íliš nezv?tší, pokud nebudu brát n?jaké tabletky, atd. Aby to n?jak vypadalo, musel by být pr?m?r tak o 3-4cm v?tší.

P?ijde mi, že prost? mám tenké kosti, jsem jinak stav?ný, než po?ádný chlap. Spíš jako atlet - b?žec.

Nevím co bych musel sníst, abych p?ibral tuk. Opravdu si to nedokážu p?edstavit. Zárove? ale nechci, aby mi ty tuky šly z t?la, což se bohužel vždycky d?je - všemi možnými cestami ven, jen se to prost? nikam neuloží.

Když se snažím, dokážu v n?kterých polohách vypadat jako namakaný sportovec. Ale normáln? oble?ený p?sobím jako hodn? slabý kluk, co nedostane najíst <img src="http://www.f-sport.cz/bb/img/smilies/biglol.gif" border="0" alt="">
Navíc to zesiluje fakt, že mám pom?rn? velké dlan? a dlouhé, tenké prsty. V?tší, než normální chlap. Což m?j problém ješt? víc zesiluje.

M?žete poradit, co by bylo pro m? nejlepší? Jde mi hlavn? o ty paže a možná ramena, jinak jsem se sebou spokojen.

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 15 Led 2019 09:34 
pavlikk
ahoj a vítám t?

První v?ta je pot?šující - ANO, M?ŽEŠ P?IBRAT A NENÍ TO ANI PROBLÉM

Celé tajemství je v tvé hlav?, já míval taky 62/178 a vytáhl jsem to naturáln? t?sn? pod 100kg. První jsem d?lal asi 3 roky nesmysly a pak jsem pochopil, že ta v?ta "nažer se", kterou m? v posilovn? ?astovali není nadávka, ALE DOBRÁ RADA!

Musíš se tedy na n?jaký ?as odprostit od toho podvýživeneckého pasu s peká?em buchet a pustit se do toho po?ádn?. Doporu?uji si dát jako první metu 75Kg a na tu vylet?t agresivn? a rychle. Pokud to podpo?íš po?ádným silovým cvi?ením 3x nebo 4x týdn?, tak to bude fungovat perfektn? !

Autor Martin
Administrátor
#3 | Zasláno: 15 Led 2019 09:34 
Konkrétn? bych doporu?il p?ed trénink Assassins Pump:
http://www.f-sport.cz/eshop/print.php?id=5477
A po tréninku a každý den dopoledne Gainer:
http://www.f-sport.cz/eshop/print.php?id=5082
K tomu p?ípadn? creatin:
http://www.f-sport.cz/eshop/print.php?id=2617

Mé podrobné doporu?ení, jak si složit nejlépe dopl?ky výživy pro nár?st svalové hmoty, i s vysv?tlením CO brát, JAK brát a PRO? to tak brát naleznete zde: http://www.f-sport.cz/print.php?id=615


Jak se d?lají velké svaly je podrobn? popsáno zde:
http://www.f-sport.cz/print.php?id=2

Autor Martin
Administrátor
#4 | Zasláno: 15 Led 2019 09:35 
V prvním kroku si zkus napsat / opsat jídelni?ek. Zapracujeme na tom, aby si p?ijímal dostatek živin. To je klí?ové.

Autor pavlikk
Člen
#5 | Zasláno: 15 Led 2019 13:36 
Díky moc za povzbudivé zprávy a cenné informace!
Za?nu na tom pracovat.

Každopádn? cvi?ení m? za?íná bavit.
V??ím, že z toho n?co bude

Autor Martin
Administrátor
#6 | Zasláno: 16 Led 2019 09:52 
pavlikk

Autor pavlikk
Člen
#7 | Zasláno: 22 Led 2019 18:06 
Zatím jsem se ješt? nedostal k jídelní?ku, ale v sou?asné chvíli jsem na 63 Kg.
Takže asi 1kg za týden. A to cvi?ím spíše zlehka.
Rozhodn? jde vid?t rozdíl co se tý?e toho co zvládnu.

Zatím dám 30 plných klik? b?hem 30 vte?in. Pak už to jde znateln? pomaleji. V??ím, že se dostanu na 100vku b?hem 2-3 m?síc?.

Dokonce se mi zdá, že mám i opticky siln?jší paže, takže jsem opravdu spokojen.
Mám ze sebe radost pavlikk

Autor Martin
Administrátor
#8 | Zasláno: 23 Led 2019 12:36 
pavlikk
Zkus zabrat s tím jídelni?ek. Nachystej si to a pak se na to na m?síc vrhni. Tím se ten r?st nakopne!

Autor pavlikk
Člen
#9 | Zasláno: 26 Led 2019 18:50 | Změnil(a): pavlikk 
Takže p?ibližný jídelní?ek:

8:00 - 2-3x chleba - v?tšinou s máslem a medem, p?íp. 2-6x raj?e, 4-5x ?edkev, p?l papriky - dle velikosti.
9:00 - ob?as si dám nap?. ovoce .. 1-2x mandarinka, banán, kivi, jablko
10:00 - 2-3x chleba - op?t se zeleninou (tu kterou jsem ten den ješt? nejedl z výše uvedených), s lu?inou nebo s máslem, p?íp. cottage, tu?ák, když nikde nejdu tak i p?l stroužku ?esneku a nebo bílý jogurt (s banánem) nebo lipánek nebo podobný, vždy s 2-3x rohlík/1-2x graham. Ob?as zase s medem. Vyjíme?n? plátkový sýr. N?kdy chleba nahradím rohlíkem/grahamem.
11:00 - vyjíme?n? n?co, t?eba to proložím buchtou
12:00 - ob?d - vždy polévka, na druhé v 80% p?ípadech maso (vep?ové, ku?ecí, kr?tí). t?stoviny, knedlíky, rýže, bulgur, špenát, omá?ky z nivy, smažené tak 3x do m?síce. Prost? normální ob?dy, spíše zdrav?jší, žádné é?ka, bujóny, atd.
15:00 - n??ím to proložím - v?tšinou n?co sladšího, p?íp. 1ks ovoce.
16:00 - stejné jako v 15.
18:00 - op?t n?co na zp?sob jako v 8h nebo 10. Jogurt max. 1 denn?.
20:00 - n?jaká pomazánka - t?eba sardinky, s avokádem, vají?ková, p?íp. tu?ák se zeleninou a nebo chleba s máslem a medem - klidn? i 4-5x krajíc chleba, každý 2-3. den dl vína. Ob?as 1/4 pomela, pokud není pomazánka + t?eba 2x krajíc s máslem a medem.
22:00 až 23:00 - stejné jako v 20, v?tšinou v polovi?ním množství.

šunky, párky, uzeniny jím tak 1x za 4 m?síce, n?kdy ani to ne

Do ned?le jsem na 64kg. Cvi?ím denn?. Na druhý den cítím jen mírný pocit, že jsem v?era n?co d?lal. Takže mohu bez problému po?ád.

Mám ale takový problém, vypadá to, že mi sílí hodn? tricepsy, ale horní ?ást ramen z?stává stejná. Vypadá to už divn?.. Jakými cviky si mohu doma posílit tu horní ?ást, tj. hlavn? zesílit ramena? Nejlépe vlastní vahou.
D?lám stále hlavn? kliky a prkno.

Prsa už jdou v n?kterých polohách vid?t taky p?kn?

Od doby co jsem za?al cvi?it jsem registroval, že toho sním znateln? více a mám i v?tší chu? na maso.

Autor pavlikk
Člen
#10 | Zasláno: 27 Led 2019 20:18 | Změnil(a): pavlikk 
Mj. už ud?lám 40 klik? za 30-35 sekund a ani se nezapotím
Ješt? p?ed m?sícem bych si ani nedokázal p?edstavit, že to n?kdy zvládnu

Stránka  Stránka 1 z 2:  1  2  Next » 
Jak nabrat svalovou hmotu www.f-sport.cz Forum / Jak nabrat svalovou hmotu /
 pavlikk 62/178 28let - Nedokážu přibrat - mohu nabrat svaly?

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑