Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /  
 

xxKami (Kamila), 30, 51kg/158cm

 
 
Stránka  Stránka 1 z 2:  1  2  Next »

Autor xxKami
Člen
#1 | Zasláno: 20 Úno 2019 23:01 
Zdravím!

Jsem 8m?síc? po porodu císa?em, p?ed t?hotenstvím jsem vážila 48kg a byla hodn? aktivní (posilování, pohyb).
B?hem t?hotenství jsem p?estala s pohybem (zdr. problémy a strach o mimi) a vyžrala se (doslova VYŽRALA!) na neuv??itelných 77kg!!!

Od porodu a od té doby, co jsem se jakž takž dala po tom císa?i do kupy jsem momentáln? na váze 51-2 kg.

Zatím necvi?ím (cítila jsem dost dlouho jizvu a okolí), ale za?ínám s n?jakými cvi?eními, které jdou od píky na vnit?ní svalstvo a pánevní dno. Mám totiž strach z rozestupu b?išních sval?.
Každý den se snažím ale chodit (rychlá ch?ze). V?tšinou zvládám tak 5km denn?. Dnes to bylo 7km za 1,5h v?tšina po rovin?, cca 2km byly v kopcovit?jším terénu, ale žádná hr?za.
Ob?as si i vyb?hnu (ale vydržím tak 2-3km)
Co se týká jídelní?ku, mám ho hodn? osekaný - mám pocit, že jedin? tak opravdu hubnu, když prost? málo jím :/


Mým cílem je shodit ješt? p?ebyte?ný tuk (moje váha, p?i které jsem se cítila vždy dob?e bylo okolo t?ch 47-8kg). Po porodu je ta postava taková specifická, mám špeky tam, kde d?íve p?i stejné váze nebyly..u?ím se s tím jako s novým t?lem Mimoto mám to p?evislé b?icho - rozhodn? jsou tam povolené svaly, ale je i takové podle m? nep?im??en? vyvalené - na to, že jsem na 51kg (proto ten strach z rozestupu sval?).
Jakmile budu na své váze a zformuju postavu, ráda naberu svaly, nechám se unést cvi?ením a budu d?ít jak mezek ))))


Nakonec m?j tragický jídelní?ek dnešního dne: (nekoukala jsem ješt? na to vaše po?itadlo jídel, na to se vrhnu, jakmile tohle dopíšu ;-)
Mimochodem, moje jídelní?ky jsou si každý den dost podobné... :-/

Ráno:
- káva s mlékem bez cukru (250ml)
- ovocný ?aj neslazený (500ml)
- Emco ovesná kaše mango (65g)

Ob?d:
- špagety (180g)
- okurka (75g)
- eidam 30% (20g)
- vejce natvrdo (60g)
- Hollandia bílý jog. (40g)
------> ano, z tohohle jsem si ud?lala "salát"!..no..sm?s

-káva s mlékem bez cukru (250ml)
- ?aj (500ml)

Ve?e?e:
- Madeta Cottage (150g)
- okurka (75g)
- raj?ata (50g)

- káva s mlékem bez cukru (250ml)


Budu ráda za odezvu!!!

[b][/b]

Autor xxKami
Člen
#2 | Zasláno: 21 Úno 2019 21:39 
Hlásím dnešní jídelák. Trochu jsem se za?etla do vašich (mimochodem bezvadných) stránek a pop?emýšlela nad tím jídlem...zkusím jíst 5x denn? + pohyb.

Podle kalkula?ek bych m?la mít hubnoucí p?íjem cca 3 358KJ, 65g bílkovin, 97g sacharid?, 15g tuk?.


Dnešní jídla mi daly dohromady jen! 2994 kJ a to jsem se fakt snažila, ale nedokážu to poskládat tak, abych dodržela t?eba dost bílkovin a nep?ekro?ila zárove? sacharidy...
Pohyb dneska byl: 8km rychlé ch?ze po rovin? za 1hod 20min.


snídan?: emco ovesná kaše ?okoládová 65g

svá?a: Paprika bílá syrová 50 g
chléb slune?nicový Penam fit den 30g
Lu?ina s bylinkami 6g

ob?d: basmati rýže 100g
ku?ecí steak 100g
vaj. bílek 34g
raj?ata 50g

sva?ina:
milko ?ecký jogurt 0% tuku 140g
raj?ata 50g

ve?e?e: racio knackebrot žitný 10g
Cottage madeta 50g
vaj. bílek 2x 34g


celkový p?íjem: 2994 kJ, bílkovin: 64g z 69, sacharid?: 96g z 97, tuk?: 16g z 15.

Jít na to zhruba takto? Nebo je to totální blbost ty jídla? Bude n?kdo reagovat?

Autor Martin
Administrátor
#3 | Zasláno: 22 Úno 2019 12:14 
Ahoj xxKami,
ur?it? za?ni cvi?ení pomalu a zlehka, je to lepší, než si zkomplikovat život zran?ním.

V první fázi bych to bral hlavn?, jako rehabilitaci a dostání se do formy, takže tuky a b?icho ješt? chvíli nech.

Jídelni?ek te? bude to, na ?em m?žeme zamakat nejvíce!
1/ t?stoviny vynech úpln?
2/ sýry zkus nahradit jogurty, tvarohy a olomouckými syre?ky

Najdi si n?jaký zdroj sacharid?:
1/ rozumné pe?ivo + dexi
2/ rýže
3/ brambory

A to rozložíme do celého dne, jako kostru.

Máš tam správn? p?kné zdroje bílkovin jako ku?ecí a bílky.

Autor Martin
Administrátor
#4 | Zasláno: 22 Úno 2019 12:20 
Na dopl?ky si se ptala v chatu, doporu?il bych:

1/ protein, pom?že práv? zkvalitnit tu stravu a v?tší p?íjem ?istých bílkovin má i vliv na formu.
I CFM 100

(a jsou tam potom i levn?jší sá?ky pro dopln?ní dózy)

2/ Komplexní spalova? tuk? pro stimulaci spalování tuk?
Fat Killer


3/ L-carnitin pro podporu uvol?ování tuk?
Carni Strong 150000


To je takový klasický základ

Autor xxKami
Člen
#5 | Zasláno: 22 Úno 2019 12:43 
k, díky!

Ješt? mám jeden dotaz. Pro m? jako za?áte?níka ve skládání si jídelní?ku tak, aby obsahoval ur?itým po?et bílkovin, sacharid? a tuk?, je to docela náro?né. Strávila jsem nad tím docela dlouhou dobu, než jsem to dala jakž takž dohromady a i tak to má své mouchy.

Je proto možné, abych si poskládala t?eba 4 varianty kvalitního jídelní?ku a jela to furt dokola? (samoz?ejm? s obm?nami t?eba zeleniny, zna?ek výrobk? atd.)
Nebo je to jen zleh?ovací tendence lenoch??

Vynechávám teda t?stoviny a sýry..asi i ty nízkotu?né, chjo.

Z produkt? se mi líbí I CFM 100 a Fat killer - m?že se to kombinovat, že

Autor Martin
Administrátor
#6 | Zasláno: 22 Úno 2019 13:52 
xxKami
Je proto možné, abych si poskládala t?eba 4 varianty kvalitního jídelní?ku a jela to furt dokola? - jasn?

?asem ti to p?ejde do krve a budeš to v?d?t na porce a pak už jen dle chuti zvolíš, kterou nap?. dopolední sva?inku si dnes dáš ...

U nízkotu?ných sýr? je ?asto problém, že to je n?jaký škrob s vodou. Chce to mrknout na složení. Ale t?eba práv? Cottage nebo Olomoucký sýre?ek jsou bez tuku p?irozen? a jsou dietn? perfektní a p?itom zdravé.

Ano, Fat killer a I CFM se kombinuji. V?tšina si k tomu vezme i ten carnitin, protože je na dávku neskute?n? levný. Ta láhev má 150 plnohodnotných dávek (pro n?koho až 300 slabších) a tak vydrží velmi, velmi dlouho.

Autor xxKami
Člen
#7 | Zasláno: 22 Úno 2019 18:38 | Změnil(a): xxKami 
Ješt? nemám úpln? jasno v tom, jak vážit suché, sypké suroviny ….konkrétn? rýži? Masa se váží v surovém stavu, to vím.

V jídelní?ku jsem si zadala na ob?d 100g rýže a 100g masa, zvážila jsem rýži p?ed va?ením....to jako fakt? Po uva?ení bylo té rýže kopéééééc, to se dá sníst???

Myšleno tak, že se nezat?žovat tím, že po uva?ení je té rýže opticky hrozn? moc - je nasáklá vodou, ale že jsou d?ležité hodnoty B, S, T p?ed tím uva?ením p?i zvážení?

Takže vážit uva?enou nebo p?ed va?ením? Díky a na chvilku dám snad pokoj

Autor Martin
Administrátor
#8 | Zasláno: 23 Úno 2019 23:16 
xxKami
Váží se vše za syrová. Jak si správn? napsala, ten objem je jen voda.

Autor xxKami
Člen
#9 | Zasláno: 24 Úno 2019 19:45 
Zasílám v?erejší a dnešní jídelní?ek, neda?í se mi nep?ekra?ovat sacharidy

Sobota:
snídan?: ovesná kaše emco ?okoládová 65g

sva?ina: penam fit den slune?. chleba 40g
Lu?ina 10g
paprika 40g

ob?d: ku?ecí prsa 110g
brambory 160g (tady se asi p?ekro?ily ty nadbyte?né sacharidy, že)

sva?ina: ?ecký bílý jogurt 0%tuku 210g


ve?e?e: knackebrot žitný 20g
Cottage 50g
okurek 90g

Bílkovin: 69g z 65, sachar.: 109g z 97, tuky: 17g z 15, 3827kJ
1,5h ch?ze 4km/h.


Ned?le:

snídan?: emco ovesná kaše 65g

sva?ina: penam fit den slune?nicový chléb 20g
lu?ina 10g
raj?ata50g

ob?d: kroupová polévka 200g (n?jak se nevyvedlo (
ku?ecí prsa 100g
rýže 90g
?erv.?epa sladkokys. nálev 75g

sva?ina: Cottage 50g
racio knackebrot žitný 10g

ve?e?e: vaj.bílek 5x
racio knackebrot 5g
raj?ata 40g

bílkoviny 67g z 65, sacharidy 131g z 97, tuky 15g z 15, 4213kJ
"b?h" 2km, 12minPo?ád s tím jídelní?kem tak n?jak zápasím...až zp?tn?, když to sem píšu vidím, že n?které v?ci jsou prost? blbost, nebo že jsem si toho dala zbyte?n? "moc". Makám na tom!

Autor Martin
Administrátor
#10 | Zasláno: 25 Úno 2019 09:51 
xxKami
Jídelni?ek je moc hezký, nejsi moc vysoká, ale ty sacharidy budou OK, hlavn? n?co mezi 100 až 130g už snadno doladíš na stran? pohybu

Když práv? do toho pichneš dva proteiny (a sta?í i polovi?ní dávky denn?), tak se to posune na 90g bílkovin a cca 100g sacharid?, tuky se nezvednou a bude to hned super!

Autor xxKami
Člen
#11 | Zasláno: 25 Úno 2019 10:13 
Dnešní jídelní?ek:

snídan?: emco ?okoládová ovesná kaše 65g

?ecký bílý jogurt milko 0%tuku 70g

sva?ina: racio knackebrot žitný 10g
hollandia bílý 3,5% tuku 40g
bílá paprika 50g

ob?d: kr?tí prsa 100g
brambory 100g
raj?ata 50g

sva?ina: racio knackebrot žitný 10g
olom. tvar?žky 50g
goji 5g

ve?e?e:racio žitný knackebrot 10g
Cottage 40g
dušená šunka 18g

?ecký bílý jogurt milko 0% tuku 70g


V plánu je ješt? procházka tak 5km

Bílkoviny: 69g z 65, sacharidy:95g z 97, tuky: 13g z 15, 3 350kJ
Nemám do toho zapo?ítanou mandli?ku :-D


Ten ?ecký jogurt jsem si dala mezi snídaní a dopolední sva?inou, a pak plánuju dát ješt? po ve?e?i.
Takže mi to vychází na 7 jídel denn? (i když dv? z nich jsou samotný ?ecký jogurt). Ud?lala jsem to proto, aby mi vycházely živiny. Taky je to p?íjemné, protože nemám hlad mezi snídaní a svá?ou. M?žu to takhle d?lat? Že v podstat? "po?ád" n?co jím?

A další otázka: dneska mi to vyšlo na 7 jídel denn?, ale zítra mám sestavený jídelní?ek na 6jídel denn? - m?že to takhle kolísat, že každý den budu mít bu? t?ch 6 nebo 7jídel podle toho, jak mi to bude vycházet?
Díky za odpov??!

Autor xxKami
Člen
#12 | Zasláno: 25 Úno 2019 12:07 
Doporu?ený protein objednán - podle kalkula?ky na t?chto stránkách mám mít p?íjem bílkovin 65g a píšeš, Martine, že m? to i s proteinem posune na 90g bílkovin denn?. Jak tomu rozum?t? Kolik teda t?ch bílkovin?

Autor xxKami
Člen
#13 | Zasláno: 26 Úno 2019 10:42 | Změnil(a): xxKami 
Dnešní jídelní?ek:

snídan?: emco ovesná kaše 65g

sva?ina: penam fit chléb slune?nicový 20g
Cottage 50g
paprika 50g

ob?d: 100g kr?tí prsa
100g brambory

sva?ina: žitný knackebrot 10g
40g hollandia bílá

ve?e?e: žitný knackebrot 10g
ol. tvar?žky 50g
okurek 50g

2.ve?e?e: žitný knackebrot 10g
šmakoun 30g

plánuju pak ješt? okolo 19:15 40g bílý hollandia jogurt


Kde tam napasovat protein?


B 65g z 65, S 94g z 95, T 15g z 15, 3 324 kJ

Autor xxKami
Člen
#14 | Zasláno: 26 Úno 2019 11:26 
Otázka roku - nem?žu zatím cvi?it p?ímé b?išní svaly.
Milovala jsem d?epování.

Pracuje p?i správn? provedeném d?epu p?ímý b?išní? Díky za odpov??

Autor Martin
Administrátor
#15 | Zasláno: 26 Úno 2019 13:31 
xxKami
Takže mi to vychází na 7 jídel denn? (i když dv? z nich jsou samotný ?ecký jogurt). Ud?lala jsem to proto, aby mi vycházely živiny. Taky je to p?íjemné, protože nemám hlad mezi snídaní a svá?ou. M?žu to takhle d?lat? Že v podstat? "po?ád" n?co jím?

To je práv? na tom to dokonalé

Bílkoviny z proteinu jsou navíc, berou se do úvahy, ale mají už p?idaný úkol.

P?ímý b?išní se p?itom jenom zpevní, ale p?ímo nepracuje. Lehce se tím sice posiluje celkov? b?išní st?na, ale zase pozor, p?i disbalanci se zády anebo p?íliš t?žkou váhou m?že d?ep takovou situaci zhoršit - i proto se p?i v?tších váhách používá opasek. On práv? pomáhá b?išním sval?m.

Autor xxKami
Člen
#16 | Zasláno: 27 Úno 2019 14:17 
DNešní jídelní?ek:

snídan?: emco ovesná kaše 65g

sva?ina: fit den penam chléb 30g
Cottage 50g
okurka 60g
ob?d: tu?ák ve vl. š?áv? 80g
brambory 100g

sva?ina: knackebrot žitný 10g
hollandia bílá 40g
paprika 45g
protein i cfm whey 100

ve?e?e: šmakoun 50g
knackebrot žitný 10g

2. ve?e?e: knackebrot žitný 10g
vaj. bílek

3. ve?e?e: Cottage 30g

B 77g, S 100g, T 17g, 3 762 kJ

Autor Martin
Administrátor
#17 | Zasláno: 28 Úno 2019 09:00 
xxKami

Autor xxKami
Člen
#18 | Zasláno: 28 Úno 2019 10:27 
Dnešní jídelní?ek:

snídan?: ovesná kaše emco 65g

sva?ina: penam fit chléb 30g
hollandia bílý jogurt 30g
okurka 50g

ob?d: 80g tu?ák ve vl.š?áv?
brambory 100g
vaje?. bílek 34g

sva?ina: knackebrot žitný 10g
olešnický (zelený) tvaroh 30g
protein

ve?e?e: knackebrot žitný 10g
šmakoun 20g
okurka 50g

2.ve?e?e: knackebrot žitný 10g
Cottage 30g

3.ve?e?e: šmakoun 30g


B 77g, S 99g, T 13g, 3 581 kJ

Autor xxKami
Člen
#19 | Zasláno: 28 Úno 2019 10:48 
Zít?ejší jídelák (1.3.ú:

snídan?: emco ovesná kaše 65g

sva?ina: slune?nicový fit chléb 20g
olešnický zelený tvaroh 20g
okurka 50g

ob?d: kr?tí prsa 100g
brambory 100g

sva?ina: dexi
šmakoun 20g
protein

ve?e?e: knackebrot žitný 10g
hollandia bílá 30g
okurka 50g

2.ve?e?e: dexi
Cottage 30g

3. ve?e?e: dexi
šmakoun 30g


B 78g, S 100g, T 14g, 3 587 kJ

Autor Martin
Administrátor
#20 | Zasláno: 1 Bře 2019 10:05 
xxKami
krásn? si se do toho dostala

Autor xxKami
Člen
#21 | Zasláno: 1 Bře 2019 10:49 | Změnil(a): xxKami 
Díky, jedu co to dá )
Nemám hlady, ve?er m? nenapadne cokoli zbrousit, na t?lu je za t?ch pár dní vid?t, že se n?co "d?je" , váhu mám pod 50kg.
Ale to vypouklé b?icho z?stává.

Akorát mi bylo oznámeno, že mám opravdu ten rozestup b?išních sval? (prý 3-4 prsty, což je docela síla), p?ed m?sícem mi ?íkala jiná fyzioter., že "jen" asi 1cm, takže popravd? nevím, komu mám v??it, každopádn? se bojím n?jak cvi?it, abych nezapojovala zbyte?n? to b?icho a nezhoršovala to :-/ Docela beznad?j.
Jen n?jaké dýchací cviky, pánevní dno a spol:/ Zajímalo by m?, jestli m?žu t?eba alpinning nebo spinning.
Hledám si osobního trenéra, který na m? mrkne a zkusí se mnou individuál.

Takže plánuju, že dostanu váhu na t?ch cca 48kg, plus do toho to individuální cví?o a pak bych cht?la udržovat. Takže navýšit hodnoty všech živin? O kolik cca?
Te? mám zhruba 70g B, 100g S, 15g T, 3 600KJ

Autor Martin
Administrátor
#22 | Zasláno: 3 Bře 2019 18:20 
xxKami
u toho b?icha je v této fázi,že se musí posilovat, ale nesmí se zanítit nebo nedej bože zranit. Na pevné b?icho zkus zlehka vacuum: http://www.f-sport.cz/print.php?id=543

Zvyš to pak o 30 až 40g sacharid? a po cca 10 dnech zase uvidíme.

Autor xxKami
Člen
#23 | Zasláno: 3 Bře 2019 20:58 
Posílám víkendový jídelní?ek + pond?lní (ješt? to pár dní podržím na t?ch nižších sacharidech):


Sobota:
snídan?: emco ovesná kaše 65g

sva?ina: slune?.celozrnný chléb 20g
olešnický zelený tvaroh 30g
?edkvi?ky
protein

ob?d: kr?tí prsa 100g
brambory 100g

sva?ina: dexi
hollandia bílá 30g

ve?e?e: dexi
šmakoun 25g
paprika

2.ve?e?e: dexi
vaj.bílek

3.ve?e?e:dexi
Cottage 30g

B 77g, S 100g, T 14g, 3 578kJ


Ned?le:
snídan?:ovesná kaše 65g

sva?ina: slune?n.celozrnný chléb 20g
hollandia bílá 20g
raj?ata
protein

ob?d:
domácí sekaná 45g
rajská om. 150g
knedlík (babi prost? nedala jiná? ))

sva?ina: žitný knackebrot 10g
olešn.tvaroh zelený 30g

ve?e?e: dexi
Cottage 30g

2.ve?e?e: dexi
tvar?žky 50g

3.ve?e?e: dexi
šmakoun 20g

B 76g, S 120g, T 29g, 4 481kJ
Dnešek byl výjimka s t?ma sacharidama a tukama…už jsem zase ve správných kolejíchPond?lí:
snídan?: ovesná kaše 65g

sva?ina: celozrnný chléb 20g
šmakoun 30g
paprika
protein

ob?d: ku?ecí prsa 100g
basmati rýže 20g (nevím, jestli to není málo....?, uvidíme)

sva?ina: žitný knackebrot 10g
hollandia bílá 30g
?edkvi?ky

ve?e?e: dexi
tvar?žky 50g

2.ve?e?e:dexi
oleš.tvaroh zelený 30g

3.ve?e?e:dexi
Cottage 30g


B 88g, S 100g, T 13g, 3 718kJ

Autor Martin
Administrátor
#24 | Zasláno: 4 Bře 2019 09:18 
xxKami
u babi?inných ob?d? je nejlepší strategie spráskat maso, knedlíky a nechat omá?ku - to už vypadá skoro jako prázdný talí?

Jinak super

Autor Martin
Administrátor
#25 | Zasláno: 4 Bře 2019 09:20 
... ?lov?k se ?asem nau?í celou strategii vytvá?ení spole?enský uspokojujících prázdných talí?? - a? má klid

Autor xxKami
Člen
#26 | Zasláno: 5 Bře 2019 10:46 | Změnil(a): xxKami 
Tak se musím p?iznat, že jsem v?era porušila a p?ekro?ila S i T :-/


Dnešní jídelník:
snídan?:ovesná kaše 65g

sva?ina:celozrnný chléb 20g
Cottage 20g
protein (mám jahodu-banán a "užrala" bych se ho :-D )

ob?d:tu?ák ve vl.š?áv? 80g
brambory 90g

sva?ina: dexi
?ecký bílý 0%tuku 70g

ve?e?e: dexi
oleš.tvaroh zelený 20g

2. ve?e?e:dexi
?ecký bílý 0%tuku 70g

3. ve?e?e: dexi
tvar?žky 50g

B 89g, S 100g, T 13g, 3 660kJ

Autor Martin
Administrátor
#27 | Zasláno: 5 Bře 2019 16:56 
xxKami
ale to co vidím, je op?t skv?lé

Autor xxKami
Člen
#28 | Zasláno: 5 Bře 2019 21:34 
Jídelník 6.3.:

snídan?: emco ovesná kaše 55g

sva?ina: celozrnný chleba 20g
hollandia bílá 30g
protein

ob?d: tu?ák ve vl. š?áv? 80g
rýže 20g

sva?ina: knackebrot žitný
tvar?žky 50g

ve?e?e: dexi
olešnický zelený tvaroh 30g

2.ve?e?e: dexi
Cottage 30g

3.ve?e?e: dexi
tvar?žky 50g

B 92g, S 95g, T 12g, 3 688 kJA zeleninu do toho teda po?ítat nemusím? I když t?eba raj?ata mají docela dost sacharid?, jako nesním toho vagon), ale i tak....

Autor xxKami
Člen
#29 | Zasláno: 6 Bře 2019 22:14 
Zít?ejší jídelník:

snídan?: ovesná kaše emco 55g

sva?ina: slune?nicový chléb 20g
Cottage 20g
protein

ob?d: kr?tí prsa 100g
brambory 100g

sva?ina: knackebrot žitný 10g
oleš.tvaroh zelený 40g

ve?e?e: dexi
tvar?žky 50g

2.ve?e?e: brambory 50g
tofu s bazalkou 50g

3. ve?e?e: dexi
šmakoun 30g

B 95g, S 97g, T 15g, 3 835kJ

To tofu je docela dost tu?né, takže nevím, jestli je to vhodné nave?er, zkusím...

Autor Martin
Administrátor
#30 | Zasláno: 7 Bře 2019 08:34 
A zeleninu do toho teda po?ítat nemusím? I když t?eba raj?ata mají docela dost sacharid?, jako nesním toho vagon
- ne, ber to podle typu zeleniny, ko?enovka a n?které lilky a pod jsou dosta sacharidové, tak ty se po?ítají, ale r?zné listy a dužiny ne. Raj?e je tak na pomezi, ale pokud je nepe?eš, tak to bude v norm?.


To tofu je docela dost tu?né
- uvidíš podle výsledk?, jak se vleze

Stránka  Stránka 1 z 2:  1  2  Next » 
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /
 xxKami (Kamila), 30, 51kg/158cm

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ®
 ⇑