Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Registrace | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /  
 

xxKami (Kamila), 30, 51kg/158cm

 
 
Stránka  Stránka 1 z 5:  1  2  3  4  5  Next »

Autor xxKami
Člen
#1 | Zasláno: 20 Úno 2019 23:01 
Zdravím!

Jsem 8m?síc? po porodu císa?em, p?ed t?hotenstvím jsem vážila 48kg a byla hodn? aktivní (posilování, pohyb).
B?hem t?hotenství jsem p?estala s pohybem (zdr. problémy a strach o mimi) a vyžrala se (doslova VYŽRALA!) na neuv??itelných 77kg!!!

Od porodu a od té doby, co jsem se jakž takž dala po tom císa?i do kupy jsem momentáln? na váze 51-2 kg.

Zatím necvi?ím (cítila jsem dost dlouho jizvu a okolí), ale za?ínám s n?jakými cvi?eními, které jdou od píky na vnit?ní svalstvo a pánevní dno. Mám totiž strach z rozestupu b?išních sval?.
Každý den se snažím ale chodit (rychlá ch?ze). V?tšinou zvládám tak 5km denn?. Dnes to bylo 7km za 1,5h v?tšina po rovin?, cca 2km byly v kopcovit?jším terénu, ale žádná hr?za.
Ob?as si i vyb?hnu (ale vydržím tak 2-3km)
Co se týká jídelní?ku, mám ho hodn? osekaný - mám pocit, že jedin? tak opravdu hubnu, když prost? málo jím :/


Mým cílem je shodit ješt? p?ebyte?ný tuk (moje váha, p?i které jsem se cítila vždy dob?e bylo okolo t?ch 47-8kg). Po porodu je ta postava taková specifická, mám špeky tam, kde d?íve p?i stejné váze nebyly..u?ím se s tím jako s novým t?lem Mimoto mám to p?evislé b?icho - rozhodn? jsou tam povolené svaly, ale je i takové podle m? nep?im??en? vyvalené - na to, že jsem na 51kg (proto ten strach z rozestupu sval?).
Jakmile budu na své váze a zformuju postavu, ráda naberu svaly, nechám se unést cvi?ením a budu d?ít jak mezek ))))


Nakonec m?j tragický jídelní?ek dnešního dne: (nekoukala jsem ješt? na to vaše po?itadlo jídel, na to se vrhnu, jakmile tohle dopíšu ;-)
Mimochodem, moje jídelní?ky jsou si každý den dost podobné... :-/

Ráno:
- káva s mlékem bez cukru (250ml)
- ovocný ?aj neslazený (500ml)
- Emco ovesná kaše mango (65g)

Ob?d:
- špagety (180g)
- okurka (75g)
- eidam 30% (20g)
- vejce natvrdo (60g)
- Hollandia bílý jog. (40g)
------> ano, z tohohle jsem si ud?lala "salát"!..no..sm?s

-káva s mlékem bez cukru (250ml)
- ?aj (500ml)

Ve?e?e:
- Madeta Cottage (150g)
- okurka (75g)
- raj?ata (50g)

- káva s mlékem bez cukru (250ml)


Budu ráda za odezvu!!!

[b][/b]

Autor xxKami
Člen
#2 | Zasláno: 21 Úno 2019 21:39 
Hlásím dnešní jídelák. Trochu jsem se za?etla do vašich (mimochodem bezvadných) stránek a pop?emýšlela nad tím jídlem...zkusím jíst 5x denn? + pohyb.

Podle kalkula?ek bych m?la mít hubnoucí p?íjem cca 3 358KJ, 65g bílkovin, 97g sacharid?, 15g tuk?.


Dnešní jídla mi daly dohromady jen! 2994 kJ a to jsem se fakt snažila, ale nedokážu to poskládat tak, abych dodržela t?eba dost bílkovin a nep?ekro?ila zárove? sacharidy...
Pohyb dneska byl: 8km rychlé ch?ze po rovin? za 1hod 20min.


snídan?: emco ovesná kaše ?okoládová 65g

svá?a: Paprika bílá syrová 50 g
chléb slune?nicový Penam fit den 30g
Lu?ina s bylinkami 6g

ob?d: basmati rýže 100g
ku?ecí steak 100g
vaj. bílek 34g
raj?ata 50g

sva?ina:
milko ?ecký jogurt 0% tuku 140g
raj?ata 50g

ve?e?e: racio knackebrot žitný 10g
Cottage madeta 50g
vaj. bílek 2x 34g


celkový p?íjem: 2994 kJ, bílkovin: 64g z 69, sacharid?: 96g z 97, tuk?: 16g z 15.

Jít na to zhruba takto? Nebo je to totální blbost ty jídla? Bude n?kdo reagovat?

Autor Martin
Administrátor
#3 | Zasláno: 22 Úno 2019 12:14 
Ahoj xxKami,
ur?it? za?ni cvi?ení pomalu a zlehka, je to lepší, než si zkomplikovat život zran?ním.

V první fázi bych to bral hlavn?, jako rehabilitaci a dostání se do formy, takže tuky a b?icho ješt? chvíli nech.

Jídelni?ek te? bude to, na ?em m?žeme zamakat nejvíce!
1/ t?stoviny vynech úpln?
2/ sýry zkus nahradit jogurty, tvarohy a olomouckými syre?ky

Najdi si n?jaký zdroj sacharid?:
1/ rozumné pe?ivo + dexi
2/ rýže
3/ brambory

A to rozložíme do celého dne, jako kostru.

Máš tam správn? p?kné zdroje bílkovin jako ku?ecí a bílky.

Autor Martin
Administrátor
#4 | Zasláno: 22 Úno 2019 12:20 
Na dopl?ky si se ptala v chatu, doporu?il bych:

1/ protein, pom?že práv? zkvalitnit tu stravu a v?tší p?íjem ?istých bílkovin má i vliv na formu.
I CFM 100

(a jsou tam potom i levn?jší sá?ky pro dopln?ní dózy)

2/ Komplexní spalova? tuk? pro stimulaci spalování tuk?
Fat Killer


3/ L-carnitin pro podporu uvol?ování tuk?
Carni Strong 150000


To je takový klasický základ

Autor xxKami
Člen
#5 | Zasláno: 22 Úno 2019 12:43 
k, díky!

Ješt? mám jeden dotaz. Pro m? jako za?áte?níka ve skládání si jídelní?ku tak, aby obsahoval ur?itým po?et bílkovin, sacharid? a tuk?, je to docela náro?né. Strávila jsem nad tím docela dlouhou dobu, než jsem to dala jakž takž dohromady a i tak to má své mouchy.

Je proto možné, abych si poskládala t?eba 4 varianty kvalitního jídelní?ku a jela to furt dokola? (samoz?ejm? s obm?nami t?eba zeleniny, zna?ek výrobk? atd.)
Nebo je to jen zleh?ovací tendence lenoch??

Vynechávám teda t?stoviny a sýry..asi i ty nízkotu?né, chjo.

Z produkt? se mi líbí I CFM 100 a Fat killer - m?že se to kombinovat, že

Autor Martin
Administrátor
#6 | Zasláno: 22 Úno 2019 13:52 
xxKami
Je proto možné, abych si poskládala t?eba 4 varianty kvalitního jídelní?ku a jela to furt dokola? - jasn?

?asem ti to p?ejde do krve a budeš to v?d?t na porce a pak už jen dle chuti zvolíš, kterou nap?. dopolední sva?inku si dnes dáš ...

U nízkotu?ných sýr? je ?asto problém, že to je n?jaký škrob s vodou. Chce to mrknout na složení. Ale t?eba práv? Cottage nebo Olomoucký sýre?ek jsou bez tuku p?irozen? a jsou dietn? perfektní a p?itom zdravé.

Ano, Fat killer a I CFM se kombinuji. V?tšina si k tomu vezme i ten carnitin, protože je na dávku neskute?n? levný. Ta láhev má 150 plnohodnotných dávek (pro n?koho až 300 slabších) a tak vydrží velmi, velmi dlouho.

Autor xxKami
Člen
#7 | Zasláno: 22 Úno 2019 18:38 | Změnil(a): xxKami 
Ješt? nemám úpln? jasno v tom, jak vážit suché, sypké suroviny ….konkrétn? rýži? Masa se váží v surovém stavu, to vím.

V jídelní?ku jsem si zadala na ob?d 100g rýže a 100g masa, zvážila jsem rýži p?ed va?ením....to jako fakt? Po uva?ení bylo té rýže kopéééééc, to se dá sníst???

Myšleno tak, že se nezat?žovat tím, že po uva?ení je té rýže opticky hrozn? moc - je nasáklá vodou, ale že jsou d?ležité hodnoty B, S, T p?ed tím uva?ením p?i zvážení?

Takže vážit uva?enou nebo p?ed va?ením? Díky a na chvilku dám snad pokoj

Autor Martin
Administrátor
#8 | Zasláno: 23 Úno 2019 23:16 
xxKami
Váží se vše za syrová. Jak si správn? napsala, ten objem je jen voda.

Autor xxKami
Člen
#9 | Zasláno: 24 Úno 2019 19:45 
Zasílám v?erejší a dnešní jídelní?ek, neda?í se mi nep?ekra?ovat sacharidy

Sobota:
snídan?: ovesná kaše emco ?okoládová 65g

sva?ina: penam fit den slune?. chleba 40g
Lu?ina 10g
paprika 40g

ob?d: ku?ecí prsa 110g
brambory 160g (tady se asi p?ekro?ily ty nadbyte?né sacharidy, že)

sva?ina: ?ecký bílý jogurt 0%tuku 210g


ve?e?e: knackebrot žitný 20g
Cottage 50g
okurek 90g

Bílkovin: 69g z 65, sachar.: 109g z 97, tuky: 17g z 15, 3827kJ
1,5h ch?ze 4km/h.


Ned?le:

snídan?: emco ovesná kaše 65g

sva?ina: penam fit den slune?nicový chléb 20g
lu?ina 10g
raj?ata50g

ob?d: kroupová polévka 200g (n?jak se nevyvedlo (
ku?ecí prsa 100g
rýže 90g
?erv.?epa sladkokys. nálev 75g

sva?ina: Cottage 50g
racio knackebrot žitný 10g

ve?e?e: vaj.bílek 5x
racio knackebrot 5g
raj?ata 40g

bílkoviny 67g z 65, sacharidy 131g z 97, tuky 15g z 15, 4213kJ
"b?h" 2km, 12minPo?ád s tím jídelní?kem tak n?jak zápasím...až zp?tn?, když to sem píšu vidím, že n?které v?ci jsou prost? blbost, nebo že jsem si toho dala zbyte?n? "moc". Makám na tom!

Autor Martin
Administrátor
#10 | Zasláno: 25 Úno 2019 09:51 
xxKami
Jídelni?ek je moc hezký, nejsi moc vysoká, ale ty sacharidy budou OK, hlavn? n?co mezi 100 až 130g už snadno doladíš na stran? pohybu

Když práv? do toho pichneš dva proteiny (a sta?í i polovi?ní dávky denn?), tak se to posune na 90g bílkovin a cca 100g sacharid?, tuky se nezvednou a bude to hned super!

Stránka  Stránka 1 z 5:  1  2  3  4  5  Next » 
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /
 xxKami (Kamila), 30, 51kg/158cm

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑