E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /  
 

Cimba 33 let, 176/109 - cíl 10 kg dol?

 
 
Stránka  Stránka 6 z 10:  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next »

Autor cimba
Člen
#51 | Zasláno: 28 Lis 2011 23:04 
Posilka dnes:

BP 1x8x30, 4x8x60
D?epy 1x8x60, 1x8x90, 4x8x110
MT 1x8x50, 4x8x80

p?ítahy spodní kladky úzko 4x8x60
p?ítahy horní kladky úzko 3x8x60

doba cvi?ení cca 65 min

Autor cimba
Člen
#52 | Zasláno: 29 Lis 2011 11:35 
Vážení p?átelé, dnes ráno prob?hlo po ?trnácti dnech u mé osoby vážení a m??ení. Výsledky jsou pro m? tedy p?ekvapivé :

bylo jest rozdíl
Hmotnost - 109 kg 108,5 kg 0,5 kg
Výška - 176 cm
Prsa - 117 cm 117 0
Pas - 103 cm 103 0
Boky - 107 cm 106 -1
Stehna - 65 cm 65 0
Lýtka - 45 cm 46 +1
Biceps - 40 cm 39 -1

Toliko tedy k nam??eným hodnotám.
Te? ješt? n?jaké dopl?ující informace a n?co k tomu, jak se cítím a tak podobn?:
V roce 2008, kdy jsem m?l hmotnost 141 kg jsem byl poprvé byl prom??en BODYSTATEM (nebo jak se tomu nadává ). Tehdy mi nam??ili 92 kg Aktivní T?lesné Hmoty (ATH), neboli vše ostatní mimo tuku. Poté, co jsem shodil cca 31 kg jsem si svoji hmotnost +- držel na t?ch cca 110 kg. Letos v b?eznu jsem byl na bodystatu po druhé a výsledky byly pro m? také p?ekvapivé. Zárove? s tukem jsem totiž p?išel i o 10 kg svaloviny!
Pro? to sem píšu? Myslím si, že je to v tuto chvíli d?ležité pro všechny na zdejším fóru a prosím vás, aby jste mi poradili, co a jak dále.
Já se v tuto chvíli cítím výborn?. V žádném p?ípad? nehladovím. Jím v týdnu 8x denn? a o víkendu 7x denn?. ?asové rozestupy mezi jídly mám do 3 hodin. Poslední jídlo mám skoro vždy mezi 1/2 11 a 11 ve?er. V noci málo spím, to na sebe musím prásknout - cca 5 hodin. N?kdy to ale doženu 1-2 hodinami spánku po práci. Osobn? se mi zdá, že se mi postava zpev?uje. P?i pohledu do zrdcadla mám dojem, že spíše nabírám svalovinu, než abych ztrácel TUK. Nebo možná se d?je obojí - nevím...
Zárove? musím dodat, že jídelní?ky dodržuji, alkohol jsem nepožil 2 m?síce. N?kde bude asi zakopaný pes !
Nepropadám panice, ?i ni?emu podobnému.
Prosím vás, laické i zkušené odborníky, jestli by jste mi dali doporu?ení ohledn? jídelní?k? a trénink? v porovnáním s tím, co je v mém dení?ku dosud uvedeno!
V tréninku pojedu dál, jak jedu te?. Za ?trnáct dn?, p?i dalším vážení po?ídím i srovnávací foto a vyv?sím ho zde prost?ednictvím Martina. Pokud bude pot?eba informace doplnit, není problém.
D?kuji p?edem za váš ?as, který mi p?ípadn? budete v?novat!

Autor tonda2a
Člen
#53 | Zasláno: 29 Lis 2011 19:17 
cimba


ahoj a vítám t? na t?chto stránkách, sice opožd?n?, ale p?eci. Po 14 dnech co jsi tady máš celkem dobrý výsledek. Ty v?tší míry budou asi nabráním svalové hmoty, tak to moc ne?eš. Klucí ti ur?it? porad?j jak dál, abys shodil víc, nebo trochu rychleji. M? ?ekla léka?ka, že 3 kg za m?síc je ažaž. Jinak hrozí jojo efekt. Tak že ti držím palce.

Autor cimba
Člen
#54 | Zasláno: 29 Lis 2011 21:47 
tonda2a
Ahoj Tondo, díky za p?ísp?vek a za p?ivítání. Mn? je jasný, že nem?žu chtít zázraky. Jídelní?ky si hlídám už m?síc - všechno si tisknu na papír z flory.cz + n?který potraviny co tam nejsou si tam dopo?ítám a p?i?tu k výsledku. Jinak stravu dle f-ka dodržuji už od za?átku ?íjna. Jak jsem psal, nepropadám panice. Jen jsem cht?l znát názor zdejších zkušených, jestli je to jak se ?íká normální.
Lze p?i jídelní?ku o takových hodnotách, které v nich mám, ztrácet tuk? Nebo spíš p?ibírat na svalovin?, nebo dokonce obojí? Psal jsem také, že málo spím, protože to ovlivnuje r?st svaloviny, jak jsem se zde do?etl.
Jde mi spíše o to, jestli ned?lám (nejím) n?co blb?. T?eba jestli t?ch bílkovin není moc atd.
Ty hodnoty ATH jsem uvedl proto, že jsem v minulosti m?l té svaloviny více, tak jestli náhodou není možné, že se mi cvi?ením za?íná "vracet" - r?st zp?t.
Vím, že každý je jiný a na každého platí trochu n?co jiného. Jde mi zatím ?ist? o teoretické posouzení.
JO-JO znám moc dob?e, m?l jsem tu ?est poznat. Na pilu tla?it v tomto sm?ru nebudu. Posilka a veškerý pohyb mi d?lá dob?e, vždy jsem se sportu v?noval, n?kdy více, n?kdy mén?.

Autor cimba
Člen
#55 | Zasláno: 29 Lis 2011 22:11 
Dnes jídelák:

ov. vlo?ky 75g, hollandia 125g, mléko1,5 120ml

vícezrnný chléb 100g, Cottage Madeta 150g

Dalmánek 55g, sýr p?írodní 30g

Kurkoz 120g, rýže 50g, brambor 50g

Dalmánek 55g, Krutkoz 130g

Kurkoz 130g, rýže 50g,

Krutkoz 130g, brambor 110g

Olomoucké tvar?žky 100g, 25g tmavé ?ehké plátky,


B 208, S 285, T 36

Autor cimba
Člen
#56 | Zasláno: 29 Lis 2011 22:13 
Dnešní pohyb:

Spinning 66 min, TF 142, 1100 Kcal

Dnes jsem utahanej jako

Autor tonda2a
Člen
#57 | Zasláno: 29 Lis 2011 22:23 
cimba

máš asi pravdu, poroste ti ur?it? svalovina. M? už roste v mém v?ku mén? ale roste. Jinak Michal s Martinem, Arnoldem a další, ti poradí u?en?ji. Ty základy ale máš a taky pravdu v tom, že na každého to má trochu jiný ú?inek. Myslím si, že to vychytáš a p?jde to dob?e.

Autor cimba
Člen
#58 | Zasláno: 29 Lis 2011 22:38 
tonda2a
Hlavn? jde o to, že se ?lov?k opravdu cítí líp...
Zkouším jet podle Michala, 3 základní objemové cviky + dopln?ní dalšími, a to je práv? ono. Jestli spíše nenabírám. Abych místo hubnutí nemusel dení?ek p?esunout k p?ibírajícím

Autor cimba
Člen
#59 | Zasláno: 1 Pro 2011 22:27 
V?era posilka:
BP 1x8x30, 2x8x62,5 , 1x6x62,5 , 1x6x60
D?epy 1x8x50, 1x8x90, 4x8x110
MT 1x8x50, 4x8x80

Byl jsem vyš?avenej a do dalšího už se mi necht?lo, asi bych si spíš ublížil...

Dnes spinning:
64 min, TF 154, 1210 Kcal

Mám nyní náro?né dny na ?as, jídelní?ek dodržuji, akorát dnes jsem m?l 5-6 jídlem delší pauzu, asi 4 hodiny. Snad se ale nic tak hroznýho nestalo
Hodnoty jídelník? držím stále stejn?, v?era a dnes jsem to nestihl projet florou. Zítra už jej sem hodím

Autor cimba
Člen
#60 | Zasláno: 3 Pro 2011 07:33 
V?era jídelník:

ov. vlo?ky 75g, hollandia 125g, mléko1,5 120ml

kornspitz 75g, frischkase 100g

kornspitz 25g, frischkase 100g

kornspitz 50g, vep?ový steak 100g

brambory 250g, frischkase 200g

dalmánek 50g, Olomoucké tvar?žky 100g

párek 50g, 25g tmavé ?ehké plátky

tu?ák vlastní š?áva 130g, kornspitz 50g

Olomoucké tvar?žky 100g, 25g tmavé ?ehké plátky,

B 217, S 250, T 46

Stránka  Stránka 6 z 10:  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next » 
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /
 Cimba 33 let, 176/109 - cíl 10 kg dol?

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑