E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /  
 

Zuzanad 29 , 82/177

 
 
Stránka  Stránka 1 z 4:  1  2  3  4  Next »

Autor Zuzanad
Člen
#1 | Zasláno: 16 Led 2015 07:51 
Ahoj Spor?áci ,
Tak se k vám do diskuze p?idávám a to s p?áním upravit jídelní?ek tak,aby nadále nedocházelo k unav? po cvi?ení .
P?evážn? problém pocituji na druhý den ráno , je mi slabo , i 8 h spánku je pro m? strašn? málo , dokud se vydatn? nenasnídám , stav se nezlepší , ale ?asto mi unava z?stane po celý den ,pokud k tomu docílím 3-5kg z váhy dol? , zlobit se nebudu .
N?co k mým nej?ast?jším sportovním aktivitám : b?h , fitko , kolo .
Ve fitku trávím ?as cca 3krát týdn? po 1,5h – 2h , v?tšinou doplním cvi?ení b?hem na páse , kde se snažím trénovat rychlost , v ostatní dny b?hám , n?kdy 3km , n?kdy 13 km , záleží jak jsem na tom s ?asem ?i unavou … v zimních m?sících se kolu tém?? nev?nuji … pokud na kolo sednu nap?.v lét? vypadá ?asto muj den takto : 17km na kole do fitka , tam si dám min 1h cvi?ení na celé t?lo ( nohy nejedu vždy –bývají dost unavené ) , dokon?ím cvi?ení b?hem na pásu ,sedám na kolo a ?eká m? cesta op?t 17 km ..po takovém to dnu pak bývám dost unavená , bohužel nemohu si pomoci , baví m? to .
Budu tedy ráda , pokud m? obohatíte vašemi zkušenostmi s tréninkem a jídelní?kem .
Zuzana

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 19 Led 2015 13:02 
Zuzanad
ahoj

Tak prvni napiš sv?j jídellni?ek, a? vidím, co doopravdy sníš.

Autor Zuzanad
Člen
#3 | Zasláno: 19 Led 2015 13:14 
No m?j jídelní?ek...je mi proti srsti sed?t u pc a zabývat se jídelní?kem , ale tak dobrá ...vím,že je to d?ležité....
Ned?le :
snídan? 9:00 : tmavá houska ,tvarohová pomazánka
( 11km b?h )
ob?d 13:00 : ku?e , rýže ( kolik toho bylo netuším )
ve?e?e 17:00 : dva plátky tmavého chlebu , tvaroh pomazánka , vají?ko na tvrdo .
v?era jídel moc neprob?hlo , v týdnu snad bývám poctiv?jší .

Autor Martin
Administrátor
#4 | Zasláno: 20 Led 2015 09:26 
Zuzanad
no ale to je katastrofa, takhle to prost? nikdy neklapne

Nebyl by tam n?jaký lepší jídelni?ek? Aspo? 5 rozumných jídel?

Autor Zuzanad
Člen
#5 | Zasláno: 20 Led 2015 09:48 
Hm u m to asi nebude mít význam toto ?ešit ...no zkusíme..
tak v?erejší jídelní?ek ehm :
snídan?: tmavý chléb , tvarohová pomazánka , vají?ko
sva?ina : 100g tvaroh , vlo?ky
ob?d : hov?zí s rýží na žampionech
sva?ina : tmavý chléb ,plátkový sýr
fitko 90 min..nohy , záda , b?icho , ruce
ve?e?e : 1/2 pizza , 2 pive?ka

Autor Martin
Administrátor
#6 | Zasláno: 20 Led 2015 10:01 
Zuzanad
Zkus prohodit tu snídaní a sva?inu, ta sva?ina má lepší sacharidový profil.
Hov?zí s rýži na sucho?
Sva?ina - jaký sýr?
Pizza apivo - ne!

A to nevíme kolik toho bylo.

Dobrá zpráva je, že víme co je špatn? a je co m?nit

Autor Zuzanad
Člen
#7 | Zasláno: 20 Led 2015 10:08 
Pizza byl velice vyjíme?ný p?ípad ...pivko si dám po sportu , ?i vinný st?ik , pom?rn? ?asto ...myslím,že to nijak výrazn? ani nechci m?nit .
Hov?zí s rýží upln? na sucho nebylo , ?asto p?i ob?d? nestíhám v?as zaki?et , aby mi to nepolívali .

Zítra se pochlubím s dnešním jídelní?kem .. díky za rady .

Autor Lucinka215
Člen
#8 | Zasláno: 20 Led 2015 10:24 
pivko si dám po sportu , ?i vinný st?ik , pom?rn? ?asto ...myslím,že to nijak výrazn? ani nechci m?nit . .... tak to pak ten sport ztrácí efekt .... pokud chceš hubnout, alkohol ne!!

Autor Zuzanad
Člen
#9 | Zasláno: 20 Led 2015 10:38 
Myslím si,že sport neztrácí efekt ...sportuji , protože m? to baví , napl?uje ,pomáhá odreagovat se atd atd ...Pokud se mi poda?í dát dolu 3kg , bude to fajn ...více ani omylem , pokud se nepoda?í , nevadí ...spíše mi jde o tu regeneraci , únavu , uvidíme až budu vypisovat jídelní?ek více dní , co mi k tomu budete povídat , myslím,že nijak nezdrav? nejím , spíše je toho jídla málo .

Autor Zuzanad
Člen
#10 | Zasláno: 21 Led 2015 09:53 
Ahoj ,
tak v?erejší jídelní?ek byl op?t katastrofa , dopoledne klasicky jako p?edchozí dny , a od ob?da krom jablka p?ed b?hem 9km/55min a po b?hu -banán , nejedla nic ...
Zkusím si od p?íštího týdne va?it sama a ob?d rozd?lit alespo? do dvou porcí ..

Sepsala jsem svou aktivitu ve fitku ,takže se s ní pochlubím a budu ?ekat na reakce :
Shyby s širokým úchopem k hrudníku – zas nic 
Kliky 3 x15
Sed leh –šikmá lavice 3x30
Hrazda s protizávažím 3x12 ( 50kg)
Sed leh –šikmá lavice 1x30
P?ítahy horní kladky k hrudníku s širokým uchopem 3x16 ( 30kg )
Sed leh –šikmá lavice 1x30
Veslování v sed? 3x15 ( 25kg ) …. Necvi?ím pravideln?
Benchpress v sed? v p?ístroji 3x12 ( 25-30kg )
Tlaky s jednoru?kami v sedu 3x16 ( 10+10 kg )
Hyperextenzní lavice – b?icho -40 x
Upažování ve stoji – 3x16 (3+3kg)
Hyperextenzní lavice – b?icho -40 x
Bicepsový zdvih s jednoru?kami ve stoji 3x16 ( 10+10kg )
Hyperextenzní lavice –b?icho -40x
N?kdy tak dva až t?i cviky obm?ním , ale výjime?n? , toto je takový m?j základ
Pokud mám ?as jdu na nohy , d?íve m? z cvi?ení nohou za?la bolet kolena p?i b?hání , takže je nyní jedu spíše leh?eji .
P?edkopávání v sed? na stroji 3x12 ( 25kg)
Hacken d?ep 3x12 ( 30kg )
Legpress 3x12 (30kg)
Výpony na p?ístroji ve stoji 3x16 ( 50kg )
P?inožování na stroji 3x12 (30kg)
Hyperextenzní lavice – b?icho -40 x
Pokud zbývá chu? ,jdu b?hat na pás , po cvi?ení nohou se pouze lehce prob?hnu…v n?které dny 10 minut ,jiné dny 30 minut ,
Bez cvi?ení nohou si dávám tak 20-30 minut , rychlejším tempem tempem , st?ídám rychlost 10-12km/h
Mimo zimní m?síce m? po cvi?ení ?eká jízda na kole dom? …zhruba 17 km…. A to pak už tedy padám na hubu a nejhorší je , že t?eba ani po tom všem nejím a pokud ano,asi hrozn? málo .

Stránka  Stránka 1 z 4:  1  2  3  4  Next » 
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /
 Zuzanad 29 , 82/177

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑