E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Recepty a jídla www.f-sport.cz Forum / Recepty a jídla /  
 

Vyzkoušená jídla pro snížení váhy a udržení chutí

 
 
Stránka  Stránka 5 z 18:  « Previous  1  2  3  4  5  6  ...  18  Next »

Autor Martin
Administrátor
#41 | Zasláno: 26 Led 2005 12:17 
Jiti
už je v ?láne?kách

Autor Look
Moderátor
#42 | Zasláno: 29 Led 2005 20:12 
O?echový salát
0,5 hrnku vlašských o?ech?
?ínské zelí
?ervené víno

Nakrájím zelí, zaleju ho deci ?erveného vína. Vedle v hrne?ku p?eleju o?echy horkou vodou (budou pak m?k?í). O?echy nechám okapat a p?imíchám do salátu. Skv?lá sva?inka, když nemáte chu? na kalorie, ale jen n?co na chroupání.

Autor Martin
Administrátor
#43 | Zasláno: 30 Led 2005 11:24 
Look
o?echy jsou v?tšinou mastné a obsahuji mnoho prázdných kalorii sice obsahuji i mnoho zdraví, p?esto je t?eba umírn?n?

Autor Look
Moderátor
#44 | Zasláno: 1 Úno 2005 09:30 
Martin

Já vím, že mají až 50% tuku, ale p?ece jich nejím kilo a t?lo n?jkaé tuky pot?ebuje - teda moje bez nich v posilovn? n?jak nejede. Už p?l roku jím denn?! 60g vlašských o?ech? nebo mandlí a nár?st síly a sval? je daleko lepší, dokonce mám pocit, že je to oproti jiným zimám ?istší - tuky, které o?echoviny obsahují jsou zdravé. T?eba vlašské o?echy mají hodn? omega3 kyselin. Jím je jako druhou dopolední sva?inu v 11hod nebo když jsem m?l p?ed hodinou jídlo, mám hlad, ale ne na celé jídlo a do dalšího jídla je daleko

Prázdné kalorie má podle m? alkohol - gram alkoholu= 7kcal - a není to bílkovina, není to tuk není to ani sacharid - takže t?lo, aby tuhle energii využilo, musí je nejd?ív uložit do tuk?. Vzhledem k tomu že nepiju.............m?žu o?íšky

Autor Martin
Administrátor
#45 | Zasláno: 1 Úno 2005 10:42 
Look
no ono je známe, že tuk vyvolává r?stový hormón, ale v?tšinou toto povzbuzování kon?í pneumatikou, tak to p?ece nedám jako nemáte chu? na kalorie

Jinak zdravé jsou jak píšeš, ale každý den no když to spáliš

Autor Look
Moderátor
#46 | Zasláno: 2 Úno 2005 12:32 
martin - po t?ech letech na vodových filetách jsem za?al s o?echovými, rybími a olivovými tuky a dva roky se toho držím, tyhle spálím.

Autor Jiti
Člen
#47 | Zasláno: 8 Úno 2005 09:52 
Martin
N?co na tom je. Když si dám za den trochu o?íšk? nebo semínek (max 10g), tak se mi líp drží dieta. P?itom jsem schopná udržet tuky do 10 až 12 gram? za den.
M?la bych výborný recept, ale s tím m? vyhodíš:
Jedna kalorická bomba. Jako malá jsem si d?lala místo ob?da sm?s do hrnku-kakao, kokosovou mou?ku a cukr. Je to fantastická a dokáže p?l hrnku zasytit na celý den

Autor Look
Moderátor
#48 | Zasláno: 8 Úno 2005 10:54 
Jiti - to je tim, že kokosový o?ech jako jeden z mála o?ech? je nezdravý - on totiž obsahuje víceNASYCENÉ tuky, a ty jsou zdraví škodlivé, h??e stravitelné - jdou do tuk?, ucpávají cévy....to proto t? zasytily na tak dlouho - protože t? zabetonovaly.
Naopak nejzdrav?jší o?echy jsou mandle

Autor Jiti
Člen
#49 | Zasláno: 9 Úno 2005 10:39 | Změnil(a): Jiti 
Look
Prave jsem narazila na jeden clanek, ktery se mandli tyka.
U pacient?, kte?í p?idávali mandle (52 g) ve form? snack? k pravidelné denní strav?, se z?eteln? zvýšil celkový p?íjem n?kolika d?ležitých nutrient? (mononenasycených tuk?, polynenasycených tuk?, potravní vlákniny, rostlinného proteinu, alfa-tokoferolu, ho??íku a m?di), sou?asn? se snížil p?íjem trans-mastných tuk?, sodíku, cholesterolu a cukru.

Výsledky výzkumu provád?ného na Loma Linda University v Kalifornii nazna?ují, že konzumace snack? nemusí být škodlivá, zejména ne v p?ípad?, že spot?ebitel dává p?ednost mandlím. Byl konstatováno, že u t?ch, kte?í p?idávali mandle ve form? snack? k pravidelné denní strav? se celkový p?íjem n?kolika d?ležitých nutrient? z?eteln? zvýšil.

V rámci studie bylo sledováno 81 muž? a žen ve v?ku od 25 do 70 let po dobu jednoho roku a hodnocen dlouhodobý dopad stravy suplementované mandlemi. B?hem prvních šesti m?síc? ú?astníci dodržovali sv?j standardní denní režim stravování, dalších šest m?síc? p?idávali ke své standardní strav? v pr?m?ru 52 gram? mandlí denn?.

Po za?azení mandlí do denní stravy pacienti vykazovali významné zvýšení p?íjmu ?ady živin v?etn? mononenasycených tuk? (42 %), polynenasycených tuk? (24 %), potravní vlákniny (12 %), rostlinného proteinu (19 %), alfa-tokoferolu (vit. E, 66 %), ho??íku (23 %) a m?di (15 %). Mimoto bylo zjišt?no snížení p?íjmu trans-mastných tuk? (14 %), sodíku (21 %), cholesterolu (17 %) a cukru (13 %).

Denní p?ísun mandlí m?že u n?kterých jedinc? vyvolat modifikace živin p?íznivé pro prevenci chronických onemocn?ní.
Americkou vládou podporovaný Poradní výbor pro zásady správného stravování nedávno zve?ejnil svoji zprávu týkající se zásad stravování pro Ameri?any na rok 2005, v které je konstatováno, že vitamin E, ho??ík a vláknina jsou živiny, které se v moderním stravování všeobecn? nedostávají.
Výbor rovn?ž apeluje na spot?ebitele, aby snižovali p?íjem, nasycených tuk?, trans-tuk? a cholesterolu. Zm?ny v p?ívodu živin zaznamenané ve studii jsou podle názoru výzkumník? konzistentní se stravovacími doporu?eními odborník? zam??enými na snižování rizika srde?ních onemocn?ní a dalších chronických chorob, v?etn? nejnov?jších doporu?ení Poradního výboru pro zásady stravování. Výsledky výzkumu byly publikovány v ?asopisu British Journal of Nutrition 6.9.2004.

Autor Martin
Administrátor
#50 | Zasláno: 9 Úno 2005 12:09 
Jiti
no, ale nesmi to být mandle opražené v tuku že a navíc všeho moc škodí

Stránka  Stránka 5 z 18:  « Previous  1  2  3  4  5  6  ...  18  Next » 
Recepty a jídla www.f-sport.cz Forum / Recepty a jídla /
 Vyzkoušená jídla pro snížení váhy a udržení chutí

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑