Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Doplňky výživy - všeobecně www.f-sport.cz Forum / Doplňky výživy - všeobecně /  
 

Co dnes koupit - celý košík pro velké svaly

 
 
Stránka  Stránka 1 z 4:  1  2  3  4  Next »

Autor Martin
Administrátor
#1 | Zasláno: 24 Bře 2011 14:30 | Změnil(a): Martin 

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 24 Bře 2011 14:32 
je to samoz?ejm? jen jeden koncept, dá se to skládat úpln? jinak. Dnes jsem t?eba dilema zda koupit vynikající GMM4000 nebo vynikající Kreateston.
Ale GMM4000 se opravdu osv?d?il a sám jsem s ním v kombinaci s tou "kreatinovou a NO lázni" nabral snadno 6kg, takže jsem to tentokrát napsal takto - berte to jen jako tip n?koho, kdo má snadný p?ístup k výživ? a hlavn? ke spoust? informací o tom jak co v reálu zabírá

Autor Raynor
Člen
#3 | Zasláno: 24 Bře 2011 15:09 
pekne , neuvazujes o napsani neceho podobneho, akorat na hubnuti ?

Autor 507
Člen
#4 | Zasláno: 24 Bře 2011 22:46 
Gainer super, ale pro nabíra?e 2x NO?ko, testosteron booster a aminokyseliny? žádnej protein?

Autor ladycow
Člen
#5 | Zasláno: 24 Bře 2011 22:53 
Jo no , souhlasím s Raynorem

Autor Martin
Administrátor
#6 | Zasláno: 25 Bře 2011 09:04 
Raynor, ladycow
jo, ale jedno po druhém

507
stále ti prost? p?es hlavu neprošlo, co je to OBJEM pro udržování formy napíšu také ?asem seznam a ten bude plný protein?. Tento seznamek je o OBJEMU a zde už se finan?n? protein nevlezl - gainer v kombinaci s t?mi dopl?ky bude pro OBJEM fungovat mnohem lépe.

Autor Martin
Administrátor
#7 | Zasláno: 25 Bře 2011 09:36 

Autor NickSloter
Člen
#8 | Zasláno: 25 Bře 2011 17:07 
Martin
moc nerozumím tomu dávkování detonátoru.

Bereme 3x denn? cca 1/3 dávky, na rozdíl od doporu?ení, my se zde snažíme o udržování sval? v kreatinovo No?kové lázni.

No?kovou láze? máš z Xtreme Pump a ta kreatinová láze? nebude stát za nic, když jednu dávku 10,5g rozd?líš na t?etiny. To vlastn? vezmeš za celý den 5g kreatinu.....to je p?ece o ni?em

Já bral 3 plné dávky denn? a byl jsem spokojený. Výborný creatin, který tolik nezavod?uje, p?itom ú?inkuje dob?e. A ten No?kový efekt u n?j není zas až na takové urovní, ani p?i plných dávkách, aby se dalo psát o n?jaké no?kové lázni. Navíc, když to rozd?líš na t?etiny.
V kombinaci s Xtreme Pump, už je to samoz?ejm? o n??em jinem

Autor Martin
Administrátor
#9 | Zasláno: 25 Bře 2011 22:19 
NickSloter
To vlastn? vezmeš za celý den 5g kreatinu - jsou to nové formy creatinu, zde je 5g denn? normální dávka.

Tu láze? jsem práv? myslel tak, že Pump je NO a Detonator creatinová ?ást. A takhle dohormady mi to p?kn? funguje.

Autor 507
Člen
#10 | Zasláno: 26 Bře 2011 08:12 
Martin
stále ti prost? p?es hlavu neprošlo, co je to OBJEM

?lánek si nazval košík pro velké svaly, nedošlo mi že jde o tak drsný objem, že tam není místo ani na tradi?ní proteinový nápoj p?ed spaním.

Autor NickSloter
Člen
#11 | Zasláno: 27 Bře 2011 00:57 
Martin
Tu láze? jsem práv? myslel tak, že Pump je NO a Detonator creatinová ?ást. A takhle dohormady mi to p?kn? funguje.

To v??ím, že ti to funguje výborn?. Ale nev??ím t?m malým dávkám detonátoru....
Každopádn? se mi ta kombinace líbí, až pojedu objem, tak k detonátoru ten Xtreme Pump p?idám

Pro? si vybral zrovna Methoxy-7-Test? Nebyl by lepší t?eba Aplodan?

Autor Martin
Administrátor
#12 | Zasláno: 28 Bře 2011 14:07 | Změnil(a): Martin 
507
myslím i na st?ední proud co už jen leští svých 90kg, ?asem napíšu i to

NickSloter
asi každý reagujeme na ty kreatiny jinak, tohle je moje zkušenost a zatím jsem to n?jak ne?ešil. Znám lidí co berou všechno ve trojnásobných dávkách už z principu
Snažím se spíše trefit to správne množství. A myslím, že p?i pohledu na ostatní dávkování m? nem?žeš podezírat ze snahy ud?lat z toho nereáln? levnou záležitost.
Já mám cca 90kg a sedí mi to. Ale samoz?ejm?, každý m?že zkoušet více, zde není riziko p?edávkování.

S anabolizery je problém. Nestíháme získat praktické zkušenosti a už jsou zakázané. Methoxy je ze "staré gardy" i když mi osobn? k srdci nep?irostl.
Aplodan vypadá jako zajímavý TIP, který mi unikl, ur?it? ho zkusím.

Autor NickSloter
Člen
#13 | Zasláno: 28 Bře 2011 23:43 
Martin
Já za?ínám na doporu?eném dávkování (u detonátoru 2 plné dávky v netréninkové dny) a pak pop?ípad? dávku zvýším. Tu 3 dávku jsem nebral pravideln?....

Dokonce i ty jsi ?ekl, že:
D?ležité je dodržet tu dávku cca 10g, aby bylo p?ijato 5g cretinu

http://www.f-sport.cz/bb/index.php?action=vthread&forum=16&topic=5457

Nejlepší bude, když to lidi vyzkouší.....když jim zaberou ty nízké dávky, tak m?žou být jedin? rádi.

Aplodan mi p?íjde, jako nejlepší náhrada za zakázaný Anabol5....ale osobn? jsem ho nezkoušel.

Autor Martin
Administrátor
#14 | Zasláno: 29 Bře 2011 10:31 
NickSloter
Aplodan už cestuje ke m?, tak ho zkusím.

To, že jedna dávka je 10,5g detonatoru, to tam mám. A v t?ch 10,5g je práv? t?ch 5g creatin?. S tím po?ítám. Takže ta t?etinová dávka je cca 3g (od oka - to se asi nedá trefit).

Autor NickSloter
Člen
#15 | Zasláno: 30 Bře 2011 17:38 | Změnil(a): NickSloter 
Martin
Rád si pak p?e?tu, jaký si z n?j m?l pocit....
Myslím, že ani nemá své vlastní diskuzní "vlákno"

Není anabolizer spíš už nadstavba? Nebylo by lepší spolu s gainerem brát po treninku kreatinovou sm?s? (mn? se výborn? osv?d?il anabolic halo)

Autor Martin
Administrátor
#16 | Zasláno: 31 Bře 2011 00:09 
NickSloter
Není anabolizer spíš už nadstavba? - je.

V mém ?lánku je skoro nakonci. Po tréninku zde máme gainer a kreatiny bereme v tomto rozpisu horem dolem. N?jak tedy nechápu, zda n?kde vidíš rozpor.

Že se to dá postavit i jinými zp?soby je jasné a Anabolic Halo je jist? super dopln?k.

Autor NickSloter
Člen
#17 | Zasláno: 3 Dub 2011 18:56 
Martin
Mn? výborn? zabírají kreatinové sm?si s gainerem po tréninku (asi jako v?tšin? )
Takže bych se toho nevzdal na úkor anabolizeru.

Ale je to jak píšeš:
dá se to sestavit n?kolika zp?soby.

Co aplodan? Už máš n?jaké poznatky??

Autor Martin
Administrátor
#18 | Zasláno: 3 Dub 2011 20:52 
NickSloter
ješt? ten Aplodan nemám, všichni máte p?ednost, ve snaze dát všem zboží do 14h dopravci, takže mi to ze skladu hodí b?hvikdy - klasika "kova?ovic kobyla chodí bosa"

Autor marenka
Člen
#19 | Zasláno: 3 Dub 2011 21:14 
Ahoj Martine. Asi jsem pako ale n?jak z popisu nemužu pochopit dávku užívání t?ch amino 4800. Prosím pora? kolikrát den? a kolik tablet p?i hubnutí a to samé ten tribu 90%. Rádi u tebe ob?dnáme. Moc amoc díky .

Autor Martin
Administrátor
#20 | Zasláno: 4 Dub 2011 10:28 
marenka
3x denn? na la?no 6 až 8 tablet amin. Vždy p?esn? uprost?ed mezi jídly. Nebere se když máš ve stejném míst? už protein.

Tribulu se shodou okolnosti take bere 3x denn? rovnom?rn?, ale je už docela jedno jestli s jídlem nebo nala?no.

Oboji se bere každý den bez ustání.

Autor NickSloter
Člen
#21 | Zasláno: 4 Dub 2011 12:57 
Martin
Já se rozhodl, že "hubnutí" odložím a ješt? dám 1-2 m?síce objem.
(to hubnutí u m? není, až takový problém)

Vyzkouším ten Xtreme Pump s detonátorem. Tys ho bral 1 tabletu 3x denn?? A asi vyzkouším i ten aplodan.... cht?l jsem po?kat na tvoji reakci , ale asi nic lepšího nenajdu.

Když tak sem potom hodím košík.....

Autor Martin
Administrátor
#22 | Zasláno: 4 Dub 2011 13:16 
NickSloter
Xtreme Pump jsem bral jen jednu tabletu 3x denn?.

Autor NickSloter
Člen
#23 | Zasláno: 11 Kvě 2011 15:14 
Tak p?ikládám moji objednávku a dojmy z jednotlivých dopl?k?.

N.O. Xplode (BSN) - p?íchu? hrozen, celkem dobrá. Ke konci dost kyselá. M?l jsem první NaNo Vapor (než ho zakázali) ale z N.O. Xplode mám dalo lepší pocit. Sice mí? "napumpuje", ale jsem líp motivovaný na trenink.

Zell Volume Maximum (weider) - p?íchu? više?, strašná dobrota. Žádná jiná kreatinová sm?s není tak dobrá....až je mi líto ho rychle po cvi?ení vypít, vždycky si ho vychutnávám. P?íjemná odm?na po cvi?ení

Giant Mega Mass 4000 NEW FORMULA (weider) - už mám asi 4 balení (7kg) jahody a po?ád výborné....nic lepšího není

Super Amino 4800 - spokojenost, dob?e se polykají

V netreninkové dny jsem zkusil tu kombinaci DETONATOR + Xtreme Pump. Je to vážn? super. Rozhodn? se p?idávám k martinovi a m?žu jen doporu?it.

Aplodan (muscletech) - te? toho beru docela dost, takže je t?žke ?íct na jeden dopln?k, jaký má ú?inek. Každopádn? regenerace i celkový dojem z treninku i postavy je moc dobrý.

Syntha6 (BSN) - spolu s myofusion nejlepší ?okoládový protein jaký jsem m?l. Dávám na noc

100% Whey Gold standard (Optimum Nutrition) - mám pocit, že u nás docela opomíjený protein. V USA už pár let jedni?ka. Cookies i Banan s jahodou chutnali výborn?.

Autor Martin
Administrátor
#24 | Zasláno: 18 Kvě 2011 11:04 
tak jsem i tuto diskusi p?eklopil i do ?lánku

Obrovské svaly - co dnes nejlépe koupit pro nabrání svalové hmoty

Autor uzivatel777
Člen
#25 | Zasláno: 28 Kvě 2011 20:00 
Paráda, d?kuju Martine, kone?n? vím, pro? nenabírám, jelikož piju jen protein, tak gainer jen po treninku to asi sám nezvládá...bude to chtít n?jaký ten "pumpova?" sval?

Autor Martin
Administrátor
#26 | Zasláno: 30 Kvě 2011 09:52 
uzivatel777
a hlavn? se po?ádn? najíst

Autor uzivatel777
Člen
#27 | Zasláno: 2 Čvn 2011 08:51 
m?že se jen zeptat, je lepší koupit MuscleSerum nebo ten Xtreme Detonator, když nemám finance na oboje?

Autor Martin
Administrátor
#28 | Zasláno: 3 Čvn 2011 07:38 
uzivatel777
Vem Muscle serum, to se bere p?ed tréninkem a je tedy d?ležit?jší. Navíc vydrží na dlouho, takže si pak p?íští m?síc m?žeš dokoupit ten detonátor.

Autor NickSloter
Člen
#29 | Zasláno: 3 Čvn 2011 09:51 
uzivatel777
Já osobn? bych si ra?i vzal Detonátor. M?žeš ho dát kdykoliv.....p?ed treninkem, po treninku, v netreninkové dny. O proti tomu Muscle serum je jen p?edtreninkové NO?ko a jindy nemá cenu ho brát.
Detonator má širší využití....

Martin
Už se k tob? dostal ten Aplodan? Co na n?j ?íkáš?
Všiml jsem si, že docela stoupl jeho prodej.....

Autor Martin
Administrátor
#30 | Zasláno: 5 Čvn 2011 22:34 
NickSloter
Aplodan je podle podrobného popisu nejú?inn?jší p?i tvrdém tréninku, kdy dokáže nutit svaly p?ímo k r?stu svalových vláken, ovšem s mými tréninky to letos není slavné takže jsem Aplodan tak nedocenil. Spíše tedy z?stávám u NO?ek, ?imž navážu na Detonator vs MuscleSerum, beru te? MuscleSerum denn? a jde to. Ale ješt? jsem se na to nepodíval z pohledu zákazníky = kolik taková sranda stojí.

Stránka  Stránka 1 z 4:  1  2  3  4  Next » 
Doplňky výživy - všeobecně www.f-sport.cz Forum / Doplňky výživy - všeobecně /
 Co dnes koupit - celý košík pro velké svaly

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ®
 ⇑