Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Registrace | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Doplňky výživy - všeobecně www.f-sport.cz Forum / Doplňky výživy - všeobecně /  
 

Co dnes koupit - celý košík pro velké svaly

 
 
Stránka  Stránka 2 z 10:  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next »

Autor NickSloter
Člen
#11 | Zasláno: 27 Bře 2011 00:57 
Martin
Tu láze? jsem práv? myslel tak, že Pump je NO a Detonator creatinová ?ást. A takhle dohormady mi to p?kn? funguje.

To v??ím, že ti to funguje výborn?. Ale nev??ím t?m malým dávkám detonátoru....
Každopádn? se mi ta kombinace líbí, až pojedu objem, tak k detonátoru ten Xtreme Pump p?idám

Pro? si vybral zrovna Methoxy-7-Test? Nebyl by lepší t?eba Aplodan?

Autor Martin
Administrátor
#12 | Zasláno: 28 Bře 2011 14:07 | Změnil(a): Martin 
507
myslím i na st?ední proud co už jen leští svých 90kg, ?asem napíšu i to

NickSloter
asi každý reagujeme na ty kreatiny jinak, tohle je moje zkušenost a zatím jsem to n?jak ne?ešil. Znám lidí co berou všechno ve trojnásobných dávkách už z principu
Snažím se spíše trefit to správne množství. A myslím, že p?i pohledu na ostatní dávkování m? nem?žeš podezírat ze snahy ud?lat z toho nereáln? levnou záležitost.
Já mám cca 90kg a sedí mi to. Ale samoz?ejm?, každý m?že zkoušet více, zde není riziko p?edávkování.

S anabolizery je problém. Nestíháme získat praktické zkušenosti a už jsou zakázané. Methoxy je ze "staré gardy" i když mi osobn? k srdci nep?irostl.
Aplodan vypadá jako zajímavý TIP, který mi unikl, ur?it? ho zkusím.

Autor NickSloter
Člen
#13 | Zasláno: 28 Bře 2011 23:43 
Martin
Já za?ínám na doporu?eném dávkování (u detonátoru 2 plné dávky v netréninkové dny) a pak pop?ípad? dávku zvýším. Tu 3 dávku jsem nebral pravideln?....

Dokonce i ty jsi ?ekl, že:
D?ležité je dodržet tu dávku cca 10g, aby bylo p?ijato 5g cretinu

http://www.f-sport.cz/bb/index.php?action=vthread&forum=16&topic=5457

Nejlepší bude, když to lidi vyzkouší.....když jim zaberou ty nízké dávky, tak m?žou být jedin? rádi.

Aplodan mi p?íjde, jako nejlepší náhrada za zakázaný Anabol5....ale osobn? jsem ho nezkoušel.

Autor Martin
Administrátor
#14 | Zasláno: 29 Bře 2011 10:31 
NickSloter
Aplodan už cestuje ke m?, tak ho zkusím.

To, že jedna dávka je 10,5g detonatoru, to tam mám. A v t?ch 10,5g je práv? t?ch 5g creatin?. S tím po?ítám. Takže ta t?etinová dávka je cca 3g (od oka - to se asi nedá trefit).

Autor NickSloter
Člen
#15 | Zasláno: 30 Bře 2011 17:38 | Změnil(a): NickSloter 
Martin
Rád si pak p?e?tu, jaký si z n?j m?l pocit....
Myslím, že ani nemá své vlastní diskuzní "vlákno"

Není anabolizer spíš už nadstavba? Nebylo by lepší spolu s gainerem brát po treninku kreatinovou sm?s? (mn? se výborn? osv?d?il anabolic halo)

Autor Martin
Administrátor
#16 | Zasláno: 31 Bře 2011 00:09 
NickSloter
Není anabolizer spíš už nadstavba? - je.

V mém ?lánku je skoro nakonci. Po tréninku zde máme gainer a kreatiny bereme v tomto rozpisu horem dolem. N?jak tedy nechápu, zda n?kde vidíš rozpor.

Že se to dá postavit i jinými zp?soby je jasné a Anabolic Halo je jist? super dopln?k.

Autor NickSloter
Člen
#17 | Zasláno: 3 Dub 2011 18:56 
Martin
Mn? výborn? zabírají kreatinové sm?si s gainerem po tréninku (asi jako v?tšin? )
Takže bych se toho nevzdal na úkor anabolizeru.

Ale je to jak píšeš:
dá se to sestavit n?kolika zp?soby.

Co aplodan? Už máš n?jaké poznatky??

Autor Martin
Administrátor
#18 | Zasláno: 3 Dub 2011 20:52 
NickSloter
ješt? ten Aplodan nemám, všichni máte p?ednost, ve snaze dát všem zboží do 14h dopravci, takže mi to ze skladu hodí b?hvikdy - klasika "kova?ovic kobyla chodí bosa"

Autor marenka
Člen
#19 | Zasláno: 3 Dub 2011 21:14 
Ahoj Martine. Asi jsem pako ale n?jak z popisu nemužu pochopit dávku užívání t?ch amino 4800. Prosím pora? kolikrát den? a kolik tablet p?i hubnutí a to samé ten tribu 90%. Rádi u tebe ob?dnáme. Moc amoc díky .

Autor Martin
Administrátor
#20 | Zasláno: 4 Dub 2011 10:28 
marenka
3x denn? na la?no 6 až 8 tablet amin. Vždy p?esn? uprost?ed mezi jídly. Nebere se když máš ve stejném míst? už protein.

Tribulu se shodou okolnosti take bere 3x denn? rovnom?rn?, ale je už docela jedno jestli s jídlem nebo nala?no.

Oboji se bere každý den bez ustání.

Stránka  Stránka 2 z 10:  « Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next » 
Doplňky výživy - všeobecně www.f-sport.cz Forum / Doplňky výživy - všeobecně /
 Co dnes koupit - celý košík pro velké svaly

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑