E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Doplňky výživy - konkrétní látky www.f-sport.cz Forum / Doplňky výživy - konkrétní látky /  
 

CLA - konjugovana kyselina linolova

 
Autor Anonymní
Návštěvník
#1 | Zasláno: 28 Úno 2005 15:58 
co si myslite o tomto produkte?Je to nejaka konjugovana kyselina linolova,pri ktorej mozem zrat a sila pojde hore,ale co je zaujimave,tak vsetok tuk ide hned do travenia,takze priberiem iba cistu hmotu bez tuku.Inac to dost pouzivaju kulturisti z All-stars.Mylite,ze by to bolo dat dobre k objemovke a vyskusat to?

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 28 Úno 2005 20:38 
Anonymní
není to tak r?žové jak píšou tento produkt je znám velmi dlouho a lze použit bu? v kombinaci se steroidy anebo jako p?ídavek do objemovky, ?i diety, nedoporu?uji ho však jíst ve velkém.

A hlavn? když si za ty prachy koupiš maso, rýži, špagety a protein tak ud?láš mnohem líp

Autor Targis
Člen
#3 | Zasláno: 17 Říj 2006 18:25 
A jak to vlastn? p?esn? funguje Martine, nevíš?
Všichni kolem m? to te? nadšen? berou p?i hubnutí ale já tomu teda moc nev??ím...

Autor Martin
Administrátor
#4 | Zasláno: 18 Říj 2006 14:54 
Targis
to jsou jen takové moderní vlny, navíc b tuto chvíli se jedná spíše o renesanci

info zde http://www.f-sport.cz/print.php?id=406

Autor Targis
Člen
#5 | Zasláno: 20 Říj 2006 07:48 
OK, aspo? nelitiju že jsem se nep?ipojila k renesanci
Díky

Autor Martin
Administrátor
#6 | Zasláno: 17 Čvc 2007 11:21 
Tak CLA dostala krásnou studii

http://www.ast-ss.com/research/cribb/research_reviews/rr_full_text.asp ?rrID=568

sice to psal prodejce, ale snad nekecá

Autor arnold
Člen
#7 | Zasláno: 14 Úno 2014 17:19 | Změnil(a): arnold 
CLA ve sv?tle v?dy
Odborníci z Lousiana State University v USA, kte?í publikovali výsledky svých mnohaletých výzkum? v ?asopise American Journal of Physiology, jí p?isoudili, že

tlumí pot?ebu p?ijímat nadm?rné množství energie (mírní pocity hladu)
tlumí r?st t?lesné tukové tkán?
zvyšuje rychlost metabolismu a tlumí její pokles zejména v noci (zvyšuje energetický výdej)
zamezuje odbourávání svalové tkán? (katabolismus) v d?sledku sníženého p?ívodu energie.

Zjistili zajímavou skute?nost, že strava obohacená CLA m?la pozitivní vliv na odbourání tukových vrstev nezávisle na tom, kolik tuku obsahovala. Jinými slovy, jestliže máme ve strav? dostatek CLA, nemusíme se tuk? tolik obávat. T?eba proto ?erstv? nadojené kravské mléko (kolem 4–5 % tuku) nebylo u našich p?edk? d?vodem k tloustnutí a obezit?.Tendence vylou?it tuky ze stravy v?bec má totiž jeden velmi negativní d?sledek – snižuje se aktivita vitamin? A, D, E a K a hormon?, které jsou výhradn? rozpustné práv? v tucích.
Když Ameri?an Dr. M.W.Pariza objevil CLA v r. 1987 v hov?zím mase, zajímal ho hlavn? její ú?inek na zhoubné nádory, protože o p?íbuzné kyselin? linolové bylo známo, že p?sobí jako karcinogen. Ke studiu si vybral hov?zí maso obsažené v hamburgerech, aby studoval, jaké karcinogenní látky lze v této potravin? o?ekávat. Zjistil, že posunutí dvojné vazby uvnit? molekuly CLA znamená úpln? opa?ný ú?inek než u linolové kyseliny! U CLA z hamburger? byla tedy naopak prokázána antikarcinogenita podobn? jako nap?. u selenu! Krom? ní dokázal Pariza, že CLA ješt? p?sobí proti ateroskleróze a pat?í mezi silné antioxidanty. Potom už nebylo složité doložit, že CLA zamezuje oxidaci LDL-cholesterolu na nerozpustnou formu, zlepšuje pom?r mezi užite?ným HDL- a škodlivým LDL-cholesterolem a celkov? snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Není to senzace, že látka, která se výhradn? vyskytuje v živo?išných tucích stejn? tak jako cholesterol, nás zárove? chrání proti škodlivým ú?ink?m tohoto strašáka?
Není divu, že povzbudivé výsledky v?deckého výzkumu CLA nebývale rozší?ily zájem o tuto látku i v dalších v?deckých kruzích. Dnes se zdá, že CLA m?že u diabetu 2. typu prokázat stejnou službu jako trojmocný chróm, tj. stabilizovat hladinu krevního cukru. Nad?jn? také vypadají studie antitrombotických (proti krevním sraženinám) a imunitu zvyšujících ú?ink? CLA.

Potravina Porce --------------Obsah CLA (mg/porce)
Máslo 1 lži?ka (7 g) --------------------76
Jogurt 1 kelímek (150 g)----------------- 1050
Tavený sýr 1 plátek (28 g) -------------------169
Tvrdý sýr 1 plátek (28 g) ------------------108
Pe?ený hov?zí steak 100 g -------------730
Rostlinný olej 1 lži?ka (5 g) ---------------1

--------------------------------------------------------------
CLA (kyselina linolová)
Umož?uje zajistit optimální pom?r mezi množstvím svalové hmoty a tukové tkán? v t?le.
snižuje t?lesný tuk
zvyšuje p?irozenou obranyschopnost organismu
podporuje rozvoj svalové tkán?
zabra?uje vysoušení a vypadávání vlas?
vykazuje protinádorové ú?inky
podporuje p?íznivé hojení ran

RNDr. Petr Fo?t, CSc.
Dr. Petr Fo?t je uznávaným odborníkem na biochemii, fyziologii, dietologii a výživu i ve vrcholovém
sportu. P?sobil v realiza?ních týmech ?eských sportovních reprezentací a je autorem více jak 20 knih

-------------------------------------------------------------------

Jaký je mechanismus p?sobení CLA?
Teprve nedávno p?inesla v?da výklad mechanismu p?sobení CLA p?i kontrole hmotnosti a podpo?e svalového r?stu. O enzymu lipáze je známo, že p?ispívá k uvol?ování tuku z tukových bun?k. CLA lipázu aktivuje, takže ú?inkem CLA se uvolní více mastných kyselin z tukových zásob do krevního ob?hu, který je p?enáší do mitochondrií svalových bun?k, kde se spalují. Lipoproteinlipáza naopak podporuje transport t?lesných mastných kyselin do tukových bun?k a CLA její aktivitu oslabuje (inhibuje), takže tuk má menší sklony k ukládání.
● Na University of Memphis (USA) užívaly dv? skupiny (po 27 osobách) zkušených fitness trenér? CLA (5600 mg/den) nebo placebo (olivový olej). Ve skupin? s CLA se zvýšily silové výkony v ben?presu a leg-pressu v pr?m?ru o 13,6 kg/m?síc, zatímco ve skupin? s placebem pouze o 4,3 kg.
● Na Kent State University užívaly dv? skupiny (po 24 osobách) za?ínajících kulturist? bu? 7200 mg CLA/den, nebo placebo (rostlinný olej). Po šestitýdenním tréninku dosáhla skupina s CLA pozoruhodných výsledk? p?i budování svalové hmoty a nár?stu síly. P?ír?stky celkové svalové hmoty, obvodu bicepsu a nár?st síly byl tém?? o 100 % vyšší než u skupiny, která užívala placebo.
Za doporu?enou denní dávku pro b?žnou populaci, usilující o kontrolu hmotnosti, se považuje 100–300 mg denn?. U sportovc?, kte?í cht?jí ztratit co nejvíce tuku, podpo?it svalový r?st a výkon se osv?d?ilo dávkování 3000 mg/den, které se také doporu?uje p?i obezit?. Zatím nebyly nalezeny žádné vedlejší ú?inky CLA.

Autor Martin
Administrátor
#8 | Zasláno: 17 Úno 2014 09:40 
arnold
prsknu tzo zase do ?lánku, jo?

Autor arnold
Člen
#9 | Zasláno: 17 Úno 2014 14:55 
Martin
Jasn?

Doplňky výživy - konkrétní látky www.f-sport.cz Forum / Doplňky výživy - konkrétní látky /
 CLA - konjugovana kyselina linolova

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑