Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /  
 

A_N_D_Y, 40, 174, 82, z nuly kdo ví kam …

 
 
Stránka  Stránka 31 z 38:  « Previous  1  ...  30  31  32  ...  37  38  Next »

Autor A_N_D_Y
Člen
#901 | Zasláno: 21 Čvc 2018 19:36 
trénink sobota 21.7

Skákání 25 cm 60 opakování 6:20

Skákání na pravé noze 60 opakování

Jóga 1:16

Trénink A 0:49

D?ep s jednoru?kou nad hlavou JR 3 kg 3/3, 3/3, 3/3, 3/3

Toes-to-bar 10, 10, 10

Plank 15 kg sec 60, 60

Dynamic side-plank JR 10 kg 10/10, 10/10

Ab-roller 10, 10

Tlaky ramena pravá JR 13 kg 5,5

... dnes málo vyspatý ... trochu voln?jš

Autor A_N_D_Y
Člen
#902 | Zasláno: 25 Čvc 2018 18:21 
trénink st?eda 25.7

Jóga 1:21

Unilaterální trénink 1:11

Jednoru?ní mrtvý tah 15 kg 5/5 30 kg 3/3, 3/3, 3/3

Bulharský mrtvý tah na jedné noze 20 kg 5/5, 5/5, 5/5

D?ep s jednoru?kou nad hlavou 3 kg 5/5, 5/5, 5/5

Výpady 20 kg 5/5, 5/5, 5/5

D?epy na jedné noze ?ervená guma 8/8, 8/8

P?ítahy jednoru?ky 15 kg 15/15, 15/15

Tlaky rovná lavice jednoru? st?ídav? 13 kg 10/10, 10/10

Tlaky ramena jednoru? st?ídav? 13 kg 5/5, 5/5


... sv?ží trénink ... kupodivu ze mne po?ádn? lilo ... teplota 25 C .. tento týden voln?jší neb uklízím

Autor A_N_D_Y
Člen
#903 | Zasláno: 26 Čvc 2018 19:39 
trénink ?tvrtek 26.7

Ranní jóga 1:25

Trénink A 1:12

D?epy s jednoru?kou nad hlavou 3 kg 4/4, 4/4, 4/4

Bulhraský mrtvý tah na jedné noze 20 kg 5/5, 5/5, 5/5

Mrtvý tah 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5 90 kg 5 100 kg 5 110 kg 2


Trénink B 1:59

Mostování 70 kg 5 90 kg 5 110 kg 5 130 kg 5

D?epy 20 kg 10 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 5 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 6

D?epy na pravé noze - ?ervená guma 10, 10, 10, 10, 10

P?ítahy jednoru?ky v p?edklonu 20 kg 10, 10, 10

Shyby široké 3, 2, 2

Shyby granátové 1, 1, 1

Triceps kliky bradla 3, 3, 3

Autor A_N_D_Y
Člen
#904 | Zasláno: 27 Čvc 2018 17:55 
trénink pátek 27.7

Trénink A 2:41

P?ítahy jednoru?ky 20 kg 10/10, 10/10, 10/10

Toes-to-bar 10, 10, 10

Plank 15 kg sec 60, 60

Dynamic side-plank JR 20 kg 8/8, 8/8

Ab-roller 10, 10

Tlaky ramena pravá JR 10 kg 8, 8, 8, 8, 8

Rozpažování 1 pružina 20

Výpony lýtka pravá noha 15, 15, 15

Zvedání špi?ky bérce pravá noha 10, 10, 10

Rotace záp?stí pravá JR 8 kg 10, 10, 10

Kr?ení záp?stí JR 8 kg pravá ruka 15, 15, 15

Natahování záp?stí JR 5 kg pravá ruka 10, 10, 10

Ma?kání modrého kroužku pravá ruka 100 - ?erný kroužek 10

Roztahování expandéru na prsty level 1 10, 10, 10

Shyby granátové 1, 1, 1, 1

Test úchopu pravá - pár pokus? - 41,8 kg


... dnes se mi v?bec necht?l d?lat stre?ink

Autor A_N_D_Y
Člen
#905 | Zasláno: 28 Čvc 2018 15:48 
trénink sobota 28.7

Clean 20 kg 5 30 kg 3 40 kg x 35 kg 2 37,5 kg 2 40 kg 2 45 kg x

D?epy s ?inkou nad hlavou 10 kg 3, 3, 3, 3, 3

... dnes n?jaký bábovi?ky na písku

Autor A_N_D_Y
Člen
#906 | Zasláno: 28 Čvc 2018 15:56 
Analýza pokroku u jednotlivých cvik?


Cvik procento z p?ed

Lepší p?lka

úchop 80
mrtvý tah 75
ben? 74
granátový úchop 71
most 68
d?ep 60

Horší p?lka

tlaky ramena 59
clean 50
toes-to-bar 35
shyby široké 19
kliky bradla 19
d?ep s ?inkou nad hlavou 12,5


Autor A_N_D_Y
Člen
#907 | Zasláno: 28 Čvc 2018 15:59 
Moje silové cíle - úrove?, p?i které bych cht?l za?ít závodit v crossfitu

Back squat 200 kg
Deadlift 220 kg
Clean and Jerk 120 kg
Snatch 100 kg
Max Strict Pull-ups 32


Autor A_N_D_Y
Člen
#908 | Zasláno: 29 Čvc 2018 22:21 
trénink ned?le 29.7

D?epy s ?inkou nad hlavou 10 kg 3, 3, 3, 3, 3

Autor A_N_D_Y
Člen
#909 | Zasláno: 30 Čvc 2018 21:57 
trénink pond?lí 30.7.

Jóga 1:26

Trénink A 0:37

D?epy s ?inkou nad hlavou 10 kg 3, 3, 3, 3, 3 ... ješt? za?adím tlaky za hlavou v hlbokém d?epu

Mrtvý tah 50 kg 5 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5

Trénink B 1:37

Mostování 70 kg 5 90 kg 5 110 kg 5 130 kg 5

D?epy 20 kg 10 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 5 60 kg 5

D?epy pravá - ?ervená guma 10, 10, 10, 10, 10

Shyby široké 2, 2, 2, 2, 2

Shyby granátové 1, 1, 1

Tr. kliky bradla 3, 3, 3


... pár dní jsem ned?lal stre?ink a mám ztuhlé záda ... tak trochu mírn?ji

Autor A_N_D_Y
Člen
#910 | Zasláno: 31 Čvc 2018 11:15 
v?éra ješt? test úchopu

levá ruka 56 kg - pravá ruka 44,9 kg

Autor A_N_D_Y
Člen
#911 | Zasláno: 1 Srp 2018 20:20 
trénink st?eda 1.8

Supersérie 10 kg

D?epy s ?inkou nad hlavou 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
Tlaky ramena v hlubokém d?epu 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

... dnes zlehka .. zítra m??ení tuk? a sval?

Autor A_N_D_Y
Člen
#912 | Zasláno: 2 Srp 2018 16:18 
M??ení tuk? 2.8.2018 - porovnání k 5.6.2018

po?et dn? 58
kosterní sval + 1,3 kg
t?lesný tuk -2,5 kg

% tuku v t?le -2,9


asi nejlepší zlepšení za dva m?síce za všechny léta co cvi?ím


... vytun?ná strava, t?ífázové tréninky, spánek až 12 hod


Autor A_N_D_Y
Člen
#913 | Zasláno: 3 Srp 2018 18:21 
trénink pátek 3.8

Jóga 1:42

Trénink A 0:31

Mrtvý tah 50 kg 5 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5, 5, 5, 5, 5

... stru?n?, jasn?, výstižn?


... tož v pond?lí nastupuji zp?t do pracovního procesu .. tak se postupn? zapojuji zp?t do normálního života

Autor A_N_D_Y
Člen
#914 | Zasláno: 4 Srp 2018 21:22 
trénink sobota 4.8

Jóga 1:25

Trénink A 1:16

Mostování 80 kg 10, 10, 10, 10

D?epy 20 kg 10 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 5 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5 ... od 50 kg natá?ená technika

D?epy pravá - žlutá guma 5, 5, 5, 5, 5


Trénink B 0:52

Shyby st?ední 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4

Shyby granátové 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

Tric. kliky kruhy 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

Autor A_N_D_Y
Člen
#915 | Zasláno: 6 Srp 2018 20:55 
trénink pond?lí 6.8

Ranní jóga 1:22

Opakované pohyby noha

Protažení horní lýtko 4 min
Protažení dolní lýtky 4 min
Zvedaní špi?ky nohy ve stoje 4 min

Protažení kvadricepsu 4 min
Zakopávání ve stoje 4 min
pauza
Zakopávání ve stoje 4 min
pauza
Zakopávání ve stoje 4 min

Autor A_N_D_Y
Člen
#916 | Zasláno: 7 Srp 2018 21:01 
trénink úterý 7.8

Ranní jóga 1:30

Opakované pohyby noha

Protažení horní lýtko 4 min
Protažení dolní lýtky 4 min
Zvedaní špi?ky nohy ve stoje 4 min

Protažení kvadricepsu 4 min
Zakopávání ve stoje 4 min
pauza
Zakopávání ve stoje 4 min
pauza
Zakopávání ve stoje 4 min


Trénink A 1:53

Mostování 60 kg 5 80 kg 5 100 kg 5 120 kg 5

D?epy 20 kg 10 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 5 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 3 ... od 50 kg natá?ená technika

D?epy pravá - žlutá guma 5, 5, 5

Mrtvý tah 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5 90 kg 5

Shyby st?ední 3, 3, 3, 3

Shyby granátové 1, 1, 1, 1

Tr. kliky bradla 5, 5, 5

Autor A_N_D_Y
Člen
#917 | Zasláno: 8 Srp 2018 22:01 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink st?eda 8.8

Ranní jóga 1:31


Opakované pohyby noha

Protažení horní lýtko 4 min
Protažení dolní lýtky 4 min
Zvedaní špi?ky nohy ve stoje 4 min

Protažení kvadricepsu 4 min
Zakopávání ve stoje 4 min


Trénink A 1:31

Supersérie:
D?ep s ?inkou nad hlavou 10 kg 3, 3, 3
Tlak v hlubokém d?epu 10 kg 3, 3, 3

Toes-to-bar 10, 10, 10

Plank 15 kg sec 60, 60

Dynamic side-plank JR 15 kg 8/8, 8/8

Tlaky ramena pravá JR 13 kg 4, 4, 4

Rozpažování 1 pružina 20

Výpony lýtka pravá noha 15, 15, 15

Zvedání špi?ky bérce pravá noha 15, 15, 15

Rotace záp?stí pravá JR 8 kg 6, 6

Kr?ení záp?stí JR 8 kg pravá ruka 16, 16

Natahování záp?stí JR 8 kg pravá ruka 4, 2

Ma?kání modrého kroužku pravá ruka 100

Roztahování expandéru na prsty level 1 20

Shyby granátové 2, 2, 3, 3

... radost z granátových shyb?

Autor A_N_D_Y
Člen
#918 | Zasláno: 9 Srp 2018 21:37 
trénink ?tvrtek 9.8

Ranní jóga 0:37

Crossfit trénink

A) D?ep 70 kg 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

B) 30 sérií
- 1 24 kg KB swing
- 2/2 2 * 9 kg lunges
- 3 burpees

C)
50 2 * 20 kg shoulder shrug
50 roztahování gumy

... ááááááá skoro po p?l roce crossfit

Autor A_N_D_Y
Člen
#919 | Zasláno: 10 Srp 2018 20:13 
trénink pátek 10.8

Ranní jóga 1:30

Opakované pohyby noha

Protažení horní lýtko 4 min
Protažení dolní lýtky 4 min
Zvedaní špi?ky nohy ve stoje 4 min

Protažení kvadricepsu 4 min
Zakopávání ve stoje 4 min

Autor A_N_D_Y
Člen
#920 | Zasláno: 11 Srp 2018 19:19 
trénink sobota 11.8

Ranní jóga 1:32

Unilaterální trénink 1:53

Jednoru?ní mrtvý tah 13 kg 5/5 30 kg 5/5, 5/5, 5/5

Bulharský mrtvý tah na jedné noze 20 kg 5/5, 5/5, 5/5

D?ep s jednoru?kou nad hlavou 3 kg 3/3, 3/3, 3/3

Výpady 20 kg 5/5 30 kg 5/5 40 kg 5/5 50 kg 3/3

D?epy na jedné noze 5/5

P?ítahy jednoru?ky 20 kg 10/10, 10/10, 10/10

Tlaky rovná lavice jednoru? st?ídav? 13 kg 10/10, 10/10

Tlaky ramena jednoru? st?ídav? 13 kg 6/6, 6/6


Trénink A 0:45

Grandfather clok shyby 2, 2, 2, 2, 2

Granátové shyby 2, 2, 2, 2, 2

Rolling thunder jednoru?ní mrtvý tah - test max

pravá: 20 kg 1 30 kg 1 40 kg 1 50 kg x 45 kg x 42,5 kg 1

levá: 20 kg 1 30 kg 1 40 kg 1 50 kg 1 60 kg 1 65 kg x 62,5 kg x pravá 70 % levé ruky


... tož dnes sv?ží trénink

Autor A_N_D_Y
Člen
#921 | Zasláno: 12 Srp 2018 20:16 
trénink ned?le 12.8

Jóga 1:27

Crossfit vzpírání 1:00

Autor A_N_D_Y
Člen
#922 | Zasláno: 14 Srp 2018 21:09 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink pond?lí 13.8

Ranní jóga 1:34

Fyzioterapie 1:00

Ergoterapie 1:00


Opakované pohyby noha

Protažení horní lýtko 4 min
Protažení dolní lýtky 4 min
Zvedaní špi?ky nohy ve stoje 4 min

Protažení kvadricepsu 4 min
Zakopávání ve stoje 4 min


Opakované pohyby ruka

Protažení bicepsu 4 min

Rotace dlan? 4 min
Natahování lokte 4 min
Pokr?ování lokte 4 min

Autor A_N_D_Y
Člen
#923 | Zasláno: 14 Srp 2018 21:15 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink úterý 14.8

Ranní jóga 1:06


Opakované pohyby noha

Protažení horní lýtko 4 min
Protažení dolní lýtky 4 min
Zvedaní špi?ky nohy ve stoje 4 min

Protažení kvadricepsu 4 min
Zakopávání ve stoje 4 min
Pauza
Zakopávání ve stoje 4 min

Opakované pohyby ruka

Protažení bicepsu 4 min

Rotace dlan? 4 min
Natahování lokte 4 min
Pokr?ování lokte 4 min

Trénink A 2:05

Mostování 60 kg 5 80 kg 5 100 kg 5 120 kg 5

D?epy 20 kg 10 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 5 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5 90 kg 1, 1

D?epy na 1 noze 13/13

Mrtvý tah 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 5 90 kg 5 100 kg 5 110 kg 1

Shyby st?ední 6, 6, 6

Shyby kuželové 4, 4, 3

Tr. kliky bradla 8, 7, 5

Autor A_N_D_Y
Člen
#924 | Zasláno: 15 Srp 2018 20:22 
trénink st?eda 15.8

Ranní jóga 1:12

Trénink A 2:07

Protažení ramen s ty?í

D?ep s d?ev?nou ty?í nad hlavou 7, 7, 7

D?ep s ?inkou nad hlavou 20 kg 1, 1, 1, 1, 1

Toes-to-bar 10, 10, 10

Plank 15 kg sec 60, 60

Dynamic side-plank JR 13 kg 10/10, 10/10

Tlaky ramena pravá JR 13 kg 5, 5, 5

Rozpažování 1 pružina 20

Rotace záp?stí pravá JR 8 kg 10, 10

Výpony lýtka pravá noha 15, 15, 15

Zvedání špi?ky bérce pravá noha 15, 15, 15

Kr?ení záp?stí JR 8 kg pravá ruka 15, 15

Natahování záp?stí JR 8 kg pravá ruka 3, 3

Ma?kání modrého kroužku pravá ruka 100 ?erného k. 20

Roztahování expandéru na prsty level 1 15,15

Shyby granátové 3, 3, 3

Autor A_N_D_Y
Člen
#925 | Zasláno: 16 Srp 2018 21:12 
trénink ?tvrtek 16.8

Ranní jóga 1:11

Crossfit trénink

A) Veslování 4 * 500 m max effort + 2 min easy

B)
Zakopávání ve visu 9 kg 10, 10, 10
Lehsedy 15 kg 50
Sklapova?ky s medicimbálem 80

C) For time
75 DB 15 kg snatch + každou minutu 3 burpees

?as 9:30

Autor A_N_D_Y
Člen
#926 | Zasláno: 18 Srp 2018 10:20 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink pátek 17.8

trochu plácání se ve fitku - snožování a zakopávání pravou nohou

Autor A_N_D_Y
Člen
#927 | Zasláno: 18 Srp 2018 20:58 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink sobota 18.8

Jóga 1:29

Unilaterální trénink 1:18

Jednoru?ní mrtvý tah 13 kg 5/5 30 kg 5/5 60 kg 1/1, 1/1, 1/1

Bulharský mrtvý tah na jedné noze 20 kg 5/5, 5/5, 5/5

D?ep s jednoru?kou nad hlavou 3 kg 3/3, 3/3, 3/3

Výpady 20 kg 5/5 30 kg 5/5 40 kg 5/5, 5/5

D?epy na jedné noze 5/5, 5/5

P?ítahy jednoru?ky 20 kg 10/10, 10/10, 10/10

Tlaky rovná lavice jednoru? st?ídav? 20 kg 5/5, 5/5


Trénink slabiny cca 1:00

Tlaky ramena pravá JR 13 kg 4, 4, 4, 4, 4

Shyby st?ední 5, 5, 5, 5, 5

Tr. kliky kruhy 1, 1, 1, 1, 1

Tr. tlaky JR 10 kg 5, 5, 5, 5, 5

Bic. zdvih nadhmat 10 kg 20

D?epy s ?inkou nad hlavou 10 kg 3, 3, 3

... takovej ten pocit, že je vše tak trochu na hovno

Autor A_N_D_Y
Člen
#928 | Zasláno: 19 Srp 2018 16:31 
trénink ned?le 19.8

Test pinch grip pinch block: široký - st?ední - úzký

Pravá: 5 kg 1-1-1 7,5 kg 1-1-1 10 kg 1-1-1 12,5 kg 1-1-1 15 kg 1-1-1 17,5 kg 1-1-1 20 kg x-1-1 šir: 18,75 x st?.-úzk. 22,5 kg x-1 st?: 21,25 kg 1 úzk: 25 kg x 23,75 x

Pravá: 17,5 kg - 21,25 kg - 22,5 kg

Levá: 10 kg 1-1-1 12,5 kg 1-1-1 15 kg 1-1-1 17,5 kg 1-1-1 20 kg x-1-1 šir: 18,75 1 st?.-úzk.: 22,5 kg 1-1 25 kg x-x 23,75 kg x-x

Levá: 18,75 kg - 22,5 kg - 22,5 kg


Zakopávání pravá noha 3,3 kg 30 sec on 30 sec off 10x
23 - 21 - 19 - 19 - 20 - 20 - 20 - 24 - 23 - 26

D?epy s ?inkou nad hlavou 4,6 kg 5, 5, 5


... tož nesta?il jsem se p?ihlásit na vzpírání ... trocha hraní s pinch úchopem ... d?epy s ?inkou nad hlavou preferuji technicky hluboké p?ed vahou

Autor A_N_D_Y
Člen
#929 | Zasláno: 21 Srp 2018 18:57 
trénink pond?lí 20.8

Ranní jóga 1:11

Autor A_N_D_Y
Člen
#930 | Zasláno: 21 Srp 2018 21:26 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink úterý 21.8

Trénink A 1:40

Mostování 60 kg 5 80 kg 5 100 kg 5 120 kg 5

D?epy 20 kg 10 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 5 60 kg 30

D?epy na pravé noze 5, 5, 5

Mrtvý tah 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 20

Shyby st?ední 4, 4, 4, 4, 4

Tr. kliky bradla 6, 6, 6

Stránka  Stránka 31 z 38:  « Previous  1  ...  30  31  32  ...  37  38  Next » 
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /
 A_N_D_Y, 40, 174, 82, z nuly kdo ví kam …

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ®
 ⇑