Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /  
 

A_N_D_Y, 40, 174, 82, z nuly kdo ví kam …

 
 
Stránka  Stránka 37 z 38:  « Previous  1  ...  35  36  37  38  Next »

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,081 | Zasláno: 22 Led 2019 20:53 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink pond?lí 21.1

sre?ink


trénink úterý 22.1

stre?ink


Shyby pravá ruka
- zln + fia + ?rv - 1, 1*, 1*
- zln + fia + ?rv + žlt - 2, 2, 2, 1, 2 *nedotažené

D?epy pravá noha - žlt 5, 5, 5, 5, 5

Mrtvý tah JR 41,9 kg 2/1, 2/1, 2/1, 2/1, 2/1

Tric. kliky kruhy 3, 4, 5, 6

Most 1 noha 40 kg 8/4, 8/4, 8/4

L-sit 5 x

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,082 | Zasláno: 23 Led 2019 17:34 
trénink st?eda 23.1

Výskoky na kotou?e 5 cm 10/5 10 cm 10/5 13,5 cm 10/5, 10/5, 10/5, 10/8, 10/5


Power clean 20 kg
- high hang 5, 5, 5
- middle hang 5, 5, 5

Power clean 30 kg 3, 3, 3

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,083 | Zasláno: 24 Led 2019 19:08 
trénink ?tvrtek 24.1

Ranní jóga

B?h 5 km - ?as 40:25 ... mám radost

Shyby pravá ruka - zln + fia + fia - 5, 5, 5, 5* *nedotažené

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,084 | Zasláno: 26 Led 2019 14:12 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink sobota 26.1

Ranní jóga

Rehab


Clean pull 30 kg 5, 5, 5

Power clean 30 kg 5, 5, 5


Plank 2:10... te? asi dva týdny jsem hodn? unavenej ... musím víc odpo?ívat

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,085 | Zasláno: 26 Led 2019 16:57 
ZÁKLADNÍ TESTY KONDICE


A) UNILATERÁLNÍ TEST
1) D?epy na 1 noze – max po?et opakování / max kg
2) Most na 1 noze – max kg
3) Jednoru?ní mrtvý tah – max kg
4) Tlak jednoru?ní ramena – max kg
5) Shyb 1 ruka – max kg (odporové gumy – na kruhu)

B) UNILATERÁLNÍ DYNAMICKÝ TEST
1) Jednoru?ní push press – max kg
2) Výskoky na kotou?e – max cm

C) TROJBOJ TEST
1) Bench
2) D?ep
3) Mrtvý tah

D) HORNÍ TRUP SÍLA
1) Shyby hrazda – max kg
2) Tric. kliky bradla – max kg

E) HORNÍ TRUP SILOVÁ VÝDRŽ
1) Shyby (hrazda/kruhy) – max po?et
2) Tric. kliky (bradla/kruhy) – max po?et

F) TEST ÚCHOPU
a) Digitální testova? úchopu – max kg
b) Jednoru?ní mrtvý tah – r?zné úchopové adaptéry – max kg

G) PLANK – MAX SEC

H) B?H 5 KM NA ?AS... tož tak jsem sestavil základní testy kondice

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,086 | Zasláno: 27 Led 2019 20:26 
trénink ned?le 27.1

Seminá? primal moves 4:00 ... super troooper


p?íprava na vzpírární
- clean pull 30 kg
- power clean 30 kg


Soukromé vzpírání 1:00

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,087 | Zasláno: 30 Led 2019 19:12 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink st?eda 30.1

M??ení unilaterálníc maxim 1MR

1) D?ep na 1 noze - (BW + W) * 2 - BW

gumy:
?rn 5/5, 5/5, 5/5, 5/5
?rv 3/3
žlt 3/3
0 3/3

+ W:
Pravá: 2,3 kg 1 4,9 kg 1 7,9 kg x 6,5 kg 1 ekvivalent d?epu se 101 kg
Levá: 2,3 kg 1 4,9 kg 1 7,9 kg 1 11,9 kg 1 16,5 kg 1 219 kg 1 26,5 kg 1 31,9 kg 1 36,5 kg x 34,9 kg x ekvivalent d?epu se 151,8 kg

Pravá 66,5 % levé


2) Most 1 noha

Pravá: 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 3 90 kg 3 100 kg x 95 kg 3 97,5 kg x
Levá: 60 kg 5 70 kg 5 80 kg 3 90 kg 3 100 kg 3 110 kg 1 120 kg x 117,5 kg x 115 kg 3

Pravá 83 % levé


3) Mrtvý tah jednoru?

Pravá: 25,5 kg 5 35,5 kg 3 45,5 kg 1 55,5 kg 1 60,5 kg 1 65,5 kg x 63 kg x
Levá: 25,5 kg 35,5 kg 3 45,5 kg 1 55,5 kg 1 60,5 kg 1 65,5 kg 1 68 kg x

Pravá 92 % levé


4) Tlak ramena jednoru?

Pravá: 11,9 kg 10 16,5 kg 5 21,9 kg 1 26,5 kg 1 31,9 kg x, x 29,5 kg 1*, 1
Levá: 11,9 kg 10 16,5 kg 5 21,9 kg 1 26,5 kg 1 31,9 kg 1 34,9 kg x, x

Pravá 92,5 % levé


5 A) Shyb 1 ruka - kruh - odporové gumy BW 88 kg

zln + fia + ?rn 3/3
zln + fia + ?rv 3/3
zln + fia x, x/3
zln + fia + žlt x, x/-
zln + ?rv -/1
zln -/1*, 1


5 B) Shyb 1 ruka - nadleh?ovací stroj - hrazda nadhmat BW 88 kg - (BW - W) * 2

-72 kg 1/-
-70 kg 1/1 odpovídá 36 kg
-65 kg x/1
-60 kg -/1
-55 kg -/1
-50 kg -/1
-45 kg -/1
-40 kg -/1
-35 kg -/1*
-30 kg -/1* 116 kg = BW + 28 kg
-25 kg -/x

Pravá 31 % levé


... tož jsem slabší ... nejsem ve form? ... mám radost ze sp?esn?ní m??ení d?ep? na jedné noze a shyb? na jedné ruce na nadleh?ovacím p?ístroji, což má v?tší vypovídací hodnoty než prom?nlivé odporové gumy


... nejvíc musím zabrat ve shybech a pak ve d?epech!!!

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,088 | Zasláno: 2 Úno 2019 18:24 
trénink sobota 2.2

Ranní jóga


Plank 15 kg sec 60, 60

Side-plank sec 30/30, 30/30, 30/30


Výskoky na kotou?e 5 cm 10/5 10 cm 10/5, 10/5, 10/5

Push press JR 11,9 kg 10/10, 10/10, 10/10


Chest-to-bar shyby 3, 3, 3

Tric. kliky kruhy 3, 3, 3

D?ep 1 noha ?rn 10/3 ?rv 5/2 bez 3/1 2,3 kg 2/1


Mrtvý tah JR 21,9 kg 5/5 41,9 kg 2/1, 2/1, 2/1


... po oddychu pomalu do toho

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,089 | Zasláno: 3 Úno 2019 19:07 
trénink ned?le 3.2

Primal moves workout


Výskoky na kotou?e 5 cm 10/5 10 cm 10/5, 10/5

OHS 10 kg 3, 3, 3

Tlak v pod?epu 20 kg 5, 5, 5

Most 1 noha 50 kg 6/3, 6/3, 6/3


Z press 2 * JR 2 * 11,5 kg 3, 3, 3

Z press 1 * JR 11,5 kg 3/3, 3/3, 3/3

Press ve výpadu - na každou nohu a ruku - 11,5 kg - 3/3/3/3, 3/3/3/3

D?ep ve výpadu 2 * 11,5 kg 3/3, 3/3

Tlak 1 * JR ve stoje 11,5 kg 5/5, 5/5

Farmers walk 1 * JR 11,5 kg 2 * ob? strany


Clean pull 30 kg 5, 5, 5

Power clean 30 kg 3, 3, 3, 3, 3

Z press V? 20 kg 3 30 kg 3, 3, 3 40 kg 1* 35 kg 1


... obrovská radost z primal moves workoutu ... nový cvik Z press - super ... farmers walk 1 * JR ruka ve vzpažení - taky super

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,090 | Zasláno: 5 Úno 2019 11:03 
trénink pond?lí 4.2

Ranní jóga

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,091 | Zasláno: 5 Úno 2019 11:03 

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,092 | Zasláno: 5 Úno 2019 20:35 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink úterý 5.2.

Ranní jóga


Rehab right side

Plank 20 kg sec 40, 40

Side plank sec 25/25, 25/25

Výskoky na kotou?e 5,5 cm 6/3 11 cm 6/3, 6/3

Push press JR 11,9 kg 10/10, 10/10, 10/10

Z Press 25 kg 3, 3


Shyby pravá - zln + fia + fia 3*, 3, 3

P?ítahy JR v p?edklonu 26,5 kg 10, 10, 10

Stahování gumy pravá rovná ruka - ?rn 15, 15

Rozpažování 1 pružina 25


Výpony lýtko pravá 2 * 11,9 kg 10*, 10*, 10*

Bérce pravá 10, 10, 10

Most pravá 60 kg 7, 7, 7

D?epy pravá - ?rn 10 - ?rv 10 - bez gumy 2, 2Autor A_N_D_Y
Člen
#1,093 | Zasláno: 7 Úno 2019 19:51 
trénink ?tvrtek 7.2

D?epy ve výpady 2 * 11,5 kg 5/5, 5/5, 5/5

Hex bar MT 1 noha 33 kg 6/6, 6/6 pravá 6, 6

Hex bar shoulder Z press 23 kg 3, 5 28 kg 3 33 kg 1


Stre?ink


Clean pull 30 kg 5, 5, 5

Muscle clean 30 kg 6, 6

Power clean 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 2 55 kg x 52,5 kg 1


Shyby pravá - zln + fia + fia 3*, 3, 3

P?ítahy JR v p?edklonu 31,9 kg 3, 3, 3, 3, 10


Stahování gumy rovná ruka - ?rn 25

Rozpažování 1 pružina 25

Tric. kliky kruhy 5, 5, 5

D?epy pravá - ?rn 10, 10, 10, 10, 30

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,094 | Zasláno: 8 Úno 2019 11:36 

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,095 | Zasláno: 9 Úno 2019 16:19 
trénink sobota 9.2

Plank 15 kg sec 60, 60

Side-plank sec 20/20, 20/20, 20/20


Výskoky na kotou?e pravá 5 cm 10, 10, 10, 10, 10

Push pres pravá 11,5 kg 10, 10, 10, 10, 10


Chest-to-bar shyby 3, 3, 3, 3

P?ítahy JR v p?eklonu pravá 31,9 kg 3, 3, 3

Tric. kliky kruhy 5, 5, 5


D?epy pravá - ?rn - 10, 10, 55


Mrtvý tah JR - 21,9 kg 5/5 31,9 kg 3/3 41,9 kg 2/1 51,9 kg 2/1

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,096 | Zasláno: 10 Úno 2019 18:42 
trénink ned?le 10.2

Stre?ink ramena


Primal moves


Clean pull 30 kg 5, 5, 5

Muscle clean 30 kg 5, 5

Power clean 30 kg 5 40 kg 5, 5


Vzpírání 1:00

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,097 | Zasláno: 12 Úno 2019 20:44 
trénink úterý 12.2

Lehká iron cross progrese

Rehab ramena ze vzpírání


Plank 10 kg sec 60, 60

Side plank sec 25/25, 25/25

Výskoky na kotou?e pravá noha 5,5 cm 10, 10, 10

Push press pravá JR 11,5 kg 10, 10, 10


Shyb pravá - zln + fia + fia - 3*, 3*, 3*

P?ítahy JR p?edklonu 31,9 kg 3, 3, 3

Stahování gumy rovná ruka pravá - fia 16, 16

Rozpažování 1 pružina 16

Tric. kliky kruhy 4, 4, 4


MT pravá noha hex trap bar 33 kg 5 43 kg 5 53 kg 5

Výpony lýtko pravá 2 * 11,5 kg 6*, 6*, 6*

Bérce pravá 6, 6, 6

Most pravá 60 kg 5, 5, 5

D?ep pravá - ?rn 10, 10, 10

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,098 | Zasláno: 14 Úno 2019 20:11 
trénink ?tvrtek 14.2

Ranní jóga


Swing KB jen boky 16 kg 20 24 kg 20 32 kg 20 36 kg 20

Clean pull 30 kg 5, 5, 5, 5, 5

Muscle clean 30 kg 5, 5

Power clean 30 kg 5 40 kg 5 50 kg 3


Shyby pravá - zln + fia + fia - 3*, 3, 3

P?ítahy JR v p?edklonu pravá 29,5 kg 5, 5, 5

Stahování gumy rovná ruka pravá - fia 16, 16

Rozpažování 1 pružina 16

Tric. kliky kruhy 5, 6, 8


D?epy pravá - ?rn 10, 10, 10

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,099 | Zasláno: 16 Úno 2019 19:06 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink sobota 16.2

Ranní jóga


Overhead squat 12 kg 3, 3, 3, 3, 3

Úklony s ?inkou nad hlavou 12 kg 5/5, 5/5, 5/5 ... zabírají podobné svaly jako u OHS ... mám je slabé ... super cvik


Plank 10 kg sec 30, 60

Side plank sec 20/20, 20/20


Výskoky na kotou?e pravá 5,5 cm 10, 10, 10

Push press JR pravá 11,5 kg 10, 10, 10


Chest-to-bar shyby - ?rv - 3, 3, 3, 3, 3

Tric. kliky kruhy 4, 4, 4

Tlaky JR rovná lavice 2 * 26,1 kg 5, 5 2 * 30 kg 5 ... super ... radost ... po dlohé dob?


D?epy 1 noha - ?rn 10/5 ?rv 6/3 žlt 6/3 bez gumy pravá 5


Mrtvý tah JR 21,9 kg 5/5 31,9 kg 3/3 41,9 kg 2/1 51,9 kg 2/1, 2/1, 2/1 ... super

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,100 | Zasláno: 17 Úno 2019 11:36 | Změnil(a): A_N_D_Y 
trénink ned?le 17.2

Overhead squat 12 kg 3, 3, 3, 3, 3

Tlak za hlavou v hluboké d?epu (press co nejvýše, jak to jde) 12 kg 5, 5, 5, 5, 5 ... tož dobrý cvik, ... press mi šel lépe kupodivu z trochu užším úchopem


Farmers walk 2 * 30 kg - 2 * tam a zp?t s pauzou ... super ... musím cvi?it ?ast?ji!!!


Primal moves


Farmers walk 2 * 30 kg - 2 * tam a zp?t s pauzou

... vzpírání p?esouvám na zítra ... jsem n?jak rozsekaný ... nespím a taky blb? trávím ... dnes spíš rehab a core

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,101 | Zasláno: 18 Úno 2019 18:18 
trénink pond?lí 18.2

Shoulder press

20 kg 10 30 kg 5 40 kg 3 50 kg 1 55 kg 1 60 kg 1 65 kg 1 70 kg x, x 67,5 kg 1


Swing KB jen boky 16 kg 20 24 kg 20 32 kg 20 36 kg 20

Clean pull 30 kg 5, 5, 5

Muscle clean 30 kg 5

Power clean 30 kg 5 40 kg 5, 5, 5

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,102 | Zasláno: 19 Úno 2019 15:18 
trénink úterý 19.2

... tož mám doma new babes ... dv? 37,5 kg jednru?ky ... tak jsem je trochu testnul

Farmers walk 2 * 37,5 kg 1 * tam a zp?t s pauzou

Tlak JR rovná lavice 21,5 kg 10, 10 32 kg 4 37,5 kg x ... tož vzdal jsem to ... m?l jsem strach ... dal jsem je na ramena ... ... chvilku si budu hrát s 32 kg ... a pak je zkusím a radši na dvorku, abych nerozbil podlahu

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,103 | Zasláno: 21 Úno 2019 17:45 
trénink ?tvrtek 21.2

Tlak JR rovná lavice 21,5 kg 8, 8 32 kg 3, 3, 5


Swing KB jen boky 16 kg 15 24 kg 15 32 kg 15 36 kg 15

Clean pull 30 kg 5, 5, 5 40 kg 5, 5 50 kg 5, 5

Power clean 30 kg 5, 5 40 kg 5, 5

... pár dní trochu nastydlý ... tož lehce

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,104 | Zasláno: 23 Úno 2019 16:28 
trénink sobota 23.2

Ranní jóga


Overhead squat 12 kg 4, 4, 4 14 kg 3, 3 17 kg 3, 3


Tlaky JR rovná lavice 21,5 kg 8, 8 32 kg 7, 6, 4


Tlaky ramena JR - MAX

16,5 kg 4/4, 4/4 21,9 kg 1/1 26,5 kg 1/1 29,5 kg 1/1 31,9 kg x/1

Pravá: 30,5 kg 1 31,9 kg 1

Levá: 32,9 kg 1 33,9 kg 1 34,9 kg 1 35,9 kg x, x

Pravá ku levé 91,4 %


Plank 15 kg sec 60, 60

Side plank sec 20/20, 20/20

Farmers walk 2 * 37,5 kg 1 * tam a zp?t s pauzou


Chest-to-bar shyby - ?rv 5, 5 bez gumy 5

D?epy pravá - ?rn 10, 10, 10


Mrtvý tah JR 21,9 kg 5/5 31,9 kg 3/3 41,9 kg 3/1 51,9 kg 3/1

... tož dnes do plnejch

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,105 | Zasláno: 24 Úno 2019 18:28 
trénink ned?le 24.2

Primal moves


P?ítahy JR v p?edklonu pravá 21,9 kg 10 27,9 kg 5, 5, 5 37,9 kg 3, 3


High hang muscle clean 20 kg 5, 5 25 kg 5, 5 30 kg 3

Clean pull 30 kg 5, 5 40 kg 5 45 kg 3

Power clean 30 kg 5, 5


Shyby k pravému rameni 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1


Soukromé vzpírání

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,106 | Zasláno: 24 Úno 2019 18:41 

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,107 | Zasláno: 26 Úno 2019 19:18 
trénink pond?lí 26.2

OTM 1,5 min - 1 x shyb k pravému rameni - 12 x


OTM 2 min - 7 x d?ep pravá - ?rn - 12 x


Tlak JR pravá 11,5 kg 10 21,5 kg 3, 3, 3

Mrtvý tah JR 21,5 kg 37,5 kg 12/2

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,108 | Zasláno: 28 Úno 2019 20:12 
trénink ?tvrtek 28.2

OTM 1,5 min - 1 x shyb k pravému rameni - 12 x

OTM 2 min - 9 x d?ep pravá - ?rn - 12 x

Tlak JR pravá 11,5 kg 10 21,5 kg 3, 3, 3, 3, 3

Mrtvý tah JR 21,5 kg 10 37,5 kg 12/2

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,109 | Zasláno: 2 Bře 2019 18:23 
trénink sobota 2.3

Ranní jóga


OTM 1,5 min - 1 x shyb k pravému rameni - 20 x


OTM 2,5 min - 10 x d?ep pravá - ?rn - 12 x


High hang clean pull 20 kg 5, 5, 5

High hang muscle clean 20 kg 5, 5, 5

Clean pull 30 kg 5, 5, 5, 5, 5

Muscle clean 30 kg 5

Power clean 40 kg 5, 5, 5

Autor A_N_D_Y
Člen
#1,110 | Zasláno: 4 Bře 2019 07:32 
ned?le 3.3

Denní kurz dyagnostika ky?lí

Stránka  Stránka 37 z 38:  « Previous  1  ...  35  36  37  38  Next » 
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /
 A_N_D_Y, 40, 174, 82, z nuly kdo ví kam …

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ®
 ⇑