Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /  
 

A_N_D_Y, 40, 174, 82, z nuly kdo ví kam …

 
 
Stránka  Stránka 4 z 38:  « Previous  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  Next »

Autor A_N_D_Y
Člen
#91 | Zasláno: 27 Srp 2008 22:05 
TRÉNING ST?EDA 27.08.

GVT 5
NOHY:
D?epy 65kg 10
85kg 10
105kg 10*10
Zakopávání 40kg 8, 8, 7, 7 hamstringy pot?ebujou odpo?inout, tak jen lehce
MRTVÝ TAH:
110kg 5
140kg 5
150kg 5*3

lýtka pot?ebujou odpo?inout ješt? víc, tak vynechávám úpln?

Autor A_N_D_Y
Člen
#92 | Zasláno: 29 Srp 2008 22:13 
TRÉNING PÁTEK 29.08.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR 20kg 10
30kg 8
40kg 5, 5, 5, 5, 4
Ben? JR 42,5kg 5, 5, 5
Ben? šikmý dolu JR 45kg 5, 5, 4

P?i ben?ování mám slabší pravou ruku a také cítím víc levý sval, tak jsem za?adil jednoru?ky, vypozoroval jsem, že nejslabší mám pravou ruku p?i horním sklonu lavi?ky, tak budu tímto cvikem za?ínat.

Supersérie biceps / b?icho
Shyby 3*13
zvedání nohou ve visu 3*20

Autor A_N_D_Y
Člen
#93 | Zasláno: 1 Zář 2008 22:55 
TRÉNING POND?LÍ 01.09.

ZÁDA:
Shyby široké +45kg 2, 2, 2, 2, 1
+20kg 8, 5, 5, 5
P?ítahy V? 110kg 3*10

RAMENA:
Tlaky MP 65kg 10
70kg 7
75kg 4
80kg 2
85kg 2
Kr?ení ramen V? 100kg 4*8
Upažování v p?edklonu 25kg 10, 10, 8

TRICEPS:
Kliky bradla +50kg 4, 4, 4, 4, 5
+0kg 25, 15, 15 scházela motivace

Autor A_N_D_Y
Člen
#94 | Zasláno: 3 Zář 2008 22:47 | Změnil(a): A_N_D_Y 
TRÉNING ST?EDA 03.09.

GVT 6
NOHY:
D?epy 60kg 10
80kg 10
110kg 10*10 tak jsem zase trochu p?idal, ?ekal jsem to horší, docela to šlo
Zakopávání 45kg 6, 7, 8, 8

MRTVÝ TAH:
110kg 5
140kg 5
150kg 5, 4, 4, 4, 4 d?lal bych série do zblbnutí, ale v nejlepším se má p?estat, ideální váha ani t?žký ani lehký, provedení dynamické a cítím to p?kn? i naho?e

LÝTKA:
Oslí výpony 140kg 4*10 lýtka budu n?jaký ?as cvi?it jen lehce, p?i tomto d?epování špatn? regenerujou

Autor A_N_D_Y
Člen
#95 | Zasláno: 5 Zář 2008 20:32 
TRÉNING PÁTEK 05.09.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR 20kg 10
30kg 8
40kg 8, 6, 6, 5, 4
Ben? JR 45kg 4, 4, 4
Ben? šikmý dolu JR 45kg 4, 4, 4

Supersérie biceps / b?icho
Shyby 3*13
zvedání nohou ve visu 3*20

Autor A_N_D_Y
Člen
#96 | Zasláno: 8 Zář 2008 22:39 
TRÉNING POND?LÍ 08.09.

ZÁDA:
Shyby široké +45kg 2, 2, 2, 2, 1
+20kg 7, 5, 5, 3
P?ítahy V? 110kg 3*10

RAMENA:
Tlaky JR 20kg 10
30kg 8
35kg 4, 3, 3, 3, 4 tak trochu zm?na, tento cvik jsem cvi?il poprvý co jsem za?al znovu cvi?it, tak jsem trochu zápasil s technikou.
Kr?ení ramen V? 100kg 3*8
Upažování v p?edklonu 25kg 3*10

TRICEPS:
Kliky bradla +50kg 4, 4, 4, 4, 6
+0kg 26, 17, 15

Autor A_N_D_Y
Člen
#97 | Zasláno: 10 Zář 2008 22:33 
TRÉNING ST?EDA 10.09.

GVT 7
NOHY:
D?epy 60kg 10
80kg 10
110kg 10*10
Zakopávání 45kg 5, 6, 7, 9

MRTVÝ TAH:
110kg 5
140kg 5
150kg 5*4

LÝTKA:
Oslí výpony 140kg 5*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#98 | Zasláno: 14 Zář 2008 15:52 
TRÉNING NED?LE 14.09.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR 20kg 10
30kg 8
40kg 5*5
Ben? JR 45kg 3*5
Ben? šikmý dolu JR 45kg 3*3

Supersérie biceps / b?icho
Shyby 3*13
zvedání nohou ve visu 3*20

Autor A_N_D_Y
Člen
#99 | Zasláno: 14 Zář 2008 21:38 
Zkouška vložení obrázku: mám tu málo obrázk?, tak sem zkusím jeden vložit, na zádovým svalstvu si zakládám, i p?est jsem m?l záda vždy špatný, nemám od p?írody V tvar.


Autor A_N_D_Y
Člen
#100 | Zasláno: 14 Zář 2008 21:38 
Týjo, vono to funguje

Autor A_N_D_Y
Člen
#101 | Zasláno: 15 Zář 2008 22:43 
TRÉNING POND?LÍ 15.09.

ZÁDA:
Shyby široké +45kg 2, 2, 2, 2, 1
+20kg 8, 6, 5, 5
P?ítahy V? 110kg 3*10

RAMENA:
Tlaky JR 20kg 10
30kg 8
35kg 7, 4, 4, 4, 3
Kr?ení ramen V? 110kg 3*8
Upažování v p?edklonu JR 25kg 3*10

TRICEPS:
Kliky bradla +50kg 4, 4, 4, 4, 6
+0kg 25, 15, 13

Autor A_N_D_Y
Člen
#102 | Zasláno: 17 Zář 2008 22:09 
TRÉNING ST?EDA 17.09.

GVT 8
NOHY:
D?epy 60kg 10
80kg 10
100kg 3
115kg 10*10
Minule to s nižší váhou šlo, tak jsem dnes p?idal, ale vzal jsem si docela velké sousto, poslední t?i série byly s mírnou dopomocí, ... p?esto p?idání hodnotím celkem pozitivn?, jelikož to byl v?tší impuls pro svaly než p?i minulém tréningu.
Zakopávání 45kg 4*6

LÝTKA:
Oslí výpony 140kg 5*10

Mrtvý tah z d?vodu velkého vy?eprání p?esouvám na víkend.

Autor A_N_D_Y
Člen
#103 | Zasláno: 19 Zář 2008 22:35 
TRÉNING PÁTEK 19.09.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR 20kg 10
30kg 8
35kg 10, 7, 7, 5, 5
Ben? JR 40kg 3*6
Ben? šikmý dolu JR 45kg 3*4

Supersérie biceps / b?icho
Shyby podhmat 3*15
zvedání nohou ve visu 3*20

Autor A_N_D_Y
Člen
#104 | Zasláno: 21 Zář 2008 20:32 
TRÉNING POND?LÍ 21.09.

MRTVÝ TAH:
100kg 5
120kg 5
140kg 5
150kg 7*4

TRAPÉZY:
Kr?ení ramen V? 80kg 4*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#105 | Zasláno: 23 Zář 2008 22:32 
TRÉNING ÚTERÝ 23.09.

ZÁDA:
Shyby široké +45kg 2, 2, 2, 2, 1
+20kg 6, 6, 4, 4
P?ítahy V? 110kg 3*10

RAMENA:
Tlaky JR 20kg 10
25kg 10
30kg 8, 6, 6, 4, 6
Kr?ení ramen JR 35kg 3*10
Upažování v p?edklonu 25kg 3*10

TRICPES:
Kliky bradla +25kg 6*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#106 | Zasláno: 24 Zář 2008 21:56 
TRÉNING ST?EDA 24.09.

GVT 9
NOHY:
D?epy 60kg 10
80kg 8
100kg 6
115kg 10*10
Zakopávání 45kg 6*6

LÝTKA:
Oslí výpony 140kg 6*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#107 | Zasláno: 28 Zář 2008 18:12 
TRÉNIG NED?LE 28.09.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR
20kg 10
30kg 8
35kg 10, 8, 6, 6, 6
Ben? JR 40kg 7, 6, 5
Ben? šikmý dolu JR 45kg 3, 4, 4

Supersérie biceps / b?icho
Shyby podhmat 3*15
zvedání nohou ve visu 3*20

Autor A_N_D_Y
Člen
#108 | Zasláno: 29 Zář 2008 22:54 
TRÉNING POND?LÍ 29.09.

Dnes byl v plánu mrtvý tah, m?l jsem nasp?ch, tak jen pár sérií.

MRTVÝ TAH:
100kg 5
120kg 5
140kg 5
150kg 5*5

Autor A_N_D_Y
Člen
#109 | Zasláno: 30 Zář 2008 20:34 
TRÉNING ÚTERÝ 30.09

ZÁDA:
Shyby široké +20kg 8, 6, 6, 5, 5, 4
P?ítahy V? 100kg 6*8 d?raz na techniku

RAMENA:
Tlaky JR
20kg 10
25kg 8
30kg 8, 6, 6, 6, 6
Upažovánv p?edklonu 25kg 10, 10, 8, 8
Kr?ení ramen JR 35kg 3*10

TRICEPS:
Kiky bradla +25kg 5*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#110 | Zasláno: 1 Říj 2008 20:34 
TRÉNING ST?EDA 01.10.

GVT 10
NOHY:
D?epy
60kg 10
80kg 8
100kg 5
115kg 10*10
Zakopávání 45kg 4*7

LÝTKA:
Oslí výpony 160kg 6*10

Tak intro 10*10*10 mám za sebou, žádný záv?ry ješt? nemá smysl d?lat, zatím to jde lépe než jsem p?edpokládal. Nyní je v plánu 10*8*8.

Autor A_N_D_Y
Člen
#111 | Zasláno: 4 Říj 2008 20:29 
TRÉNING PÁTEK 04.10.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR
22,5kg 10
30kg 10
40kg 8, 5, 5, 5, 5
Ben? JR 40kg 6, 6, 5
Ben? šikmý dolu JR 40kg 6, 6, 4

Autor A_N_D_Y
Člen
#112 | Zasláno: 5 Říj 2008 20:13 
TRÉNING NED?LE 05.10.

MRTVÝ TAH:
100kg 5
120kg 5
140kg 5
150kg 6*6

Autor A_N_D_Y
Člen
#113 | Zasláno: 7 Říj 2008 22:11 
TRÉNING ÚTERÝ 07.10.

ZÁDA:
Shyby široké +20kg 8, 6, 6, 4, 4, 4
P?ítahy V? 100kg 6*8

RAMENA:
Tlaky JR
20kg 10
25kg 10
30kg 8, 6, 6, 5, 5
Upažvání v p?edklonu 20kg 3*10
Zvedání ramenou JR 35kg 3*8

TRICEPS:
Kliky bradla +25kg 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8

Autor A_N_D_Y
Člen
#114 | Zasláno: 11 Říj 2008 22:34 
TRÉNING SOBOTA 11.10.

8*8 1
NOHY:
D?epy
60kg 10
80kg 8
100kg 6
120kg 8*8 ?ekal jsem, že to bude leh?í
Zakopávání 45kg 6 málá k?e? do lýtka, dál s lehkou váhou
30kg 3*8

MRTÝ TAH:
110kg 5
140kg 5
150kg 5*5

LÝTKA:
Oslí výpony 150kg 5*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#115 | Zasláno: 12 Říj 2008 21:35 
TRÉNING NED?LE 12.10.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR
20kg 10
30kg 8
40kg 8, 5, 6, 6, 5
Ben? JR 45kg 5, 5, 4
Ben? šikmý dolu JR 45kg 5, 4, 3

Supersérie biceps / b?icho
Shyby podhmat 3*14
zvedání nohou ve visu 3*20

Autor A_N_D_Y
Člen
#116 | Zasláno: 14 Říj 2008 23:08 
TRÉNING ÚTERÝ 14.10.

ZÁDA:
Shyby široké +20kg 8, 6, 5, 5, 5
P?ítahy V? 100kg 6*8

RAMENA:
Tlaky JR
20kg 10
25kg 10
30kg 8, 5, 5, 6
Upažování v p?edklonu 25kg 4*8
Kr?ení ramen 30kg 8, 10, 10

TRICEPS:
Kliky bradla +25kg 5*10

Autor A_N_D_Y
Člen
#117 | Zasláno: 18 Říj 2008 21:53 
TRÉNING SOBOTA 18.10.

8*8 2

D?epy
60kg 10
80kg 6
100kg 6
120kg 8*8
Zakopávání 35kg 8, 10, 10, 10

MRTVÝ TAH:
110kg 5
140kg 5
150kg 5*5

LÝTKA:
Oslí výpony 160kg 5*10

Dnes to bylo lehký, ani jsem se nezapotil, rozdíl oproti minule bude v tom, že jsem srovnal pauzy mezi tréningem nohou.

Autor A_N_D_Y
Člen
#118 | Zasláno: 19 Říj 2008 20:44 
TRÉNING NED?LE 19.10.

PRSA:
Ben? šikmý nahoru JR
20kg 10
30kg 8
42,5kg 10
45kg 5, 4, 3, 3
Ben? JR 45kg 5, 4, 4
Ben? šikmý dolu JR 45kg 5, 4, 4

Supersérie biceps / b?icho
Shyby podhmat 3*15
zvedání nohou ve visu 3*20

Dnes jsem m?l celkem sílu, ani nevím pro?.

Autor A_N_D_Y
Člen
#119 | Zasláno: 23 Říj 2008 22:57 
TRÉNING ?TVRTEK 23.10

ZÁDA:
Shyby široké +20kg 9, 6, 5, 5, 4
P?ítahy V? 100kg 8, 8, 8, 8, 8, 10

RAMENA:
Tlaky JR
20kg 10
30kg 6
32,5kg 6, 5, 7, 6
Upažování v p?edklonu 25kg 3*10
Kr?ení ramen JR 30kg 3*10

TRICEPS:
Kliky bradla +30kg 10, 10, 10, 10, 10, 6

Autor A_N_D_Y
Člen
#120 | Zasláno: 25 Říj 2008 23:11 
TRÉNING SOBOTA 25.10.

8*8 3

NOHY:
D?epy
60kg 10
80kg 8
110kg 5
125kg 8*8
dnes op?t lehký, p?íšt? p?idám dalších 5kg

Zakopávání
35kg 10
40kg 10
45kg 10
50kg 7

MRTVÝ TAH:
110kg 5
140kg 5
160kg 5*4

LÝTKY:
Oslí výpony 180kg 7*10

Stránka  Stránka 4 z 38:  « Previous  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  Next » 
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /
 A_N_D_Y, 40, 174, 82, z nuly kdo ví kam …

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ®
 ⇑