Svět zkušeností a výsledků pro Váš maximální výkon už od roku 2003, připojte se ...


E-SHOP   DISKUSE   RADY, informace a články  


 | Hlavní stránka | Reagovat | Hledat | Statistika | Manuál |
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /  
 

Arnold 52 let 183/101 roztáčení metabolické spirály

 
 
Stránka  Stránka 4 z 46:  « Previous  1  2  3  4  5  ...  43  44  45  46  Next »

Autor Luciusek
Člen
#91 | Zasláno: 1 Úno 2010 16:58 
Ahoj Arnie, mohl bys mi prosím kouknout do deníku a poradit s jídelní?kem a trénikem? Rád bych využil tvojí mnohaleté zkušenosti. Problém u m? je ten, že nem?žu cvi?it d?epy, mrtvoly a tak podobn? po zran?ní kolene. A to v?bec. Budu moc rád, pokud si najdeš chvilku ?asu a zkoukneš m?j deník.

http://www.f-sport.cz/bb/index.php?action=vthread&forum=14&topic=4822

Autor arnold
Člen
#92 | Zasláno: 2 Úno 2010 21:42 
D?epy 6x100,6x110,6x150,10x180kg

b?icho 2 série sed leh na lavici se zát?ží

Autor aleale
Člen
#93 | Zasláno: 3 Úno 2010 14:41 
arnold
Ahoj mohl bys mi prosím zase poradit? Mám dilema a každý radí n?co jiného.Zatím (ješt? tenhle týden) jedu ten trénink pro za?áte?níky s tím, že jsme do n?j p?idali leg press (nebo d?epy).
Od p?íštího týdne bych m?la mít d?lený, ale jak nad tím po?ád uvažuji, když se mi trénink rozd?lí do 3 dn? v týdnu, budu cvi?it každou partii jen 1x za týden, není to málo? Pokud si trénink rozd?lím na 2 budu vše cvi?it 2x týdn? otázkou ovšem je zda se dostanu z baráku 4 dny v týdnu (snad tomu mému ?íslování rozumíš).
A? to zkoumám jak to zkoumám selským rozumem mi vychází zatím nic ned?lit a za?adit ty po?ádný objemový cviky cos radil (leg press, d?epy, bench press a MT) plus n?co málo 3x v týdnu.
Nebo je pot?eba v?tší regenerace? Já fakt nevím asi moc p?emýšlím.Pokud budeš mít ?as a chu? napiš mi prosím Tv?j názor d?kuji moc Alena

Autor aleale
Člen
#94 | Zasláno: 3 Úno 2010 17:51 
arnold
díky moc za rady v mém dení?ku.

Autor arnold
Člen
#95 | Zasláno: 5 Úno 2010 20:42 
Mrtvé tahy s napnutýma nohama
6x100kg 5 sérií
biceps jednoru? 20kg se zastávkou naho?e
8 opakování 4 série

Autor arnold
Člen
#96 | Zasláno: 6 Úno 2010 17:20 
Ben?pres
6x80,6x100,4x120,2x130,1x144,1x150kg

ben?pres na úzko
6x100,3x120,1x130,1x136kg

b?icho, sedleh na šikmé lavici se zát?ží 2 série ,15 opak.

Autor Logan
Člen
#97 | Zasláno: 7 Úno 2010 20:44 
arnold
hoj, docela by m? zajímal tv?j postoj a názor co se tý?e trenink? vhodných do diet..
http://www.f-sport.cz/bb/index.php?action=vthread&forum=22&topic=4635& page=2

jinak p?knej uzkej bench

Autor arnold
Člen
#98 | Zasláno: 9 Úno 2010 06:49 
V?erejší trénink

d?epy 6x150kg 4 série

p?edkopy se zastávkou /extenze/ 10 opak.4 série

sedleh na šikmé lavici se zát?ží 15 opak. 2 série

Autor arnold
Člen
#99 | Zasláno: 12 Úno 2010 06:43 | Změnil(a): arnold 
V?erejší trénink
fr.tlaky v sed? jednoru? 20 kg, 4 serie 10 opak.

upažování ve stoje jednoru? 10kg, naho?e extenze 3 vte?iny
4 série 10opak.

biceps. zdvih jednoru? 20kg, naho?e flexe 3 vte?iny
10opak. 4 série

b?icho2 série

Autor arnold
Člen
#100 | Zasláno: 12 Úno 2010 22:09 
Mrtvé tahy
8x100,6x120,6x130,3x170,1x180,1x190,1x200,1x210kg

b?icho 2 série se zát?ží

Autor arnold
Člen
#101 | Zasláno: 16 Úno 2010 21:13 
D?epy
6x100,6x110, 10x160kg
ben?pres
6x80,6x100,
8x140kg z toho poslední2 opak.- s dopomocí

Autor arnold
Člen
#102 | Zasláno: 18 Úno 2010 19:20 
fr.tlaky zahlavou v sed? jednoru?
10x20kg 4 série
bicepsový zdvih jednoru? ve stoje ,naho?e flexe 2-3 sekundy
8x20kg 4 série
b?icho ledleh na lavici se zát?ží 15 opak. 2 série

Autor snahabytubyla
Člen
#103 | Zasláno: 18 Úno 2010 19:31 | Změnil(a): snahabytubyla 
Ahoj,
po?ád n?jak nejsem moudrá ze stanovení po?áte?ních hodnot pro hubnutí, n?kolikrát jsem to tu ?etla, myslím, že zrovna od tebe, že p?ibližn? takto: t?lesná hmotnost pro bílkoviny x 1, sacharidy x 2, tuky x 0.3 - zajímalo by m?, jestli se n?jak zohled?uje výška - p?íklad: jeden m??í 160, druhý 180, oba váží sto kilo, oba mají nadváhu - bude ten vyšší jíst víc? O kolik? A jaký je rozdíl mezi mužem a ženou, nebo je to stejné? Chápu, že kone?né hodnoty si doladí každý sám, podle svého t?la, ale pro za?átek? D?kuju.

Autor arnold
Člen
#104 | Zasláno: 19 Úno 2010 06:37 | Změnil(a): arnold 
bílkoviny x 1, sacharidy x 2, tuky x 0.3 - zajímalo by m?, jestli se n?jak zohled?uje výška - p?íklad: jeden m??í 160, druhý 180, oba váží sto kilo, oba mají nadváhu - bude ten vyšší jíst víc? O kolik? A jaký je rozdíl mezi mužem a ženou, nebo je to stejné?
snahabytubyla
Výška by nem?la hrát roli, po?ítá se pouze s váhou jedince,taky se musí po?ítat s výdejem energie p?i pohybu ,takže se jedná o takový nast?el hodnot.
Pro muže a ženy je to stejné.Pravda je ,že ?asem si každej doladí výživu "na t?lo".

Autor spillenka
Člen
#105 | Zasláno: 21 Úno 2010 14:10 | Změnil(a): spillenka 
arnold
ahoj, nerada ti píšu do tréning?, ale mohl by ses prosím mrknout sem, samotnou by m? zajímal odborný názor na p?ísp?vek hned naho?e, dik
http://www.f-sport.cz/bb/index.php?action=vthread&forum=5&topic=4909

Autor aleale
Člen
#106 | Zasláno: 21 Úno 2010 16:37 
arnold
na starý kolena pravda my jsme po?ád stejní, jen na t?ch d?tech je ten ?as znát, že?

Autor arnold
Člen
#107 | Zasláno: 22 Úno 2010 14:23 
Mrtvé tahy s napnutýma nohama
8x100kg 4 série

p?ítahy v p?edklonu s v.?.
10x80kg 4 série

Autor arnold
Člen
#108 | Zasláno: 22 Úno 2010 18:34 
Ben?pres na rovné
10x50,8x80,6x100,3x120,1x130,1x140,1x150kg

sedleh se zát?ží 2série 15opak.

Autor Logan
Člen
#109 | Zasláno: 24 Úno 2010 17:31 | Změnil(a): Logan 
arnold
tak jedu ten tv?j trenink.. a musim ?íct že sem upln? hotovej, pokaždý odcvi?im to co mám v plánu a s energií sem na 0.. to sem si plánoval že po každým trenalu si dám ješt? kardio, jenže jediný co po treninku zvládám je snaha neupadnout do postele a bejt vz?hu ješt? na 2 jídla

navíc, co se tý?e regenerace nohou.. to slovo je mi asi stovky sv?telenejch let vzdáleno

Autor arnold
Člen
#110 | Zasláno: 24 Úno 2010 18:04 
jenže jediný co po treninku zvládám je snaha neupadnout do postele a bejt vz?hu ješt? na 2 jídla
Logan
to je ono

Autor arnold
Člen
#111 | Zasláno: 24 Úno 2010 18:06 
Fr.tlaky za hlavou v sed? jednoru? 18kg
12opakování 5 sérií

biceps jednoru? ve stoje 18 kg naho?e výdrž flexe 3-5s.
8opakování 5 sérií

Autor jitkajp
Člen
#112 | Zasláno: 26 Úno 2010 16:39 
Ahojky. Dwidi mi doporu?ila, abych ti písla s mým problémem, tak snad se nebudeš zlobit. Nevím teda jestli mi poradíš..., ale už nevím, co mám d?lat. Na ef-ku jsem zhubla z 65 kg 15 kg. Tj cca 23% svý p?vodní váhy. Podle výsledk? na InBody v prosinci 2009 jsem m?la 17,2 % tuku v t?le (celkem 8,7 kg). Jenže p?es p?l roku už nemám menzes. Nejd?íve jsem p?estala držet striktní hodnoty a najela na jakousi udržova?ku. Nepomohlo to. Poslední m?síc jsem absolvovala spoustu vyšet?ení (hormony, kompletní krevní obraz, štítná žláza...) Všechno je v po?ádku. Jsem absolutn? zdravá. Tak netuším, co mám d?lat. Cht?la bych dát do léta dol? ješt? n?jaké cm, ale všichni (dokto?i) mi radí, nabrat tuk. Jsem už z toho zoufalá... Co s tím

Autor arnold
Člen
#113 | Zasláno: 27 Úno 2010 13:36 
d?epy
10x100,10x110,8x150,6x180kg

p?edkopy naho?e zastávka asi 3s extenze
10opak.3 série

sedleh se zát?ží na lavici 20opak. 2 série

Autor jitkajp
Člen
#114 | Zasláno: 27 Úno 2010 16:25 | Změnil(a): jitkajp 
arnold

Strašn?, strašn? moc ti d?kuju. Jsi zlatí?ko. Je neuv??itelný, co naše t?lo dokáže. Prost? nejdokonalejší stroj. Jen se to u mn?, bohužel, n?jak minulo ú?inkem... Copak je hladomor? Našt?stí mám asi rozumnýho doktora a ten taky nechce žádnou hormonální lé?bu. Jen v p?ípad? kdybych cht?la ot?hotn?t, což si, myslím, nehrozí, protože mám už 3x spln?no. Tuky i jídlo jsem p?idala. Tuky hlavn? z o?íšk?. Samoz?ejm? si navýšení vybralo i svou da?. Od ?íjna jsem p?ibrala cca 2kg. Na oble?ení to zatím není znát, tak si myslím, že je to v pohod?. Budu hold trp?liv? ?ekat a pak se pustím do druhého kola... Ješt? jednou móóóc d?kuju.

Autor arnold
Člen
#115 | Zasláno: 3 Bře 2010 06:36 
mrtvé tahy s napnutýma nohama
10x100kg 4 série

p?ítahy v. ?inky v p?edkolnu podhmatem
8x80kg 4 série

sedleh se zát?ží na lavici 20opak. 2 série

Autor arnold
Člen
#116 | Zasláno: 6 Bře 2010 21:32 | Změnil(a): arnold 
d?epy 6x150kg 4 série
p?edkopy , extenze výdrž 3s 10 opak.3 série
sedleh se zát?ží 15 opak.+ hyperextenze 3 supersérie

Autor jitkajp
Člen
#117 | Zasláno: 7 Bře 2010 02:48 
arnold
Stále p?emýšlým o tom svým "problému" a o tvé odpov?di... Cht?la bych se ješt? zeptat, co myslíš, sta?í jen udržovat svou sou?asnou váhu a ?ekat, až se t?lo s novým pom?rem tuk? srovná, nebo je t?eba p?ibrat? A pokud p?ibrat, tak p?ibrat co? V tomto p?íprad? asi tuk,což? Svaly jsou pro t?lo v p?ípad? p?ežití zbyte?nej luxus. Proto je vlastn? v období hladovek, nebo p?i "špatným" cvi?ení p?ednostn? spot?ebovává atd... No, do toho se mi teda moc nechce... Tak nevím, op?t na mn? padá takovej pocit beznad?je a depka z p?icházejícího léta...

Autor arnold
Člen
#118 | Zasláno: 8 Bře 2010 18:16 
Ben? na rovné lavici
10x100 ,6x120,4x130,2x140,1x156kg
rozpažování na rovné lavici
jednoru?ky 26kg
12 opakování 3 série

Autor jitkajp
Člen
#119 | Zasláno: 9 Bře 2010 08:07 
arnold
Moc se omlouvám, že po?ád otravuju... Podle m? ,musíš dát t?lu n?jaký oddechový ?as,aby"ti uv??ilo" že že zatím kon?í hubnutí .
Oddechový ?as s postupným p?idáváním dávám už od ?íjna tj. cca 5 m?síc? ... Proto mi to tak leze na mozek, že to prost? trvá moc dlouho.

Autor arnold
Člen
#120 | Zasláno: 13 Bře 2010 06:24 | Změnil(a): arnold 
V?erejší trénink
mrtvé tahy
6x100,6x120,6x140,1x160,1x180,1x190,1x200kg

sedleh na lavici se zát?ží 20kg
15opak. 2 série

Stránka  Stránka 4 z 46:  « Previous  1  2  3  4  5  ...  43  44  45  46  Next » 
Treningové logy www.f-sport.cz Forum / Treningové logy /
 Arnold 52 let 183/101 roztáčení metabolické spirály

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ®
 ⇑