E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace | Reagovat |
Hledat | Počty | Návod |
Nezařaditelné a další dotazy a odpovědí www.f-sport.cz Forum / Nezařaditelné a další dotazy a odpovědí /  
 

Dotaz 14let

 
Autor Anonymní
Návštěvník
#1 | Zasláno: 31 Led 2005 19:41 
Ahoj. Cht?l bych se zeptat jestli je dobré chodit ve 14 do posilovny?

Autor Martin
Administrátor
#2 | Zasláno: 1 Úno 2005 10:09 
Anonymní
no vzhledem k tomu, že stejn? nem?žeš jet s velkými ?inkami a úpln? sta?í d?epy, shyby, kliky a další cviky s valstní váhou, m?žeš, ale jsou to vyhozené peníze Sta?í hrazda a pevná v?le

Autor Look
Moderátor
#3 | Zasláno: 6 Úno 2005 15:34 
Anonymní

1)Já jsem dostal už ve 13-cti první ná?adí a cvi?il jsem ve sklep? - byl jsem slabou?ké dít?, maminka m? po?ád rozmazlovala, takže jsem byl takový m?kou?ký, slabou?ký. U hokejist? rušili jednu posilovnu, tak mi táta sehnal lavici na ben?, lavici na sedylehy(tehdy jsem pod madla ješt?byl schopný nacpat stehna - spíš párátka) a 3 obouru?ní ?inky s pevn? nava?enou zát?ží, každá asi 20kg + knížku o posilování - do té dob? jsem si myslel, že kulturistika je chození za kulturou.
Musím se p?iznat, že jsem p?i prvním ben?i zatla?il t?ch 20kg asi 15x a sed?-leh? jsem dal možná 6 nebo 7 s sérii. Cvi?il jsem obden a mým cílem nejd?íve bylo vytla?it ?inku 30x za trénink, pak 50x, nakonec 100x, to samé se sedy lehy. Váha zvyšovat nešla, tak jsem zvyšoval opakování. Jiné cviky než kliky na zemi (100x každý den), ben? a sedy-lehy jsem v té dob? ani neznal. Jednou na bazénu jsem si všiml, že se mi p?i stla?ení rukou proti sob? d?lají d?lky pod rameny - to mi narostly n?jaké zárodky prsních sval? a latisim? (heh Martine - tímto jsem si vzpomn?l, že mi ten ben? p?ece jen n?co dal). Jenže za pár m?síc? m? omrzelo d?lat 200 tlak? (100op v jedné sérii) a rutinních 120sed?-leh? (30op v sérii) - p?erostl jsem moji domácí posilovnu.
Tak jsem si doma vy?val permici do fitka a moje první návšt?va byla m?síc p?ed patnáctinama.


2) Ve 14cti m?žeš chodit do fitu, ale chce to n?koho, kdo t? povede, jinak si m?žeš i p?kn? ublížit. V našem fitku (T?inec B+R) je povolen vstup od 13-cti let. Jinak není kam sp?chat - jak psal Martin - t?žké váhy zvedat nedokážeš a kliky nebo shyby m?žeš cvi?it doma, ve škole v t?láku nebo v n?jakém oddíle, pokud chodíš t?eba na zápas, judo, karate.....Pokud d?láš n?jaký sport, klidn? u n?j z?sta? a posilku p?idej tak v 16cti nebo 17cti - nic ti neute?e. Pokud ned?láš nic - tak se sebou za?ni n?co d?lat - posilka m?že pomoct, ale bez vedení a ?tení jsou to vyhozené peníze.

Nezařaditelné a další dotazy a odpovědí www.f-sport.cz Forum / Nezařaditelné a další dotazy a odpovědí /
 Dotaz 14let

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.

 
 
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑