Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Stimulanty

Speed8
Wellness food
10x20 ml      379 K (15.4 €)
F-sport.cz doporuuje s pihlednutm k cen BestSeller - to, co se nejvc prodvPidat do oblbench poloek do koku
skladem
Varianty: capuccino, original, cherry, mango

(Vol se pozdj, a v objednvce.)

plastov ampule


Dal doporuen, podobn produkty a akce

Synephrine 80 kps 129 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Speed8 Wellness food 10x20 ml

Speed 8 je mozkov stimulant s komplexnm psobenm ovlivujc neurovegetativn i psychosomatickou st regulanch pochod v organismu.

Speed8 Wellness food 10x20 ml na www.f-sport.cz jen za 379 K. Pvodn cena je 599,- K. To je sleva 37%, uette 220,- K.
Speed 8 je mozkov stimulant s komplexnm psobenm ovlivujc neurovegetativn i psychosomatickou st regulanch pochod v organismu.

Pi zti a pedevm v ppadech mimodnch fyzickch a psychickch vkon obsaen inn ltky zpsob akceleraci aktivity nervov soustavy (turboefekt) a zajist setrvalou rove vkonu dleitch orgn - srdce, svalstva a mozku. Psoben innch ltek bylo oveno vdeckmi studiemi.

- inn stimuluje fyzick a psychick vkon
- dlouhodob stimuluje mozkovou aktivitu s pozitivnm dopadem na intelekt
- vrazn podporuje schopnost koncentrace a potlauje nslednou navu
- sniuje intenzitu bolesti, omezuje zkostn stavy, vyvolv euforii (dobrou nladu)
- urychluje psychickou regeneraci po fyzick zti
- obnovuje energetick zsoby stimulac pemny tuk na energii
- podporuje proces redukce nadvhy spolu s omezenm pocitu hladu
- podporuje sexuln aktivitu
- podporuje kvalitu nervosvalov koordinace
- omezuje riziko poklesu hladiny krevnho cukru a doprovodnho snen krevnho tlaku
Doporuen dvkovn:
1 ampule za den, pi mimodnch psychickch a fyzickch vkonech doporuujeme zvit dvku na 2 denn - pouze ve dnech takovto mimodn zte.

Pro podporu silovho a silov vytrvalostnho vkonu - Vezmte 1 ampuli 60 minut ped vkonem, u vytrvalostnho vkonu trvajcho vce ne 2 hodiny mete pout 2 ampuli tsn ped zahjenm vkonu.

Omezen akutn navy - Vezmte 1 - 2 ampule vdy s minimlnm odstupem 2 - 3 hodiny.

Zven koncentrace, funkce intelektu - Vezmte 1 ampuli, nrazov i 2 ampule v prbhu dne.

Redukce nadvhy a omezen pocitu hladu - Vezmte 1 ampuli, max. 2 bhem nkolika hodin - adu dn po sob nepetrit.


Sloen:
Pitn voda, glukoza monohydrt, acetyl-l -carnitin HCL, D,L fenylalanin, kofein prodn, kyselina gama-amino-mseln, prodn identick a uml aroma tiramisu, yerba mate - extrakt, kyselina citronov monohydrt, 2-dimetyl-aminoetanol, konzervant sorban draseln, smilax medica extrakt, sms nhradnch sladidel (cyklamt sodn, acesulfam K, aspartam, sacharin), konzervant benzoan sodn, schizandra chinensis - extrakt.

Popis ltek:
DMAE (2-dimetyl-aminoetanol) Chytr droga, kter pat mezi nejinnj dosud znm mozkov stimulanty. Slou ke tvorb acetylcholinu, penaee nervovch vzruch mezi nervovmi bukami. Jeho nedostatek me bt zpsoben velkou fyzickou a psychickou zt, uvnm drog nebo alkoholu. To vede k tlumu a neschopnosti soustedn nebo to vyvol zkost. DMAE zvyuje vytrvalost tm, e podporuje vyuit kyslku v bukch. Odstrauje navu po vkonu fyzickm i psychickm. DMAE podporuje vnmn, zlepuje pam a koncentraci pi een problm. Dokonce zvyuje intelekt. DMAE zlepuje nladu (euforizuje), ale tak kvalitu spnku. Pouit DMAE po nkolik dn po sob m akumulan efekt - postupn se zvyuje citlivost na tuto ltku, take po nkolika dnech nepetritho pouit je mon dvkovn snit na 1 ampuli denn, ppadn na 1 ampuli ob den.

DLPA (D,L fenylalanin)
Je to nezbytn aminokyselina, kter bv soust stravy. Jej samostatn podn ve specifick form (D-,L-) posiluje tvorbu a efekt v mozku se tvocch mimodn dleitch ltek, zvanch endogenn opity - endorfiny. Vznikaj tedy pirozen, a to pod vlivem dletrvajc fyzick zte nebo akutnho stresu, vyvolanho bolest a zrannm. Vsledkem je pocit pohody a omezen intenzity bolesti. DLPA je souasn stimulant, vhodn jako ochrana ped nepznivmi vlivy opakovan nron fyzick zte. DLPA m pozitivn vliv na intenzitu sexuln dostivosti.
DLPA je spn v een depres a zkosti. DLPA je nekodn a ptom inn prostedek pi een bolestivch stav (napklad pi zntech kloub a migrnch). Nepsob vak proti akutn bolesti, je nutn podvat ho del dobu. DLPA omezuje chu k jdlu, pouv se tedy jako soust reduknch diet.

GABA (Kyselina gama-amino-mseln)
GABA je tzv. inhibin neurotransmiter. Omezuje riziko vzniku nadmrn vzruivosti (excitace) motorickho centra. Pomh udrovat rovnovhu mezi vzruenm a tlumem nervovch bunk. Je proto prospn i pro hyperaktivn dti kolnho vku. GABA soubn psob jako aktivtor pemny ltek (vyuit ivin ke tvorb energie). GABA navozuje stav uvolnn a relaxace - proto je vhodn k vyvoln pocitu euforie a k zeslen proitku ze sexu. GABA podporuje uvolnn rstovho hormonu a tm urychluje regeneraci a tvorbu nov svalov hmoty, zvyuje kvalitu vytrvalosti i schopnosti podat silov vkon. GABA stabilizuje krevn tlak, potlauje bolest, sniuje riziko vzniku svalovch ke. GABA omezuje intenzitu projev premenstrunho syndromu (PMS). GABA prosm NEN DROGA, tedy nen to nvykov ltka.

ALC (Acetyl- L- karnitin)
Je to aktivtor pemny ltek na energii a to pedevm z tuk. V tomto smru je ALC je jednikou mezi vemi sloueninami, vyznaujcmi se podobnm efektem. ALC psob jak na nervovou, tak na svalovou tk, snadno pronik do mozku, kde se spolupodl na tvorb acetylcholinu. Tento efekt se set s efektem DMAE. ALC podporuje regeneran schopnosti mozku a omezuje strnut nervovch bunk. ALC sniuje negativn dsledky stresu a navy po fyzick a psychick zti.

Smilax medica (extrakt) - prodn stimulant a energetikum
Obsahuje specifick ltky zvan steroly (nikoliv steroidy!), podporuj regeneraci po nronm fyzickm vkonu. Zlepuje trven, chrn jtra.

Schizandra nsk (extrakt) - prodn simulant
Obsahuje specifick ltky, zvan lignany. Zvyuje pirozenou odolnost proti chorobm, navozuje pocit vitln energie, podporuje fyzickou vkonnost a sexuln aktivitu.Vyuv se u osob trpcch nervovou slabosti, zapomntlivosti, nespavosti a bolestmi hlavy, protoe krom jinho i celkov ukliduje.

Yerba mate (extrakt)
Slou jako prodn stimulant a metabolick aktivtor. Obsahuje kofein a vynik mnostvm tanin (tslovina, obsaen tak nap. v ervenm vnu), typickmi svravou chut. Potlauje chu k jdlu, podporuje spalovn tuku a tvorbu energie z glykogenu.

Prodn kofein (extrakt z kvy)
Oblben stimulujc ltka jej efekt je mnohostrann, protoe ovlivuje aktivitu mozku, brn vzniku akutn navy a podporuje vkon srdce. Chronick pouit kofeinu omezuje rychlost strnut! Kofein podporuje pemnu tuk na energii ve svalovch bukch a tud je oblbenm podprnm prostedkem ve sportu i pi redukci nadvhy. Kofein se v tle neukld a bhem nkolika hodin je kompletn vylouen mo.
Zajiuje rychl nstup inku stimulace organismu. Registrovan sportovci se nemus obvat jeho pouit, nen na dopingov listin!Dotazy a dal v Diskusi.

Speed8 Wellness food 10x20 ml Stimulanty


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2017-08-14 09-23-49
napsal harcarik

Speed 8 je mj nejoblbenj a zstala jsem u nj, jako u jedinho stimulantu.
Jsem 60ti let ena.
Ve 40 letech po endoprotze jsem se musela vrtit do normlnho ivota pravidelnm cvienm. Po letit omezen hybnosti to bylo hodn tk. Protoe pracuji, rno vstvm ve 4:00hod karnitin + vivov doplky clen na klouby a vitamny. V prci pichzel pravideln kolem 10:00 hod tlum. Pit ern kvy mi nevyhovuje.
tlum pekonvm pravidelnm uvnm jedn ampule SPEEDu po 9:00 hod. Kdy jsem zkouela ut ppravek ped cvienm, cvi se mi vborn, mm vdr, slu, nectm navu, ale mm tendence se pecviit a je to zbyten, pociuji nervozitu.
S doplkem jsem moc spokojen, objednvm si ho pravideln kad msc na kad den.
Pouvm ho clen, jako mozkov stimulant dod energii, kvalitnj reakce, soustedn. Doporuuji vem.

2009-09-25 10-43-52
napsal Martin

Speed8 Wellness foodvce informac v Eshopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty