Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Spalovae tuk

Grenade Thermo Detonator
Grenade
100 kps      599 K (24.4 €)
Drek navc:
+TESTER I CFM 100 30g
F-sport.cz doporuuje s pihlednutm k cenPidat do oblbench poloek do koku
skladem


Dal doporuen, podobn produkty a akce

Fat Killer 120 kps 450 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!
Grenade Thermo Detonator 44kps 499 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!
Grenade Thermo Detonator 100 kps 599 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Grenade Thermo Detonator Grenade 100 kps

GRENADE je revolun termogenn spalova tuk. Je vhodn pro mue i eny, a rychle se stv nezbytnm doplkem pro fitness nadence po celm svt. Oblibu si zskal u cel ady sportovc ponaje bnmi nvtvnky posiloven a po profesionln sportovce, a to hlavn dky tomu, e pomh udrovat optimln vhu a funguje jako ped-trninkov zdroj energie. Pokud se pouv synergicky s rozumnm jdelnkem a vhodnm cviebnm programem, zvyuje hladinu energie, odbourv tuk a pome vm doshnout takovch tvar tla, o jakch jste vdy snili.

Grenade Thermo Detonator Grenade 100 kps na www.f-sport.cz jen za 599 K. Pvodn cena je 1716,- K. To je sleva 65%, uette 1117,- K.
Drek navc: +TESTER I CFM 100 30gGRENADE THERMO DETONATOR - VYHLATE VLKU TUKU!
* Progresivn termogenn formule
* explosivn, iveln energie BEZ PROPAD!
* Uinn pomh odborvat nedouc tuk
* Zvyuje mentln kapacitu BEZ NVALٓ HLADU!
* Extrmn ped-trninkov motivtor

GRENADE je revolun termogenn a ped-trninkov stimulant. Je vhodn pro mue i eny, a rychle se stv nezbytnm doplkem pro fitness nadence po celm svt. Oblibu si zskal u cel ady sportovc ponaje bnmi nvtvnky posiloven a po profesionln sportovce, a to hlavn dky tomu, e pomh udrovat optimln vhu a funguje jako ped-trninkov zdroj energie. Pokud se pouv synergicky s rozumnm jdelnkem a vhodnm cviebnm programem, zvyuje hladinu energie, odbourv tuk a pome vm doshnout takovch tvar tla, o jakch jste vdy snili.

JAK GRENADE FUNGUJE :
GRENADE obsahuje pouze sloky s nejvym farmaceutickm stupnm kvality. Vynikajc kombinace sloek, u kterch bylo vdecky prokzno, e spaluj tuk, zaruuje, e se k vm dostane ultimativn doplnk, kter zvyuje vhov bytek, potlauje chut, zvyuje hladinu energie a zlepuje bystrost.
MOTTO: "GRENADE NEVYTVO VE VAEM TLESNM TUKU POUZE MALOUTRHLINKU , ALE ROZTRH HO NA KUSY!"

INFORMACE O VROBKU ( nutrin hodnoty ) :
2 kapsle obsahuj : zelen aj 500 mg, hok pomeranov kra 420 mg, kofein 225 mg, kajensk pep 200mg, fenylalanin 25 mg, zelen kva 10 mg Dal psady: steart hoenat, elatinov kapsle (ultraist voda, barviva E133, E102, E129), dioxid titaniit.

Pokud budete chtt zjistit, jak bude vae tlo doplnk snet, zante uvat 1 kapsli dvakrt denn po dobu prvnch 7 dn. Uvejte 2 kapsle hned rno po probuzen na przdn aludek, zapijte vodou. Dle 2 kapsle 30 minut ped obdem, zapijte vodou. Pi explozivnm cvien dvkujte 2 kapsle ped trninkem. Nezapomete vypt alespo 8 sklenic vody denn. NIKDY NEPEKRAUJTE dvku 4 kapsle denn!

NVOD NA POUIT :
Speciln patentovan uzvr GRENADE Pozor, aby Vm neexplodoval v rukch :
Uzvr GRENADE nen roubovac, ale jedn se o tzv. pojistn uzvr na zpadku

... a jak tedy GRENADE otevt? Zde je mal nvod :-)


GRENADE KVALITA :
Spolenost GRENADE (UK) Ltd ct sv zkaznky a jejich cle v oblasti sportu a vkonu.

Pi vrob GRENADE se pouv pouze technick zazen a postupy, kter zskaly certifikt kvality ISO9001; certifikt cGMP a osvden MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

cGMP znamen current Good Manufacturing Practice (bn Dobr vrobn postupy). Pro doplky stanovuje cGMP pedpisy, kter jsou prvn platn a zaruuj, e nai dodavatel, vrobci a balic firmy podstupuj veker mon kroky k tomu, aby byla zajitna bezpenost a innost kadho vrobku.

Vichni nai vrobci mus realizovat postupy a procesy, kter jsou v souladu s poadavky uvedenmi v pedpisech GMP (Good Manufacturing Practice), teprve pak je vrobek schvlen. Abychom se ujistili, e vechny normy jsou soustavn dodrovny, provdj inspektoi u vrobc namtkov audity. Kontroly a prohldky provd vysoce kvalifikovan tm na vech stupnch vrobnho procesu a dohl na to, aby byla splnna vechna kritria Quality Assurance Procedures (Postup zajitn kvality). Tmto tak zaruujeme, e daje uveden na etiket jsou pesn.


Dvkovn:
Berte 2 a 4 kapsle denn (eny spe jen jednu).
Zante uvat 1 kapsli dvakrt denn po dobu prvnch 7 dn. Uvejte 2 kapsle hned rno po probuzen na przdn aludek, zapijte vodou. Dle 2 kapsle 30 minut ped obdem, zapijte vodou. Pi explozivnm cvien dvkujte 2 kapsle ped trninkem.
Nezapomete vypt alespo 8 sklenic vody denn.
NIKDY NEPEKRAUJTE dvku 4 kapsle denn!

Sloen jedn dvky:
2 kapsle obsahuj: zelen aj 500 mg, hok pomeranov kra 420 mg, kofein 225 mg, kajensk pep 200mg, fenylalanin 25 mg, zelen kva 10 mg Dal psady: steart hoenat, elatinov kapsle (ultraist voda, barviva E133, E102, E129), dioxid titaniit.


vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.

Vce o produktu na www.grenadefatburner.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Grenade Thermo Detonator Grenade 100 kps Spalovae tuk


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2014-01-07 12-46-44
napsal Martin

mme nov tester2013-09-02 10-42-52
napsal Marek

Grenade - Grenade Thermo DetonatorGRENADE je revolun termogenn spalova tuk. Je vhodn pro mue i eny, a rychle se stv nezbytnm doplkem pro fitness nadence po celm svt. Oblibu si zskal u cel ady sportovc ponaje bnmi nvtvnky posiloven a po profesionln sportovce, a to hlavn dky tomu, e pomh udrovat optimln vhu a funguje jako ped-trninkov zdroj energie. Pokud se pouv synergicky s rozumnm jdelnkem a vhodnm cviebnm programem, zvyuje hladinu energie, odbourv tuk a pome vm doshnout takovch tvar tla, o jakch jste vdy snili.

Grenade Thermo Detonator v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty