Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Carnitin
L-carnitine
Prom-in
240 kps      559 K (22.8 €)
Pidat do oblbench poloek do koku
skladem Po pihlen/ registraci je cena ni!Dal doporuen, podobn produkty a akce

Carni Strong 150000 1200 ml 295 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

L-carnitine Prom-in 240 kps

Karnitin je zcela nepostradatelnm pomocnkem pro spalovn tlesnho tuku. Nejenom pomocnkem, ale ltkou, kter je pro oxidaci (spalovn) tuk naprosto nezbytn. Bez ptomnosti karnitinu toti nesplte jeden, jedin gram tuku!

  Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!

L-carnitine Prom-in 240 kps na www.f-sport.cz jen za 559 K. Pvodn cena je 707,- K. To je sleva 21%, uette 148,- K.


Karnitin je zcela nepostradatelnm pomocnkem pro spalovn tlesnho tuku. Nejenom pomocnkem, ale ltkou, kter je pro oxidaci (spalovn) tuk naprosto nezbytn. Bez ptomnosti karnitinu toti nesplte jeden, jedin gram tuku!

Karnitin je ovem ltka tlu vlastn a zhruba 25% karnitinu je zskvno vlastn syntzou v jtrech. Ale zbylch 75% mus bt dodno potravou a to vhradn ivoinho pvodu. V rostlinnch produktech se karnitin nenachz a to me bt kamenem razu" pro vegetariny. Z podstaty nzvu karnitinu, tedy caro" neboli maso, vyplv, co je jeho dominantnm zdrojem tedy erven maso. Milovnci skopovho se rozhodn nedostatku karnitinu obvat nemus je toti jeho zdaleka nejvznamnjm zdrojem. Ale skopov se v naem jdelnku objevuje pouze vjimen a ani nepedpokldm, e by tato informace njak zmnila pstup k jeho konzumaci. Ostatn zdroje ervenho masa obsahuj nkolikansobn ni mnostv karnitinu ne zmnn skopov. Nedostatkem karnitinu tedy mohou trpt nejenom vegetarini, ale vichni, kte vyadili erven maso ze svho jdelnku.

Vzhledem k tomu, e pi tlesn nmaze, zvlt vytrvalostnho charakteru, poteba karnitinu vrazn stoup, je u sportovc jeho suplementace velmi douc. Nedostatek karnitinu se toti me stt limitujcm faktorem jejich vkonu. Pokud trpte nedostatkem karnitinu, jste nuceni jako zdroj energie pi vytrvalostn innosti msto tuku vyuvat svalov glykogen, jeho zdroje jsou velmi omezen a co hlavn efekt na spalovn tuku je podstatn snen.

Uvn karnitinu se ovem zdaleka neomezuje jenom na efekt spalovn tuk i kdy je to pro ns nejvznamnj. Karnitin sniuje hladinu laktt odpadovho produktu pi vysoce intenzivn svalov innosti typick pro kulturistiku a posilovn a tm omezuje svalovou bolest. Podporuje vkonnost srdce, innost mozku a jater, pozitivn ovlivuje imunitn systm a v souasn dob, kdy prudce kles plodnost mu je zvl᚝ zajmav, e zvyuje pohyblivost spermi. A nejnovj vzkumy prokzaly, e karnitin zvyuje poet androgennch receptor ve svalov buce to sice nem se spalovnm tuk nic spolenho, ale pmo souvis s vy efektivitou testosteronu na tvorbu svalov hmoty. Nen to snad ji dost dvod k tomu, aby se suplementace ppravkem L-Carnitine stala nezbytnou soust Vaeho stravovacho reimu?

Firma Promil pro Vs pipravila nov vrobek LCarnitine Kapsle", kter zcela uspokoj Vae poadavky v pesn dvkovateln form kapsl.Dvkovn:
Zkladem efektu karnitinu je jeho dlouhodob (nkolikatdenn), pravideln, kadodenn podvn v dvkch od 0,5 pes obvykl 1 gram a po nkolik gram (2 4 gramy). Vsledky neoekvejte dve ne za 2 3 tdny kadodenn aplikace.

Sloen jedn dvky:


vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.Vce o produktu na www.prom-in.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o L-carnitinu na www.f-sport.cz
Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

L-carnitine Prom-in 240 kps Carnitin


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2012-02-16 12-40-35
napsal Marek

Prom-in - L-carnitineKarnitin je zcela nepostradatelnm pomocnkem pro spalovn tlesnho tuku. Nejenom pomocnkem, ale ltkou, kter je pro oxidaci (spalovn) tuk naprosto nezbytn. Bez ptomnosti karnitinu toti nesplte jeden, jedin gram tuku!

L-carnitine v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty