Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Stimulanty
Caffeine 200 Plus
Trec
60 kps      149 K (6.1 €)
F-sport.cz doporuuje s pihlednutm k cenPidat do oblbench poloek do koku
skladem Po pihlen/ registraci je cena ni!Dal doporuen, podobn produkty a akce

Synephrine 80 kps 129 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Caffeine 200 Plus Trec 60 kps

Caffeine 200 PLUS obsahuje ultra ist bezvodn kofein a naringenin, kter posiluje jeho inky. Ppravek neobyejn rychle povzbuzuje organismus k vy fyzick i psychick aktivit. Kofein stimuluje centrln nervovou soustavu, ale rovn pomh pekonat navu a trninkovou stagnaci.

  Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!

Caffeine 200 Plus Trec 60 kps na www.f-sport.cz jen za 149 K. Pvodn cena je 249,- K. To je sleva 40%, uette 100,- K.
Caffeine 200 PLUS obsahuje ultra ist bezvodn kofein a naringenin, kter posiluje jeho inky. Ppravek neobyejn rychle povzbuzuje organismus k vy fyzick i psychick aktivit. Kofein stimuluje centrln nervovou soustavu, ale rovn pomh pekonat navu a trninkovou stagnaci. Tento aktivn alkaloid omezuje rozpad glykogenu a podporuje ltkovou pemnu tuk, dky emu zvyuje energii tolik potebnou pi opravdu nronm cvien. Pdavek naringeninu jet zvyuje psoben kofeinu a prodluuje jeho psoben v organismu.

POVZBUZEN, VDR, KONCENTRACE
Caffeine 200 PLUS je vjimen vrobek, kter povzbuzuje cel organismus k vy fyzick a psychick aktivit. Jeho receptura vyuv vzjemnou synergii psoben prvotdnho bezvodho kofeinu a siln koncentrovanho naringeninu, kter pochz z extraktu grapefruitu (Citrus paradisi). Pdavek aktivnch polyfenol umouje maximln vyut potencil ukryt v kofeinu. Dky tomu Caffeine 200 PLUS jet innji podporuje organismus bhem opravdu znan zte. Ppravek povzbuzuje pozornost a koncentraci, potlauje projevy navy a zvyuje motivaci k intenzivnm trninkm. Caffeine 200 PLUS nen jen siln stimultor, ale pedstavuje tak vrobek s nezvykle vysokm energetizujcm potencilem, kter zvyuje efektivitu organismu bhem intenzivnho aerobnho i anaerobnho cvien. Uivn Caffeine 200 PLUS zlepuje monosti fyzick zte u intenzivn trnujcch sportovc silovch, vytrvalostn-silovch a vytrvalostnch discipln.

ENERGIE V IST FORM
Kofein (1,3,7-trimethylxanthin) pat do skupiny xanthin alkaloid, kter se bn vyskytuj ve strav. Lid u lta vyuvaj jeho pozitivn povzbuzujc inky dky povn velkho mnostv stimulant (kvy, coly, aje). Bohuel jejich pravideln povn je spojeno s vskytem nepjemnch vedlejch ink, a to pedevm v trvic soustav. Prodn zdroje kofeinu asto obsahuj etn pdavn sloky, kter brzd jeho vstebvn a pozitivn psoben na organismus. Koncentrace istho alkaloidu je v nich pomrn mal, a proto jsme nuceni pouvat je ve znanm mnostv. Spolu s nimi vak pinme organismu mnoho rznch vedlejch ltek s drdivmi inky. Pouze uvn kofeinu v nevzan form zaruuje maximln vyuit jeho potencilu bez nepjemnch vedlejch ink. Nejlep doplnk stravy v nejistj form tohoto alkaloidu pedstavuje bezvod kofein. Je zcela zbaven neistot a pdavnch sloek. Krystalicky chemicky ist forma kofeinu se dokonale vstebv a rychle povzbuzuje organismus k intenzivn innosti. etn vdeck vzkumy provdn u sportovc rznch discipln uvdj, e inn dvka kofeinu, kter vede ke zlepen formy, se pohybuje mezi 36 mg/kg hmotnosti tla. Je zajmav, e dokonce i analogick mnostv alkaloidu z populrnch stimulant nap. kvy psob slabji ne v ist form. Proto Caffeine 200 PLUS obsahuje a 200 mg kofeinu t nejvy kvality ve zcela bezvod form. Ppravek byl doplnn naringeninem, aby dokzal zmobilizovat vechny sly Vaeho organismu a zajistit Vm maximln motivaci ke cvien.

RYCHLOST PSOBEN
Bezvod kofein se dky krevnmu obhu bleskurychle dostv z trvic soustavy do nervov soustavy. Nsledn pronik barirou krev/mozek a dky sv analogick stavb podobn adenosinu se spojuje s jeho specifickmi receptory na povrchu blan nervovch bunk a trvale je blokuje. Jeliko adenosin pen z mozku signl o nav organismu, blokuje kofein tuto informaci a prvn projevy navy. Dky doplnn ist bezvodho kofeinu ped trninkem mete zvit svou motivaci a na dlouho oddlit pocit fyzickho a psychickho vyerpn, kter znemouje pokraovat. Kofein povzbuzuje vyluovn epinefrinu (adrenalinu), kter stimuluje cvn a dchac soustavu spolu se svaly k intenzivnj a vytrvalej innosti. V dsledku psoben tohoto hormonu ve svalov tkni dochz ke spalovn sacharid a stimulaci lipolzy v tukov tkni (poten etapa spalovn tuk). Kofein tedy zvyuje mnostv nezbytn energie, kterou potebuj tvrd pracujc svaly. V dsledku tohoto psoben dochz k citelnmu nrstu sly, vytrvalosti a vdre. Umouje to dle zintenzivnit a zefektivnit cvien a rychleji doshnout pokrok pi trninku. Doba psoben kofeinu v organismu je relativn dlouh, a proto rovn pozitivn ovlivuje proces regenerace po zti. Kofein pi aktivaci spalovn tuk omezuje rozklad glykogenu a po ukonen cvien urychluje obnovu jeho zsob (dokonce o 60%).

KOFEIN A NARINGENIN
Caffeine 200 PLUS obsahuje znan pdavek extraktu z grapefruitu s 98% podlem naringeninu, kter zvyuje efektivitu kofeinovho suplementu. Tato sloka dv citrusovm plodm charakteristickou hokost, ale m rovn jin zajmav vlastnosti. Vdeck vzkumy prokzaly, e pi souasn suplementaci v dsledku specifick metabolick interakce, naringenin zvyuje hladinu kofeinu v krvi dokonce a o 28% a prodluuje dobu jeho psoben v organismu o tm 30%. Naringenin navc psob termogenicky a spolu s kofeinem aktivuje tukov metabolismus a vede k omezen ukldn podkonch zsob a zvyuje mnostv uiten energie.

KOMU JE PPRAVEK UREN?
Caffeine 200 PLUS je dokonal ppravek pro vechny fyzicky i psychicky aktivn jedince, kte potebuj dal vzpruhu a stimulaci pi dosahovn novch trninkovch a intelektulnch vyzvn. Pedstavuje dokonalou, koncentrovanou nhradu stimulant jako je kva, aj nebo cola, kter nem jejich typick vady a drdiv vlastnosti. Ppravek se vyznauje silnm energetizujcmi a povzbuzujcmi inky, zlepuje vytrvalostn a silov monosti organismu.

Dvkovn:
Doporuen dvka in 1 kapsle 2x denn, nejlpe ped sndan a 30 min. ped trninkem. Ppravek zapijte 300 ml vody.
Pozor! Vrobek m siln povzbuzujc inek, nepouvejte ped spanm!

Sloen jedn dvky:


Dal sloky: maltodextrin vpl; magnesiumsteart stabiliztor; elatina materil kapsle.

Upozornn vrobce: Nepekraujte doporuenou denn dvku. Vrobek neme bt pouvn jako nhrada pestr stravy. Ppravek nen uren po dti, thotn a kojc eny. Nepouvat v ppad nemoc krevnho obhu nebo pi pecitlivlosti na kofein. Nespojovat s alkoholem!

vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.

Vce o produktu na catalog.trecnutrition.com

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Jak sprvn pouivat siln stimulanty najdete na www.f-sport.cz
Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

Caffeine 200 Plus Trec 60 kps Stimulanty


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2013-06-22 11-58-09
napsal Palish

Co k tomu dodat, parda. dobr povzbuzova za pr kaek a uet as.

2013-03-21 16-52-50
napsal Marek

Trec - Caffeine 200 PlusCaffeine 200 PLUS obsahuje ultra ist bezvodn kofein a naringenin, kter posiluje jeho inky. Ppravek neobyejn rychle povzbuzuje organismus k vy fyzick i psychick aktivit. Kofein stimuluje centrln nervovou soustavu, ale rovn pomh pekonat navu a trninkovou stagnaci.

Caffeine 200 Plus v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty