Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / BCAA - kapslov

Aminocore
Allmax
210 kps
NELZE OBJEDNAT - 999 K

Pidat do oblbench poloek do koku
skladem


Dal doporuen, podobn produkty a akce

BCAA Professional 6:1:1 300 kps 549 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Aminocore Allmax 210 kps

AminoCORE je prostedek jak zvrtit pirozen sklon, kterm je rozpad sval (katabolismus) a obrtit jej v signl k budovn svalov hmoty (anabolismus).
Toto zbo nebo tato akce nen momentln dostupn,
NELZE OBJEDNAT
Mon zkuste najt toto zbo v jin akci nebo zkuste nmi doporuen produkt.


Aminocore Allmax 210 kps na www.f-sport.cz jen za 999 K. Pvodn cena je 1199,- K. To je sleva 17%, uette 200,- K.
AminoCORE je nov generace aminokyselin KAPSLCH.

Okamit Stimuluje svalov rst o 350%;
8.180 mg 40:30:25 ist Koncentrovan Sly BCAA;
Obohacen o Alpha K.I.C. bojujc proti vyerpn *;
Nabito 7 formami Anabolickho B vitamnu B3, B6, B9 a B12!.


Balen na seriozn svalov prstky

aminocoreVtina lid, kte tvrd trnuj, nechpou, pro nemohou narst, tak jak by chtli. Kad skuten kulturista dobe zn dopad vysokch dvek BCAA.

AminoCORE je prostedek jak zvrtit pirozen sklon, kterm je rozpad sval (katabolismus) a obrtit jej v signl k budovn svalov hmoty (anabolismus).

I kdy kad v, jak funguj aminokyseliny, neuvaj je vichni a tm mohou mt nkolik problm:
* Nemaj dostatek BCAA
* Nedostvaj sprvn pomr BCAA

* Nemaj dostatek BCAA v ten sprvn as

ZSKEJTE 350% VCE ANABOLICK INNOSTI

"Je to jednoduch matematika, piberte vce sval, ne jich ztratte!"

Praxe je jednoduch, muste se zavzat k uvn vtho mnostv tch sprvnch BCAA - a dsledn to dodrovat. Jen sprvn mnostv BCAA v tch sprvnch pomrech vech 3 aminokyselin v tu sprvnou dobu me splnit, po em snte.

aminocore

"Zchrana Vaich sval m jmno AminoCORE."

AMINOCORE obsahuje 3-fzovou technologii rozpustnosti, kterou jsme pojmenovali MYOTRISOL. Tato technologie pevrtila star chpn BCAA za novtorsk. Ideln pomr BCAA jsou snadno rozpostn a pipraven kdykoli a kdekoli! s koskou dvkou vyvolanho Anabolismu sval. Sta je vzt a zapt vodou.

AminoCORE je tak v sypk podob, kde lze bez ostychu hovoit o revoluci v rozpustnch BCAA aminokyselinch. Zskn zcela rozpustnch BCAA (mchat ve vod) dv AMINOCORE ob vhodu oproti ostatnm takzvan rdoby BCAA. Nyn, ALLMAX pin novinku AMINOCORE na trh, pipraven-k-mchn, lahodn, zabalen v jednotlivch scch, stejn tak nov bude v 998g balen (co je 111 dvek!) a v tabletch! Take si mte z eho vybrat: jestli chcete pohodl a luxus tak sky, kter vezmete kamkoliv s sebou., nebo tabletovou formu, kterou zase polknete ani by jste mchali cokoli v ejkru - vdy ale dostanete vechny vhody skryt v AminoCORU!

"Jestli se Vm prv pestaly lb vae BCAA, neberte je. AMINOCORE chutn a funguje mimo realitu tohoto svta!"

Nejlep ze veho je, e nedostanete huben 2 nebo 3 g BCAA, AminoCORE m neuvitelnch 8.180 mg! Je to pravda, vce ne 8 gram BCAA v jedinm balku nebo jedn dvce tablet (7tbl). Perfektn je uvat jej bhem trninku, protoe vyene anabolick vliv vaeho trninku, nebo jej mete vzt a jdete pry z tlocviny, nebo tehdy kdy se nemete dostat vas k vaemu proteinu a potebujete, zabrnit katabolickmu jevu (rozpadu svalov tkn) a pomoci naopak zven syntzy blkovin!

pikovch vzkumn tm z Karolinskho Institutu, kter za sv projekty zskal Nobelova cenu nyn potvrdil to, co kulturist vd u roky, vysok dvky BCAA dodan v uritm pomru 45:30:25 signlizuj Vaim svalm aby rostly. Nejen rst, ale istou syntzu blkovin (anabolismus) v rozsahu, kter musel bt osvden, aby byl uznn; o neuvitelnch 350% vt anabolick signalizace ne u kontroln skupiny uvajc placebo!

"Svtov-Tda znalc potvrzuje vzkumem, 350% nrst ANABOLICK INNOSTI"

ALLMAX zavd Myotrisol, nejsofistikovanj technologie rozpustnosti BCAA. A do te bylo tm nemon dodvat 100% ist prek BCAA v pomru 45:30:25 v obrovskm mnostv 8180 mg v dvce, co je ideln pro innost anabolickch dj. Krom toho se jedn o nejist Japonskou kvalitu BCAA.

"45:30:25 TECHNOLOGIE"

aminocoreDNA-Gene Chip analza byla pouita pro uren vlivu konkrtnho pomru suplementace BCAA. Pomr 45:30:25 BCAA zvil pmou p70sk bunnou signalizaci o 350%! Tento vzkum byl ohromujc a jet lp bylo to, e vzkum byl proveden na jednom z pednch svtovch center Vzkum aminokyselin ve Stockholmu, vdsko. stavu tak prestinm, e zskal Nobelovu cenu.

Nyn, nae patentovan 3-fze technologie rozpustnost tzv. Myotrisol zmnila tyto mimodn vysok dvky o ideln pomr Farmaceuticky istch BCAA, snadno rozmchateln a chutn.

Neuviteln vkonn pohodln AMINOCORE e konen dilema sportovce, jak se dostat k velmi vysokm, vzkumy podpoenm dvkm BCAA ve vzorci navrenm tak, aby pivedl tlo do anabolickho stavu, rychle, a jste kdekoliv!

"Vitamny B Podporuj syntzu blkovin a vrobu energie"

AMINOCORE zahrnuje nkter z nejvce hardcore, biologicky, farmaceuticky navrench vitamn, o kterch jste mon nikdy ani neslyeli: Metylkobalamin, Dibencozide (vysokou biologickou dostupnost vitaminu B12), Ca L-5-MTHF (Zero-Step BioB9 vitamin B9) a pyridoxin- 5-fosft (vitamin B6). To jsou nkter z nejobtnji dostupnch vitamn, ale jijich nanejv vysoce efektivn pnosy jsou znm vd. Podvejte se na sloen AminoCORE a naleznete jej, o nic jsme Vs neochudili. Pouze AMINOCORE vm dv tento druh ist energie ve vitamnech. A co vc, komplex vitamin B podporuje syntzu blkovin, bez kter by bylo vae zlepen nemysliteln.

KIC udl V trnink lepm!

Vtina lid nikdy ani neslyela o KIC a pitom me bt vaim nejlepm ptelem v posilovn. KIC, nebo Ketoisocaproick kyselina neutralizuje toxiny ve svalech, jako je amoniak (NH 3), kter jsou vytvoeny bhem intenzivn opakovan svalov kontrakce. KIC deaktivuje amoniak, kter je vytvoen ve svalech bhem intenzivnho trninku. Vy koncentrace amoniaku m vliv na rove navy. Snen amoniaku tedy vede k vt svalov vytrvalosti. A nejlep ze veho, AMINOCORE m 100 mg KIC v kad porci!

AMINOCORE Shrnut
* Vzkumem oven dvkovka 8.180 mg vech 3 BCAA v pesnch vdecky ovench pomrech 45% L-Leucin: 30% L-Valin: 25% L-Isoleucin .
* 100 mg istho KIC, kter deaktivuje toxiny v tle, sniuje pokozen svalov hmoty a vy mete cviit dle a tvrdji.*
* Cel spektrum 7 zcela uniktnch a innch forem ltek podporujcch syntzu blkovin a uvolovn bunn energie : B3, B6, B9 a B12 vitamny.


Pro se TOP kulturisti a sportovci modl k BCAA?
* Stimuluj syntzu blkovin v kosternm svalu a zlepuj akumulace ist hmoty.
* Tvo svalov palivo pro lep vkon a vytrvalost.
* Posiluj imunitn systm bhem intenzivnho cvien.
* Sniuj monost rozpadu sval (siln anti-katabolick inky) *.
* Spolu s dietou, me BCAA pomoct proniknout do tukovch zsob, zatmco ochrauje tce vyden svaly.
* Slou jako zdroj paliva pi dlouhodobm cvien, kdy se zsoby glykogenu vyerpvaj.
* Lid musej konzumovat BCAA, na rozdl od ostatnch aminokyselin, tlo si je neum vyrobit.
* Plnch 33% Kosternho svalstva je sloeno z vtvench aminokyselin.
* BCAA jsou jedin aminokyseliny pouiteln pmo jako palivo pro vae svaly.


AminoCORE je nejrychlej zpsob, jak okamit vstebat vce ne 8 gram nejsilnjch BCAA.

AminoCORE pijatch v prbhu intenzivnho trninku, okamit zv schopnost vaeho tla budovat pes 2 primrn procesy:
* Zvyuje signalizaci svalm aby zaaly budouvat svaly
* Sniuje rozpad svalov tkn pi intenzivnm trninku
Dvkovn:
Pro aktivaci proteinov syntzy a zlepen svalovho zotaven uvejte 1 dvku (7 tbl.) AminoCORE bhem kadho tkho trninku. V nentrninkov dny se uv AminoCORE kdykoliv bhem dne na przdn aludek. Dky velmi kvalitnmu a specifickmu zpracovn a silnm ingrediencm nen vhodn pekraovat vce ne 2 dvky denn.

Sloen jedn dvky:


Upozornn vrobce:
Ppravky nejsou vhodn pro osoby mlad 18 let! Bhem pouvn dodrujte dostaten pitn reim! Ppravek nepouvejte, pokud jste thotn nebo kojte, pokud jste osoba s vrozenou poruchou metabolismu nebo jinmi lkaskmi poruchami, jako je cukrovka nebo sklony k hyperglykmii a hypoglykmii! Udrujte z dosahu dt! Nepouvejte ani v ppad, pokud uvte njak lky na pedpis, ale i voln prodejn! Nepekraujte doporuenou denn dvku! Neuvejte pokud berete lky obsahujc inhibitor monoamin (MAOI), selektivn serotoninov inhibitor (SSRI) nebo jin vrobek obsahujc sloky se znmm stimulanm inkem. Nikdy neberte 2 dvky narz nebo krtce po sob!

Ppravek nen uren dtem do 5 let a thotnm a kojcm enm. Nedouc inky:Vjimen u citlivch osob se me objevit kon vyrka nebo podrdn stev. Jak ppravek uchovvat: Na stinnm a suchm mst pi teplot do 25C a mimo dosah dt.

Tento produkt byl uveden na trh jako doplnk stravy. Nem schvlen liv inky a nejedn se o lk. Nen ureno jako nhrada pestr stravy. Nepekraujte doporuen dvkovn. Ukldejte mimo dosah dt. Minimln trvanlivost vyznaena na obalu.

vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.

Vce o produktu na www.allmaxnutrition.com

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o BCAA na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz
Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

Aminocore Allmax 210 kps BCAA - kapslov


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2013-10-16 09-41-00
napsal Marek

Allmax - AminocorePure 100% instantized BCAAs Aminocore Advanced Myotrophic Matrix MyoTriSol. AminoCORE je nov generace aminokyselin v 400g eko-balen.

Aminocore v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty