Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Proteiny
IsoFlex
Allmax
2250 g
NELZE OBJEDNAT - 2199 K

Aspartame FreePidat do oblbench poloek do koku
skladem Po pihlen/ registraci je cena ni!

Varianty: okolda, vanilka, jahoda, burkov mslo s okoldou

(Vol se pozdj, a v objednvce.)Dal doporuen, podobn produkty a akce

Instant CFM Whey Protein 100 Professional 3000 g  Drek: +TESTER Assassins Pump 10g 1199 K
od 2ks 1175 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

IsoFlex Allmax 2250 g

Protein cca 90%. Maximln chu, a maximln pohodl, Isoflex sz jen na vysokou kvalitu a maximln vkon proteinu. Isoflex me bt Va posledn volbou po hledn kvality. Se 7 kritickmi kofactory ve 4 rznch smsch poskytuje Isoflex nejen ultra ist, vysoce biologicky vyuiteln izolt syrovtkov blkoviny, ale tak inn systm distribuce takov blkoviny tam kde je j teba, aby tam mohl zajistit silnou asimilaci ivin.
Toto zbo nebo tato akce nen momentln dostupn,
NELZE OBJEDNAT
Mon zkuste najt toto zbo v jin akci nebo zkuste nmi doporuen produkt.


  Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!

IsoFlex Allmax 2250 g na www.f-sport.cz jen za 2199 K. Pvodn cena je 2243,- K. To je sleva 2%, uette 44,- K.


Proteinov POLICIE: ALLMAX produkty neobsahuj naprosto dn mnostv proteinovu pochzejcho z ny! Isoflex je ze 100% z blkovin pochzejcch ze Spojench stt Americkch.

Maximln chu, a maximln pohodl, Isoflex sz jen na vysokou kvalitu a maximln vkon proteinu. Isoflex me bt Va posledn volbou po hledn kvality. Se 7 kritickmi kofactory ve 4 rznch smsch poskytuje Isoflex nejen ultra ist, vysoce biologicky vyuiteln izolt syrovtkov blkoviny, ale tak inn systm distribuce takov blkoviny tam kde je j teba, aby tam mohl zajistit silnou asimilaci ivin. S 90% istho proteinu v odmrce, asnou chut a dokonalou sms protein, si Allmax a mnoho jejich sportovc mysl, e nemete zvolit lpe a inteligentnji.

Isoflex proteinov izolt m vynikajc nutrin profil. Obsahuje monstrzn dvku 27 gram nejinnjho zdroje blkovin a to izoltu syrovtkov blkoviny. Allflex je prakticky bez tuku, obsahuje pouze 1 g cukru, je z 98% bez laktzy a zcela bez aspartamu. Po vech strnkch jde o vjimen izolt syrovtkov blkoviny, kter se snadno rozmch a neuviteln chutn!

"Isoflex obsahuje 27 gram syrovtkovho izoltu v kad dvce!"

Isoflex pekonv v tom jak chutn vechny proteinov koktejly na trhu. Kdy otevete dzu s proteinem vyvyl se na vs vn pchut, kterou jste si koupili. Isoflex m dal rozmr! Jeho pjemn vn vs navnad na lahodnou chu, kter je bez diskus. Isoflex je k dispozici ve tyech pchutch, okolda, aradov mslo okolda, vanilkov krm, krmov jahoda. Pokud jde o to, co skuten dl tu pravou chu Isoflex proteinu, tak to jsou skuten kousky teba okoldy v okoldov pchuti, kter maj pjemnou mkkou konzistenci, nebo skuten kousky jahod a pchu vanilky obohacuj kousky vanilkovch fazolek. Prost neuviteln... Dobrm tipem je dt do sklenice 2-3 ledy a namchat teba okoldovo aradovou pchu, to pak vbec nevte tomu, e pijete proteinov koktejl.

"Isoflex je k dispozici ve 4 lahodnch pchut."

Isoflex kombinuje tyi proprietrn systmy blkovin a podprnch sms. Sloky v kadm systmu prcuj synergicky, zabezpeuj vysoce kvalitn a velmi chutn koktejl. tyi systmy Isoflexu:

WPI (Syrovtkov Protein Izolt) Komplex [WPI Fortified]: CTP (proces pi nzk teplot), kov-mikrofiltrace syrovtkovho izoltu, WPI (97% Whey Protein Izolt). Jen nejvy kvalita blkovin a tm izolt skuten je, Vm doke zaruit dosaen Vaich cl.

NOS Komplex (Ultra-Flow Delivery): obsahuje arginin, taurin a kyselinu listovou. Tyto kltky jsou ureny ke zven prtoku krve ve svalech a naven dodvek dusku a syrovtkovch peptid do svalov tkn.

Glutamin Komplex [GLUTASURE Technology]: Pirozen se vyskytujc glutaminov peptidy - 100% fermentovan zdroj laktoferin. Sloky uren ke zlepen regenerace a podpoe imunity.

IS komplex [Rapid Absorption]: Alfa lipoov kyselina (ALA), d-Pinitol a 4-Hydroxylsoleucine jsou uren ke zven pjmu blkovin a podpoe inzulnov rovnovhy.

Jak se Isoflex vyrb?

Isoflex se zskv pomoc CTP co je Mikrofiltrace za studena, je speciln kov metoda Mikrofiltrace (CFM), kter odstran vt, mn vstebateln molekuly blkovin pi filtrovn tuku, laktzy a popel, kter jsou bn ptomn v syrovtkovch koncentrtech a dal bn vanch proteinech ni kvality (vodtkem bv asto cena vrobku).

Filtran membrny pouvan v procesu CFM, jsou mimodn jemn a maj schopnost odstranit jet vce laktzy, popela a tuku ne procesem ultra-filtrace, kter se pouv pro jin mn kvalitn vrobky ze syrovtkovch blkovin. Pouit tohoto sofistikovanho procesu umouje ALLMAXu produkovat Isoflex, vynikajc Ultra ist Protein, kter udruje optimln pomr macronutrutient, dvku 27 g blkovin, 1 g sacharid a mezi 0.2 g a 0.5 g tuku (drobn odchylky jsou zvisl na pchuti). "To je zskvn pomoc CTP Mikrofiltrac (za studena)."

CFM je jednou z nejlepch metod k extrakci protein na souasnm trhu. Tento vrobn proces je daleko lep ne jkkoliv jin zpracovn extrmn istho izoltu. Cel proces probh pi mrazivch 4 stupnch Celsia a vsledkem je tak tm 100% protein a peptidy v nejvy nedenaturovan (bio-aktivn) podob. "Mikrofiltrace za studena poskytuje nedenaturovan protein s mnoha bioaktivnmi frakcemi syrovtkov blkoviny."

Nae izolty syrovtkovch blkovin jsou vyrbny "za studena" nebo pi nzkch teplotch mikrofiltranho procesu a suen nepmm teplem. Proces mikrofiltrace za studena umouje Iso-Chill ten z syrovtkovho izoltu doke poskytnout nedenaturovan protein s plnou rovnovhu bioaktivnch syrovtkovch proteinovch frakc, vetn imunoglobulinu, laktoferinu a glykomakropeptid (GMP).

"Isoflex je z 98% bez laktzy!"

Jin technologie zpracovn syrovtky s pouitm vy teploty zpsobuj nevratn rozvoj blkovinnch frakc, kter mohou vrazn snit biologickou aktivitu protein. Na zklad rozpustnosti pi pH 4,6, m Isoflex Whey Protein pouh 3% denaturovan blkoviny, co je piblin o 10% mn ne izolt syrovtkovch blkovin zskanch iontovou vmnou a obvykle men ne jin mikrofiltrace izolt syrovtkovch blkovin. Isoflex Whey Protein Izolt obsahuje tak a 12krt vce pirozench GMP ne izolty syrovtkovch blkovin po iontov-vmn.

Jak se Whey Protein Izolat vbec vyrb?

Vroba syrovtkovho izoltu prochz nsledujcmi kroky:

erstv mlko je testovno odbornky na kvalitu.
Tvaroh, st mlnho tuku je oddlen pro sry.
Vodnat kapaliny tj. st, kter zstv, je filtrovna pes proces s nzvem mikrofiltrace, kter odstran laktzu a popel.
Koncentrt tekutiny pak prochz nap kovou mikrofiltrac. Co je msto, kde je syrovtka izolovna a jede pes extrmn jemn keramick membrny. Tento proces odstran potebu chemikli pouvanch v jinch procesech.
Syrovtka se vysu a voda je odstranna.
Konen, ist izolt syrovtkov blkoviny je zabalen do ndoby.


Vechny tyto kroky jsou provdny na farmaceuticky licencovan vrobn lince pro zajitn kvality a integrity. Kad sloka a kad vyroben srie je nezvisle testovna v laboratoi na istotu a kvalitu, to je jidin monost jak zajistit pokad konzistentn kvalitu. "Isoflex obsahuje 90% istch syrovtkovch blkovin."

Jako takov Isoflex obsahuje 90% istho syrovtkovho proteinu. Syrovtkov koncentrty a dal smsi obsahuj pouze asi 75-85% blkovin, ale tak nedouc laktzu a tuky. Isoflex pedstavuje nejvy kvalitu mezi podobnmi Whey Proteinovmi izolty - pin asnou 90% istotu (bioaktivn) blkovin!

Krom toho je Isoflex vyroben v USA z mlka americkmi dojnic. Proteinov produkty ALLMAXu obsahuj naprosto nulov mnostv proteinov pochzejcch z ny. Isoflex je ze 100% z Americkch prvk.Dvkovn:
Uivejte dle poteby.

  
  Dvkovn podle F-sportu (Martin):

Vzhledem k obsahu blkovin v jedn dvce (27g), lze jednu odmrku povaovat za dostatenou dvku. Lze pouit i 1 a pl odmrky pro plnohodnotnou dvku s 40g blkovin.

Vdy na jednu odmrku dejte cca 2 deci vody. Pouijte chladnou (ne ledovou) vodu. Nepouvejte sycenou ani teplou vodu, ejkr by Vm mohl vypnit pi ejkrovni a rozstiknout se. Pro dkladnj rozmchn pouijte ejkr. Dkladn rozmchejte v ejkru, nechte cca 5minut odstt a rozmchejte znovu, takto doshnete dokonalho rozmchn. Pak pomalu, vklidu pijte, mete i na vcekrt.
Pokud protein po pprav dle stoj (dle ne 3 minuty), tak je lep ho ped pitm znovu rozmchat. Pokud u jste protein pelili ze ejkru do hrnku nebo sklinky, tak u to neete.

Berte vdy ped spanm, lze cca 45 minut po trninku a tak rno mezi sndani a svainou.
Kdy nejlpe brt proteiny a jak to kombinovat s gainery a dalmi doplky najdete ve lnku
Gainer a Protein - nvod jak je brt podn.
Kolik m vlastn bt jedna dvka si mete spotat sami v Kalkulace pro dvkovn proteinu a gaineru.

 
  


Sloen jedn dvky:
Etiketa je pro balen 907g, ale sloen je stejn ve vech balench.


Upozornn vrobce:
Ppravek nen uren dtem do 5 let a thotnm a kojcm enm. Nedouc inky:Vjimen u citlivch osob se me objevit kon vyrka nebo podrdn stev. Jak ppravek uchovvat: Na stinnm a suchm mst pi teplot do 25C a mimo dosah dt.

Tento produkt byl uveden na trh jako doplnk stravy. Nem schvlen liv inky a nejedn se o lk. Nen ureno jako nhrada pestr stravy. Nepekraujte doporuen dvkovn. Ukldejte mimo dosah dt. Minimln trvanlivost vyznaena na obalu.

vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.

Vce o produktu na www.allmaxnutrition.com

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o pouit gainer a protein na www.f-sport.cz
Vce o CLA na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz
Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

IsoFlex Allmax 2250 g Proteiny


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2013-10-21 14-06-53
napsal Marek

Allmax - IsoFlexProtein cca 90%. Maximln chu, a maximln pohodl, Isoflex sz jen na vysokou kvalitu a maximln vkon proteinu. Isoflex me bt Va posledn volbou po hledn kvality. Se 7 kritickmi kofactory ve 4 rznch smsch poskytuje Isoflex nejen ultra ist, vysoce biologicky vyuiteln izolt syrovtkov blkoviny, ale tak inn systm distribuce takov blkoviny tam kde je j teba, aby tam mohl zajistit silnou asimilaci ivin.

IsoFlex v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty