Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Gainery nad 25

One Stop Xtreme
Reflex Nutrition
4350 g      2199 K (89.6 €)
F-sport.cz Exclusivn doporuuje bez ohledu na cenu BestSeller - to, co se nejvc prodv Aspartame FreePidat do oblbench poloek do koku
skladem Po pihlen/ registraci je cena ni!

Varianty: jahoda, vanilka, okolda

(Vol se pozdj, a v objednvce.)Dal doporuen, podobn produkty a akce

CFM Nitro-Gain Professional ECONOMY 1500 g 325 K
od 2ks 299 K
od 3ks 285 K
One Stop Xtreme 2030 g 1219 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!
One Stop Xtreme + Pre-Workout 2030 g + 300 g 1439 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

One Stop Xtreme Reflex Nutrition 4350 g

Gainer cca 38%. Nov generace One Stop XTREME je nejsilnj hardcore verz spolenosti Reflex Nutrition, kter byla vyvinuta za poslednch 15 let!

One Stop Xtreme Reflex Nutrition 4350 g na www.f-sport.cz jen za 2199 K. Pvodn cena je 2499,- K. To je sleva 12%, uette 300,- K.


One Stop XTREME THE HARDCORE BUILDER

One Stop XTREME je nejsilnj hardcore verz spolenosti Reflex Nutrition, kter byla vyvinuta za poslednch 15 let ! Koncepce celho produktu je urena pro vechny sportovce, jejich clem je nrst svalov hmoty.. Zklad One Stop XTREME tvo patentovan sms blkovin s postupnm uvolovnm Quattro , kter je jako VDY v kad vrobn ari produktu testovna na garantovan obsah pouitch blkovin a aminokyselin

55g speciln smsi blkovin s postupnm uvolovnm Quattro

Pravdpodobn nejsofistikovanj sms blkovin a aminokyselin, kter byla doposud vyvinuta a kterou nenaleznete v dnm jinm produktu. Zklad tvo kombinace dvou specilnch hydrolyzt syrovtkov blkoviny, bioaktivn syrovtkov blkoviny a micelrnho kaseinu.

Jednodue eeno tyi nejlep mezi vemi!

Jak speciln sms blkovin s postupnm uvolovnm Quattro funguje?


K maximlnm vsledkm, potebujete ty nekvalitnj blkoviny, peptidy a aminokyseliny, kter mus bt navc zastoupeny v optimlnch pomrech. Tmi nejkvalitnjmi zdroji jsou syrovtkov blkovina a micelrn kasein. Nicmn One Stop XTREME neobsahuje jenom njak syrovtkov protein a njak dal blkoviny. Zklad tvo dva speciln typy syrovtkovho hydrolyztu, co je vlastn blkovina natpen na etzce aminokyselin ( peptidy) a voln aminokyseliny.

Prvn slokou je tedy tzv. HIGH DH hydrolyzt syrovtkov blkoviny, tedy blkovina natepen pod nejvym stupnm hydrolzy. HIGH DH obsahuje vysok pomr volnch aminokyselin, di a tri peptid ( etzce dvou a t aminokyselin ). HIGH DH frakci vstebv nae tlo nejrychleji, doslova ve vteinch.
Dal slokou je LOW DH hydrolyzt syrovtkov blkoviny, tedy blkovina natpen pod nzkm stupnm hydrolzy. LOW DH obsahuje vysok pomr tzv.oligopeptid a polypeptid, tedy etzc aminokyselin. LOW DH je tak po HIGH DH druhou nejrychleji se vstebvajc blkovinou.
Tet slokou je tzv. vbrov bioaktivn syrovtkov koncentrt, v kombinaci s CFM syrovtkovm izoltem ( vysok obsah BCAA a bioaktivnch frakc )
tvrtou slokou je ist ultrafiltrovan micelrn kasein, kter se vstebv nejpomaleji a zsobuje tak organizmus esencilnmi aminokyselinami po dobu del ne tyi hodiny.


Pouze pikov kvalita: One Stop XTREME neobsahuje neplnohodnotn zdroje blkovin jako je sojov koncentrt, kolagen (blkovina hovzho pvodu), kaseint vpenat, suen vajen blek a dal.

Obsahuje organick sacharidy s nzkm GI

Zklad sacharidov smsi tvo organick vloky a organick jemen, kter jsou bohat na prodn formy vitamn, minerl a dietn vlkniny. Tato sms je doplnna o Trehalzu, speciln formu sacharidu s nzkm GI. Trehalza je neredukujc cukr ze skupiny disacharid. Skld se ze dvou molekul glukzy, kter jsou mezi sebou spojen 1,1vazbou.Ji skutenost, e trehalza me bt syntetizovna temi rznmi zpsoby, naznauje, e je tato ltka v tle velice vznamn. Zmnn kombinace tchto pikovch sacharid je garanc toho, e tlo je zsobovno velmi stabiln, dlouhodobou energi bez vtho kolsn.

Aditivum 3.000 mg mTOR L-Leucinu a 2.500 mg L-Glycinu

Je znmo, e L-Leucin je nejsilnj aminokyselinou ze vech esencilnch aminokyselin. Dleit aminokyselina L-Glycin je dalm ze stimulanch faktor.

10.500 mg BCAA v kad dvce

Dky pouit blkovin s vysokm obsahem BCAA (zdroj fermentace), obsahuje kad dvka One Stop XTREME 10.500mg BCAA v rmci pouitch blkovin. Pokud piteme aditivum mTOR L-Leucinu, kter je tak jednou z BCAA aminokyselin, dostaneme neuviteln souet 13.500mg BCAA!

5.000 mg patentovanho CREAPURE kreatin monohydrtu

CREAPURE je povaovn za nejinnj dostupn kreatin na souasnm trhu.

Proven, funkn dvka Beta-Alaninu

Kad dvka One Stop XTREME obsahuje 1.800 mg beta-alaninu.

10.000 mg Glutaminovch peptid

Glutaminov peptidy vstebv tlo mnohem snadnji ne samotn L-Glutamin, co m svj vznam zejmna u produkt typu One Stop XTREME, kde absorpci ovlivuj dal blkoviny a aminokyseliny.

Plnohodnotn dvky vitamn

Se 100% DDD vech dleitch vitamn ( pozn. pro 2 dvky denn ) je One Stop XTREME naprostm uniktem mezi formulemi all-in-one.

Monomethionin zinku, citronan hoenat a Avena Sativa

Souasn legislativn opaten EU nm neumouj popisovat vhody tto kombinace, nicmn vlastn zkuenost Vm d jednoznanou odpov..

Obsahuje stabiln probiotick kultury a trvc enzymy

Probiotick kultury LactoSpore a komplex enzym Digezyme napomh pi trven a vstebvn ivin. Dal slokou je BioPerine , kter zvyuje vyuitelnost jednotlivch ergogen.

REFLEX NUTRITION Vs bude pln podporovat po celou dobu Va cesty

Pokud chcete vyut maximln potencil One Stop XTREME, je dleit se ujistit, e Vae trninkov nvyky jsou nastaveny sprvn. Ne je uvedeno nkolik krok, kter je teba dodrovat. V ppad poteby mete tak kontaktovat n tm odbornch poradc.

Krok 1:
Cvite 3-4 x tdn a to s volnmi ztemi ( jednorun a nakldac inky ), zaate tak doplkov kardiovaskulrn trnink. Pi posilovn se zamte na tzv. dvoukloubov cviky, tedy bench press, depy s inkou, mrtv tahy a ptahy inky v pedklonu. Tyto tyi cviky nejvce stimuluj proteosyntzu, tedy tvorbu svalov hmoty.

Krok 2:
Jezte 6 jdel bohatch na blkoviny denn. Doporuujeme pjem 2g blkovin na kad kilogram Va tlesn hmotnosti, nap. je li Vae hmotnost 75 kg, potebujete pijmout 150g blkovin denn. Ujistte se, e kad jdlo obsahuje zdrav formy sacharid a tuk. Nejjednodu cestou jak toto ve zvldnout je pijmat ti kompletn porce jdel denn ( sndan, obd, veee ), doplnn o dal ti proteinov porce v rmci doplk stravy, jako jsou proteinov npoje, tyinky atd.( dopoledn svaina, odpoledn svaina, druh veee ).

Krok 3:
Pipravte sv tlo a mysl na kad trnink. Krom koncentrace a vizualizace celho trninku, doporuujeme zaadit ped-trninkov suplementy, kter Vm umon dostat z Vaeho trninku maximum.

Krok 4:
Vyuvejte vdy v nejvy mon me tzv. ZLATHO ASOVHO OKNA, co je asov interval bezprostedn po trninku, kdy je Vae tlo energeticky vyerpno a co je hlavn OTEVENO pro nadstandardn pjem dleitch aminokyselin, blkovin, sacharid a dalch ivin. Berte jednu dvku One Stop XTREME bezprostedn po ukonen trninku, aby jste si byli jist, e Vae tlo dostv ve co potebuje.

Krok 5:
Zkontrolujte si, zda Vae tlo dostv denn dostaten mnostv vech dleitch vitamn, minerl a zdravch tuk ( zklad suplementan pyramidy ). One Stop XTREME Vm poskytuje pln denn dvky vitamn a minerl. Pro pjem zdravch tuk doporuujeme konzumovat ryby 2-3x tdn, nebo doplky stravy s obsahem nenasycench mastnch kyselin jako je nap. Omega 3, Krill Oil atd.Dvkovn:
Dvkovn HARDCORE: rozmixujte 145g ppravku ( cca 4 a pl 60ml odmrky) ve 400ml vody. Doporuujeme pouit ejkr. Denn dvka: berte prvn dvku dopoledne mezi sndan a obdem, dal druhou dvku po ukonen trninku, nebo odpoledne mezi obdem a vee (netrninkov dny).

Dvkovn FITNESS: rozmixujte cca 70g ppravku ( cca 2 odmrky) ve 400 ml vody. Doporuujeme pouit ejkr. Denn dvka: berte prvn dvku dopoledne mezi sndan a obdem, dal druhou dvku po ukonen trninku, nebo odpoledne mezi obdem a vee (netrninkov dny).

Doporuen kombinace s Creapure Uptake System: Berte jednu dvku Creapure Uptake System( 28g - dv odmerky + 500ml vody ) rno na lano ped sndan. One Stop XTREME dvkujte po ukonen trninku, nebo mezi obdem a vee (netrninkov dny).

Pklad dvoumsn HARDCORE kry v kombinaci s ostatnmi produkty: Vyuijte princip tzv. zesilujcho potencilu, prvn msc berte zkladn verzi One Stop, nebo Creapure Uptake System. Druh msc nasate v plnch dvkch One Stop XTREME. Tet msc pak mete nasadit sofistikovanou kombinaci Performance Matrix a Growth Matrix.


Sloen jedn dvky:
Sloen:
Quattro Protein Blend ( Bioaktivn, ultrafiltovan syrovtkov koncentrt, bioaktivn CFM syrovtkov izolt, hydrolyzovan syrovtkov protein ( HIGH-DH stupe hydrolzy 30%), hydrolyzovan syrovtkov protein ( LOW-DH stupe hydrolzy 4%), koncentrt mln blkoviny (micelrn kasein)), Sms sacharid LOW GI ( organick oves, organick jemen, trehalza ), maltodextrin, XTREME Muscle &Strength Stack (Beta-Alanin, Creapure kreatin monohydrt, peptidicky vzan Glutamin, Glycin, L-Leucin, Taurin), TestoFusion Stack ( Avena Sativa, citronan hoenat, monomethionin zinku), prodn barvivo ( odtunn kakaov prek (pchu okolda a Banoffee), betanin (pchu Fruit Berry), beta-karoten ( pchu Banoffee a Vanilka), antokyany ( pchu Fruit Berry), prodn identick a uml aroma, emulgtor (sojov lecitin), plnidlo (karboxymethyl celulza, xanthanov guma), kyselina askorbov, L-cholin bitartrt, Digezyme Enzyme Complex (Amylza,Celulza, Laktza, Lipza, Neutrln Protza), uml sladidla ( acesulfam-k, sukralza), DeltaGold tokotrienoly ( 35% tokotrienol, z toho 84-95% delta-tokotrienol, 8-16% gamma tokotrienol), probiotick kultury Lactospore (Bacillus Coagulans ), bisglycint elezit, niacin, aspartt menat, L-selenomethionin, ( Selenium SeLECT), extrakt z pepe ( Bioperine), retinyl acett, cholekalciferol, pantothent vpenat, riboflavin, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, chromium pikolint, kyselina listov, biotin, methylkobalamin.Vce o produktu na www.reflexnutrition.cz
Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o pouit gainer a protein na www.f-sport.cz
Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

One Stop Xtreme Reflex Nutrition 4350 g Gainery nad 25


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2016-09-05 11-24-58
napsal Alysia

Ahoj,

jsem ena, 30let, 57/168 jsem v redukci tuk, 6 msc cvien a jdelnek.

Reflex Nutrition - One Stop Xtreme

Doplnk mm jako tip od kamarda (bral pro nabrn) pro m j jako nhrada svainky kdy nesthm, nebo rychl sndan s pidnm vloek/bannu.

Chu je skvl (okolda) a rozpustnost ve vod taky. Pijde mi zpsobuje zcpu, ale nelze zobecovat. Trpm gastritidou, take pro sladkost mu jen dopoledne, odpo z nj pl ha.

Mm u 2 balen a urit u nj zstanu, chu je fakt super.

2013-11-26 11-27-08
napsal Martin

Je zde nov generace:
One Stop Xtreme NEW


Dal jsem tam to NEW, ale vypad to, e Reflex nm ten produkt stejn pomalu mn - pro aktuln sloen tedy nejlpe mrknout na jejich strnky ...

Hlavn zmnou by ml bt lep a "prodnj" protein.

2011-04-13 07-42-47
napsal Martin

jiris
jestli m dost penz, tak to vyho nebo to nkomu daruj (prodej)
jestli m mlo penz, tak se i radou Jumpymana

pt se neboj zeptat ne nco koupi, je mi jasn, e podle tch popis se vybrat ned, protoe po vem je super regenerace rostou svaly a miz tuky ...

2011-04-12 23-09-20
napsal Jumpyman

tak si zacpi nos kdy to pije a dostane to do sebe jak nic

2011-04-12 19-47-22
napsal jiris

take pro m nemte dnou radu?

2011-04-11 18-45-41
napsal Martin

jiris
jo, sta se pit zeptat a my doporume njakou kvalitn mamku za dobrou cenu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty