Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Proteiny

Essential Optimal Hydro Whey
Prom-in
1000 g      799 K (32.6 €)
Aspartame FreePidat do oblbench poloek do koku
skladem Po pihlen/ registraci je cena ni!

Varianty: okolda, bann

(Vol se pozdj, a v objednvce.)Dal doporuen, podobn produkty a akce

Essential Optimal Hydro Whey -TESTER 30 g 39 K
Instant CFM Whey Protein 100 Professional 3000 g  Drek: +TESTER Assassins Pump 10g 1199 K
od 2ks 1175 K
Essential Optimal Hydro Whey 2250 g 1399 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Essential Optimal Hydro Whey Prom-in 1000 g

Protein cca 77%. Absolutn pika mezi proteiny - 100% ist syrovtkov protein, upraven enzymatickou hydrolzou k zajitn maximln vstebatelnosti a efektivity. Nejkvalitnj suroviny a nae pokrokov technologie vroby jsou hlavnmi znaky Optimal Hydro Whey.

Essential Optimal Hydro Whey Prom-in 1000 g na www.f-sport.cz jen za 799 K. Pvodn cena je 999,- K. To je sleva 20%, uette 200,- K.


Enzymatick hydrolza je nejvy stupe zpracovn syrovtkovho proteinu, pi n dochz k enzymatickmu natpen (pedtrven) dlouhch etzc syrovtkovch protein na peptidy. Ty jsou pro lidsk organismus lpe straviteln a maj prokazateln vliv na zven proteosyntzy. V Optimal Hydro Whey jsou peptidy rozloeny v optimlnm molekulrnm hmotnostnm profilu od mn ne 500 dalton, a po vce jak 10000 dalton. Tm polovina je tvoena peptidy s molekulrn hmotnost pod 5000 dalton. Tento hmotnostn profil zajiuje optimln uvolovn aminokyselin do krve. Dky svm vjimenm vlastnostem Optimal Hydro Whey maximalizuje nrst svalov hmoty a sly.

Prostednictvm na nov technologie vyrbme produkt ve vynikajcch pchutch, primrn vyvinutch pro dtskou vivu. Jako sladidlo je pouit mimodn kvalitn extrakt z rostliny stevia rebaudiana v kombinaci s malm mnostvm sukralzy.
Enzymatickou hydrolzou upraven syrovtkov protein.
Zpracovn mikrofiltrac pes speciln spirlov membrny.
Maximln bioaktivita produktu.
Extra-dvka pidanho volnho glutaminu ( 2000mg ) v jedn odmrce.
Slazeno STVI.
http://www.prom-in.cz:
V posledn dob se m dl vce setkvme s pojmem hydrolza ve spojen hlavn se syrovtkovm proteinem, z pravidla oznaovanm jako Hydro. Kolem takovho proteinu se hodn vyskytuj dal vrazy jako stupe hydrolzy, biologick hodnota apod. Co se vlastn pod tmito pojmy skrv a jak tomu rozumt si povme v nsledujcch dcch.

Ze veho nejdve bychom se mli seznmit s termnem biologick hodnota. Ten zavedli biochemici k uren kvality protein ve strav a to pedevm ve spojen s obsahem aminokyselin, zejmna esencilnch. Kad pemliv a zkuenj sportovec vak v, nejsp i na zklad

vlastnch zkuenost, e metabolismus protein vak nezvis pouze na obsahu aminokyselin. Vznamn podl maj na nj maj stravitelnost a vyuitelnost.

Syrovtkov protein
Syrovtkov protein je v podstat ldrem na poli sportovn vivy. Proto si zde pipomeneme jen pr fakt , kter souvis s nam aktulnm tmatem. Vysok biologick hodnota syrovtkovch protein je ji pomrn znmm faktem. Tedy jak jsme si shora uvedli, je bohat na esenciln aminokyseliny. Dal jeho vhodou je, e pi etrnm a profesionlnm zpracovn v nm zstanou zachovny velmi cenn bioaktivn frakce, jako beta laktoglobulin, alfa laktoglobulin, srov albumin, imunoglobulin, laktoferin, laktoperixidza, peptony protez a glykomakropeptidy. (mon trochu ct, co to je za vci a k emu jsou, kdy u se zmiuj jako dleit frakce). Zejmna posledn jmenovan glykomakropeptidy jsou pro ns zajmav a to svm podlem na vstavb bunnch stn. Dle byla prokzna pm souvislost mezi obsahem glykomakropeptid ve strav a obranyschopnost organismu proti virm chipky a nkterm bakterim. Do tetice pak glykomakropeptidy podporuj mnoen pro ns uitench (tzv. Probiotickch) bakteri mlnho kvaen ve stevech, kter podporuj trven. Alfa laktoglobulin m po strnce aminokyselin uniktn sloen. Obsahuje 63 % esencilnch aminokyselin a 24,5 % vtvench aminokyselin (BCAA). Velmi dobe na sebe ve vpnk, zinek, kobalt a mangan ze stravy, m jsou pak lpe vstebatelnj, ne minerly z multiminerlovch ppravk. Pro sportovce je pak velmi dleit vliv alfa laktoglbulinu na zven hladiny IGF-1, m v podstat umouje syrovtkov protein budovat svalovou hmotu i pi redukci pjmu kalori, kdy hladina IGF-1 kles. Syrovtkov protein m samozejm spoustu dalch klad a vhod, o kterch by se daly pst knihy a expertn pojednn, ale to nen elem naeho lnku. Nastnili jsme si pr jeho, pnosnch vlastnost a mli bychom se zamit hlavn na ji zmnnou hydrolzu.

Hydrolza
Kdo se vce orientuje v suplementech si ji nejsp vyhledal na internetu njak informace o hydrolze. Faktem je, e nkter informace jsou trochu zavdjc. asto se tak dje kvli vytrhvn vc z kontextu, kadopdn pak dochz k mystifikaci a mylnm pohledm na hydrolyzty. Pojme si tedy ct pesn, o co se jedn. Hydrolza blkovin je de facto proces jejich zpracovn, jinmi slovy pedtrven, i pedtpen. Hydrolytick tpen se provd zejmna kvli lep stravitelnosti a rychlejmu vyuit. Vznik tak sms poly-, oligo-, tri-, di- peptid, tedy vtch i mench etzc aminokyselin, spolen s malm podlem volnch aminokyselin. Takto tpen blkovina ve form peptid projde nam trvicm traktem rychleji a st dokonce bez ptomnosti enzym. Nkter peptidy se uvoluj pmo do krve, stejn tak voln aminokyseliny a st poly-/oligopeptid, nkter pak mohou vyadovat dal trven. pln laicky podno by se dalo ct, e hydrolza blkovin pomh naemu tlu peskoit jeden krok a tm ulehit vstebn blkovin a vede k rychlejmu transportu do krve (sval). Asi neteba zdrazovat, jak je tato asn vlastnost hydra dna po nron fyzick aktivit. Dky rychlosti vstebvn se dleit iviny dostvaj do unavench sval prv ve chvli, kdy je nejvce potebuj. Vrazn se tak podpo regenerace, nrst svalov hmoty a sly. Pi hydrolze navc dochz k odstrann sloek, kter v pirozenm stavu mohou psobit alergicky, typick u lid s pecitlivlost na mlnou blkovinu. Vsledn produkt je obvykle hypoalergenn,

Klasick zpsob hydrolzy se provd v autoklvu s kyselinou chlorovodkovou, bohuel vak vsledn produkt za mnoho nestoj a natst se ve sportovn viv dnes ji tm nepouv. Kvalitn hydrolyzovan proteiny se vyrb enzymaticky, konkrtn tpenm proteolytickmi enzymy (enzymy tpc blkoviny, tzv. Protezy) pre-digestion nebo-li pedtrven. Hydrolyzty, zejmna vyroben zastarale s kyselinou chlorovodkovou, maj nepjemn zpach a silnou hokou chu pipomnajc hovz jtra.

Stupe hydrolzy
Stupe hydrolzy neoznauje, kolik proteinu je hydrolyzovno ( vdy je podroben hydrolze vechen protein ), ale udv, jak dlouho hydrolza probh a jak velk peptidy hydrolzou vzniknou. Zjednoduen eeno. m men peptidy tm rychlej stravitelnost. Nejsp te mnoho ten napadne, e m vy stupe hydrolzy tm lpe. Co je pravda, ale pouze sten. Vysok stupe hydrolzy je skvl vc pro klinickou vivu, kdy je nutn dodat mal extrmn rychle vstebateln peptidy a to v pomrn malm mnostv v dech gram (podobn je to u glukozy jako rychlho zdroje sacharid). Na druhou stranu mrnou nevhodou je, e pokud trv hydrolza dlouho (vysok stupe hydrolzy), dochz k mrn denaturaci a snen podlu bioaktivnch frakc, o kterch jsme si psali ve. Napklad podl beta laktalbuminu u maximlnho stupn hydrolzy je 4% u stednho je to 36% u velmi dleitho alfa laktalbuminu je to 15% ku 9%. Pi vysokm stupni hydrolzy tak hladina aminokyselin v krvi velmi rychle vzroste a pot kles, proto je nutn uzpsobit dvkovn. Pesto vak tak plat, e protein s vysokm stupnm hydrolzy je super kvalitnm zdrojem blkovin. Je toti velmi bohat na mal, extrmn rychle vstebatelnch peptidy, kdy v kombinaci nap. s nativnm CFM syrovtkovm protein vyt uivatel maximum benefit (Tato kombinace se velmi asto a velmi sprvn ve sportovn viv pouv.).

OPTIMAL HYDRO WHEY
Na zatku byl zmr vytvoit produkt, kter by v sob kombinoval bezkonkurenn stravitelnost, maximln biologickou hodnotu a zrove si zachoval nejvy monou bioaktivitu. Povedlo se a Optimal Hydro Whey spluje vechny tyto vlastnosti, navc ve dvou fantastickch pchutch. Jak jsme si ji ekli, hydrolyzty charakterizuje jejich nahoklost a zpach (ano, sten i u enzymatick hydrolzy). Optimal Hydro Whey vak tento mtus bo. Nejen, e skvle chutn, ale pouit pchut byly primrn vyvinuty pro kojeneckou vivu. Jedn se o enzymaticky hydrolyzovan protein, pro kter byl zvolen speciln pstup. Nejedn se o sms hydrolyztu a CFM nativnho proteinu, ale li jsme o trochu dl. Obsahuje sms hydrolyzt s vysokm i stednm stupnm hydrolzy (Proto /ne/ deklarujeme stupe hydrolzy pouze slem, musel by bt pouit vpoet prmru, ale je deklarovn prmrnou molekulrn hmotnost peptid.), ve snaze zachovat bioaktivitu a souasn poskytnout velmi dobe a rychle straviteln protein. Pokud jej uijete ihned po trninku, lze zhruba za pl hodiny konzumovat pevn jdlo a vae trven je dky hydru perfektn nastartovno. Vzhledem k rychlosti trven nen doporuena dvka vy ne 0,4g 0,5g produktu na kilogram hmotnosti. Vy dvka dky velmi rychlmu trven a prchodu stevem me zpsobit nadmn a je nevyuita. Pokud stravu konzumujete pozdji je vhodn kombinace s pomalejm zdrojem, napklad s produktem Pure CFM. Zkuen sportovci pouvaj dv mal dvky z odstupem 30minut, co lze doporuit pedevm v rsovac diet. Ji byla zmnna deliktn chu tohoto proteinovho ppravku. Jet je teba poznamenat, e se j podailo doshnout dky vtinovmu podlu sladidla stevia pi dochucen. Jako teinka na dortu je pdavek 2000mg volnho glutaminu v jedn 30g dvce pro podporu regenerace. Optimal Hydro Whey Vs pekvap vynikajc stravitelnost a tak neuvitlnou chut, e pro Vs bude kad po trninkov shake zitkem! Vyzkouejte.


Dvkovn:
Zkladn dvka je 30g ( 1 vrchovat odmrka ), rno po probuzen a po trninku. prava dvkovn zvis na tlesn hmotnosti, typu sportovn aktivity a trninkovch clech. Proto doporuujeme konzultaci s kvalifikovanm vivovm poradcem.

  
  Dvkovn podle F-sportu (Martin):

Vzhledem k obsahu blkovin v jedn dvce (23g), NElze jednu odmrku povaovat za dostatenou dvku. Lze pouit i 1 a pl odmrky pro plnohodnotnou dvku s 34g blkovin.

Vdy na jednu odmrku dejte cca 2 deci vody. Pouijte chladnou (ne ledovou) vodu. Nepouvejte sycenou ani teplou vodu, ejkr by Vm mohl vypnit pi ejkrovni a rozstiknout se. Pro dkladnj rozmchn pouijte ejkr. Dkladn rozmchejte v ejkru, nechte cca 5minut odstt a rozmchejte znovu, takto doshnete dokonalho rozmchn. Pak pomalu, vklidu pijte, mete i na vcekrt.
Pokud protein po pprav dle stoj (dle ne 3 minuty), tak je lep ho ped pitm znovu rozmchat. Pokud u jste protein pelili ze ejkru do hrnku nebo sklinky, tak u to neete.

Berte vdy ped spanm, lze cca 45 minut po trninku a tak rno mezi sndani a svainou.
Kdy nejlpe brt proteiny a jak to kombinovat s gainery a dalmi doplky najdete ve lnku
Gainer a Protein - nvod jak je brt podn.
Kolik m vlastn bt jedna dvka si mete spotat sami v Kalkulace pro dvkovn proteinu a gaineru.

 
  


Sloen jedn dvky:
okoldov pchu (jin pchu se me mrn liit)


Sloen: Enzymatickou hydrolzou upraven syrovtkov protein, glutamin, extrakt stevia, sladidlo sukralza; pro bannovou pchu: aroma bannov, carthamus koncentrt; pro okoldovou pchu: kakaov prek, aroma okoldov.

vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.Vce o produktu na www.prom-in.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o pouit gainer a protein na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz
Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

Essential Optimal Hydro Whey Prom-in 1000 g Proteiny


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2017-03-20 09-44-51
napsal Pablitofracek

Take oprava, pchu bann, trochu peslazen, chuov nevrazn, dobe rozpustn. Na del uvn bych ho nechtl.

2014-03-28 09-45-01
napsal Marek

Prom-in - Optimal Hydro WheyProtein cca 77%. Absolutn pika mezi proteiny - 100% ist syrovtkov protein, upraven enzymatickou hydrolzou k zajitn maximln vstebatelnosti a efektivity. Nejkvalitnj suroviny a nae pokrokov technologie vroby jsou hlavnmi znaky Optimal Hydro Whey.

Optimal Hydro Whey v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty