Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Instantn aminokyseliny

SAA Core
Fitness Authority
300 g      699 K (28.5 €)
Expirace: 6/2016 Aspartame FreePidat do oblbench poloek do koku
skladem
Varianty: Vodn meloun

(Vol se pozdj, a v objednvce.)Dal podobn produkty a akce

SAA Core 150 g 499 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Expirace: 6/2016 VPRODEJ - EXPIRACE: 6/2016

SAA Core Fitness Authority 300 g

SAA ( Silk Amino Acid ) aminokyseliny na bzi hydrolyzovanch glykoprotein extrahovanch z kokonu bource moruovho (Bombyx mori).

SAA Core Fitness Authority 300 g na www.f-sport.cz jen za 699 K. Pvodn cena je 1349,- K. To je sleva 48%, uette 650,- K.


SAA ( Silk Amino Acid ) aminokyseliny na bzi hydrolyzovanch glykoprotein extrahovanch z kokonu bource moruovho (Bombyx mori). Moruov protein byl uvn po stalet v tradin nsk a korejsk medicn, a pesto, e se v zpadnch zemch objevil teprve v nedvn dob, je pro svou vbornou biologickou aktivitu vyuvn pedevm jako sloka v doplcch kosmetickho prmyslu. V zvislosti na stupni hydrolzy protein bource moruovho lze zskat 18-19 lnkov peptidy s charakteristickou sekvenc aminokyselin, kter dky specilnm vrobnm technologim a uniktn chemick skladb, disponuj enormn biologickou aktivitou. Jedinen seazen sekvence tchto peptid jsou odpovdn za jejich mimodn siln efekt, nap. v kosmetice vyuvan k poslen kon textury nebo v krmech proti vrskm. Moruov proteiny poskytuj vechny pirozen aminokyseliny se silnm zastoupenm: alaninu ( 41 % ) , glycinu ( 38 % ) , serinu ( 10 % ) , valinu ( 4 % ) a threoninu ( 2 % ). Ostatn aminokyseliny pedstavuj mn ne 2% obsahu. Velk podl aminokyselin hydroxylov skupiny je zodpovdn za vzn vody a tedy prospn hydratan inky vrobku. Ve studii proveden na Chungbuk National University ( www.chungbuk.ac.kr ) byl na laboratornch mych sledovn inek suplementace vysokmi dvkami SAA [1]. Vdci zkoumali vliv na zlepen koncentrace, vytrvalosti a zven hladiny testosteronu v krvi, co implikuje udrovn normlnch sexulnch funkc a zvenou soustednost. Vechny hypotzy byly oveny a potvrzeny. Na zklad tchto studi se SAA staly vznamnm doplkem sportovn stravy a jsou obecn doporuovny jako suplement podporujc intenzivnj fyzick vkon, nrst sly, prstek svalov hmoty a kondici bhem nronch trnink.

[1] Shin S., Yeon S., Park D., Oh J., Kang H., Kim S., et al., Silk Amino Acids Improve Physical Stamina and Male Reproductive Function of Mice Biol. Pharm. Bull. 33 (2): 273278 (2010).

ALANIN (ALA)
Alanin - Kyselina 2-aminopropanov, zkratka Ala, neesenciln, mal molekula, nezaazen mezi basick ani kysel. Zd se, e tato neesenciln kyselina je nejaktivnj aminokyselinou zodpovdajc za udrovn hladiny glukzy bhem fyzick zte. V metabolismu je velmi vznamn, protoe tvo spojku mezi lakttem a glukzou, co je proces dleit pro novotvorbu glykogenu: tzv. glukzo-alaninov cyklus. Alanin se dobe vstebv ze steva.
m glykogenn efekt ("uskladuje" glukzov zdroje v jtrech a svalech),
podan alanin slou jako palivo pro mozek, nervov systm a svaly,
je dleit pro konverzi energetickch ltek v Krebsov cyklu, tvo pyruvt
podl se na retenci duskatch ltek v poztovm stadiu,
stimuluje imunitn systm produkujc imunoglobuliny a protiltky,
stabilizuje innost prostaty

GLYCIN
Glycin - (Kyselina 2-aminoetanov, zkratka Gly, jedin nem D- formu, nejjednodu AK vbec, neesenciln, pemuje se pes pyruvt na acetylCoA, glukogenn). Jedna z nejvznamnjch AK vbec. Dvodem je jej vyuit pro tvorbu kreatinu. Z nj vznik po fosforylaci v cyklu sATP dal makroergn fosft - KREATINFOSFT (CP), ltka slouc jako pm zdroj energie. Glycin je povaovn i za stimultor uvolovn rstovho hormonu.

Zkladn pouit a dvkovn:
1. stimultor tvorby kreatinu, kter slou jako energizr pedevm pro svaly a srdce - profylaktick dvky se pohybuj okolo 5 g denn dlouhodob nebo po ukonen zte. Ve voln form se ve specilnch produktech dostupnch v R tm nepouv.
2. stimultor rstovho hormonu - potebn dvky jsou ovem a 30 g a ty mohou nezvisle na pozitivnm efektu smrem k rstovmu hormonu vyvolat pocity navy
3. stimultor imunity

SERIN
Tato neesenciln aminokyselina podporuje sprvnou funkci mozku a centrlnho nervovho systmu. Podl se na tvorb fosfolipid, kter jsou klov pro tvorbu bunk. Rovn se podl na tvorb sval, imunitnho systmu a na sprvnm fungovn RNA a DNA. Spoluvytv protiltky a napomh absorpci kreatinu, kter pomh stavb svalov hmoty. Serin se podl na tvorb tryptofanu, esenciln aminokyseliny, je vytv serotonin, ltku obsaenou v krevnch destikch, trvicm traktu a v centrlnm nervovm systmu. Serotonin vznamn ovlivuje psychiku lovka. Nedostatek serotoninu a tryptofanu zpsobuje deprese, nespavost a zkost. navov syndrom je rovn do velk mry zpsoben nedostatkem serinu.
Mezi zkladn prodn zdroje serinu pat:
- tvaroh, erven maso, sjov boby, mln vrobky a bursk oky.
Ideln podmnky pro tvorbu serinu v organismu jsou zajitny dostatenm mnostvm vitamnu B a kysliny listov.

VALIN
Valin - chemicky kyselina 2-amino-3-metylbutanov, velk molekula, neutrln, esenciln AK, glukogenn, poskytuje sukcinylCoA pro Krebsv cyklus, zkratka Val.
je glykogenn aminokyselinou (vrazn se uplatuje pi uskladovn glukzy v jtrech a svalech ve form glykogenu),
podporuje inky L-leucinu a L-isoleucinu a je vhodn jej s tmito ltkami kombinovat,
v ppad aminokyselinovho deficitu je jednou z prvnch ltek, kter maj bt do organismu podvny.

Podvn vech t BCAA, ppadn jen jedn z nich (i kdy s menm efektem) m velmi pzniv dopad s ohledem na fakt, e zvyuj plazmatickou hladinu inzulnu a soubn vede ke zven plazmatickho objemu.

THREONIN
Jeliko se threonin nachz ve velk me v centrlnm nervovm systmu, je velmi uiten pi lb depresivnch stav.
Spoluvytv elastin, kolagen a blkoviny obsaen v zubn sklovin.
Podporuje sprvnou funkci trvicho systmu a stevnho traktu, udruje zdrav jtra, kardiovaskulrn systm a centrln nervov systm, urychluje proces hojen tkn po operaci i duevnm otesu.
Tato aminokyselina se podl na syntze glycinu a serinu, aminokyselin, kter napomhaj pi tvorb kolagenu, elastinu a svalovch tkn.
Threonin funguje takto: v kombinaci s kyselinou asparagovou a methioninem se podl na trven tuk v jtrech. Tento proces pomh redukovat hromadn tuku v jtrech, je by mohlo ovlivnit innost jater.
Vzkumy prokazuj, e threonin napomh odvracet pznaky roztrouen sklerzy choroby, kter napad nervy a svalstvo.
Ptomnost tto aminokyseliny rovn zpsobuje lep vstebvn ostatnch ivin.
Threonin je esenciln aminokyselina, lze ji tud zskat jen z potravy.
Mezi zkladn prodn zdroje threoninu pat:
Maso, vejce, mln vrobky. V menm mnostv lutniny, penin klky, oechy a fazole.Dvkovn:
1 odmrka prku (5 g) rozpuste ve 200 ml vody. Vezmte 1 dvku ped, bhem nebo bezprostedn po trninku. V netrninkov dny berte 1 dvku rno na lan aludek.
SAA CORE
Trninkov dny:
a) Silov trnink 1 dvka rno na lano a 1 ihned po trninku
b) Vytrvalostn trnink 1/2 dvky rno na lano a 1/2 ihned po trninku
Netrninkov dny:
a) Silov trnink 1 dvka rno na lano a druh mezi obdem a vee
b) Vytrvalostn trnink 1/2 dvky rno na lano a 1/2 mezi obdem a veeSloen jedn dvky (5g):

SAA tak obsahuje dal aminokyseliny, ale obsahem nepesahuj rove 2% a jejich vliv je zanedbateln.

Sloen: Komplex aminokyselin ( SAA ), dochucovadla, regultor kyselosti ( kyselina citrnov ) , barviva (koncentrt erven epy), sladidla ( sukralosa ) , protispkav ltky ( oxid kemiit ) , barviva E104 ( me mt nepzniv vliv na aktivitu a pozornost dt )

Upozornn vrobce: Nekonzumujte pokud jste alergit na kteroukoliv sloku ppravku . Tento produkt by nen vhodn pro thotn a kojc eny. Skladujte na chladnm, suchm mst mimo dosah malch dt. Uchovvejte mimo dosah pmho slunenho zen .

vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.

Vce o produktu na www.fanutrition.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o aminokyselinch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz
Vce o hubnut na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

SAA Core Fitness Authority 300 g Instantn aminokyseliny


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2014-02-21 10-30-16
napsal Marek

Fitness Authority - SAA CoreSilk Amino Acis - SAA

SAA Core v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty