Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Gainery cca 20

Palatinose Gain 20 Fair Power
Survival
4500 g      1499 K (61.1 €)
Aspartame FreePidat do oblbench poloek do koku
skladem
Varianty: okolda, vanilka

(Vol se pozdj, a v objednvce.)Dal doporuen, podobn produkty a akce

CFM Whey Gainer Professional 4000 g 549 K
od 2ks 499 K
Palatinose Gain 20 Fair Power 1500 g 599 K


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Palatinose Gain 20 Fair Power Survival 4500 g

Gainer cca 20% Speciln sestaven sacharidov sloka a vysoce kvalitn proteinov sloka pn nov rozmr v kvalit gainer.

Palatinose Gain 20 Fair Power Survival 4500 g na www.f-sport.cz jen za 1499 K. Pvodn cena je 1874,- K. To je sleva 20%, uette 375,- K.


Palatinose Gain 20 Fair Power je pokroilm sacharido-proteinovm ppravkem urenm pro silov sportovce, kte usiluj o nrst svalov hmoty a sly, zrove je ale vhodn i pro vechny sportovce vytrvalostnho zamen, kte kvli nronm trninkovm programm trp nedostatkem energie i bytkem vhy. Palatinose Gain 20 Fair Power obsahuje sms sacharid (z nich 40 % tvo pomalu se uvolujc palatinza), blkovin (nejvt podl syrovtkov koncentrt a micelrn kasein), dle pak pdavek volnch aminokyselin BCAA (4 % produktu) a tak taurinu a L-glycinu. V neposledn ad produkt obsahuje i komplex trvicch enzym DigeZyme. Dky uvedenmu sloen, dobr rozpustnosti i chuti je gainer jednou z nejlepch monch voleb na souasnm eskm trhu. Navc, podvte-li se na sloen, najdete v nm procentuln uveden zastoupen vech klovch sloek sacharid i blkovin, dky emu zskvte absolutn pehled o sloen.

S oblibou pouvaj:
bn populace
rekrean sportovci
silov sportovci (kulturistika, fitness, silov trojboj, vrh koul, hod kladivem, sprint, plavn na krtk vzdlenosti aj.)
silov-vytrvalostn sportovci (fotbal, ledn hokej, pozemn hokej, rugby, kokov, bhy a plavn na stedn vzdlenosti aj.)
vytrvalostn sportovci (bhy od 1500m ve, dlkov plavn, triatlon, cyklistika, bh na lych aj.)

Vce o sloen:
Dky svmu sloen je Palatinose Gain 20 Fair Power ideln pro vechny sportovce, kte usiluj o nrst svalov hmoty a sly, avak nechtj pibrat nedouc tukov zsoby. Vhodn je ale tak pro vytrvalostn sportovce (nap. hokejisty, fotbalisty, ale i vytrvalostn bce apod.), kte se potkaj kvli nronm trninkm s nedostatkem energie a bytky vhy. Toto irok a zrove maximln inn zamen je podloeno tmto sloenm:
speciln sestaven sacharidov sloka obsahuje nejmn 40 % palatinzy, 27 % maltodextrinu, 26 % dextrzy a 7 % sacharzy; vechny tyto suroviny a pomry jejich zastoupen jsou sestaveny pro rovnomrn dlouhodob uvolovn; vznamn je zde 40% obsah velmi pomalu se uvolujc palatinzy, kterou obsahuje na celm eskm trhu jen nkolik mlo produkt
proteinovou sloku produktu tvo 5 druh blkovin (29 % syrovtkov proteinov koncentrt WPC, 27 % micelrn kasein, 23 % hydrolyzt kolagenu, 18 % mln proteinov koncentrt, 3 % syrovtkov proteinov izolt WPI), kter zajist dokonal aminokyselinov spektrum
velmi nzk obsah tuk mn ne 0,8 % v okoldov a mn ne 0,6 % ve vanilkov pchuti
4 % hmotnosti produktu tvo voln aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-isoleucin a L-valin)
2 % hmotnosti produktu tvo voln aminokyseliny taurin a L-glycin
kad dvka (50 g) navc obsahuje 12,5 mg komplexu enzym DigeZyme (amylza, proteza, laktza, lipza, celulza enzymy zajiujc v lidskm tle trven vech zkladnch sloek potravy)
nejni mon obsah laktzy < 0,1 %

Sloen odkryt do detail:
Podvte-li se na 99 % doplk sportovn vivy proteinovho nebo sacharidovho typu na naem trhu, uvidte v jejich sloen adu zdroj blkovin nebo sacharid, avak o tom, kolik kterho je v produktu skuten obsaeno, nenajdete jedinou dku. Palatinose Gain 20 Fair Power je v tomto ohledu pln jin. Vrobce odkrv sloen jak sacharidov, tak i proteinov sloky, pesn tak vte, e nap. nejkvalitnj palatinza tvo minimln 40 % sacharidov sloky produktu, procentuln zastoupen jsou uvedena i u vech dalch sloek. Mte tak absolutn pehled, jak produkt kupujete a co pesn vm nabz.

Chu a rozpustnost:
Palatinose Gain 20 Fair Power je dostupn ve vborn vanilkov a okoldov pchuti. Doporuen ideln edn je 50 g (1,5 odmrky) do 300 ml chladn vody. Voda by skuten mla bt chladn, produkt chutn lahodnji. Nejlep chuti ale doshneme pi rozmchn v nzko- nebo polotunm mlce (kdy se dky obsahu trvicch enzym nemuste obvat dnch pot pi trven). Rozmchnm v mlce zskte chuov lahodn vanilkov ejk nebo skvl kakao. Nikdy nezapomete, e pi mchn v ejkru je nutn nejdve nalt poadovan mnostv vody i mlka, a pot pisypat gainer. Po protepn se produkt bezproblmov rozpust. Vjimkou mohou bt voln aminokyseliny, ty jsou ve vslednm npoji rozptleny a mohou po delm odstt stoupat k hladin. I proto doporuujeme produkt po pprav hned vypt, v ppad spotebovn po del dob ped vypitm optovn protepat.

Sloky sacharid:
Sacharidov sloka obsahuje nejmn 40 % palatinzy, 27 % maltodextrinu, 26 % dextrzy a 7 % sacharzy, kter jsou zvoleny v takovch pomrech, aby zsobovaly organismus energi po maximln monou dobu:
palatinza (40 %) znm tak pod nzvem izomaltulza je modern pokroilou slokou sacharidovch doplk sportovn vivy, kter pat k tm nejlepm, ale i nejdram; palatinza se vyznauje nzkm glykemickm indexem (32) a tedy pomalm tpenm, postupn se vstebv v tenkm stev, jej stejn vhoda je v tom, e nezvyuje prudce hladinu krevnho cukru a produkty na jejm obsahu zaloen tedy vrazn mn podporuj nabrn nedoucch tukovch zsob
maltodextrin (27 %) se postupn tp v tenkm stev na jednotliv molekuly glukzy, kter se plynule vstebvaj a zajiuj pomrn stabiln zven hladiny krevnho cukru; maltodextrin se zpracovv rychleji ne (ve vt me zastoupen a ve uveden) palatinza, naopak je pomalej (resp. dlouhodobji drc zvenou hladinu krevnho cukru) ne ne uveden sacharza a dextrza
sacharza (7 %) se skld z jedn molekuly glukzy a jedn molekuly fruktzy, vznamn zvyuje hladinu glukzy v krevn plazm (m vysok glykemick index) a m vznamn vliv na vyluovn inzulnu; obsah vysokho mnostv sacharzy v produktech sportovn vivy je nedouc, naopak mal mnostv (zde pouze 7 % sacharidov sloky) vhodn dopluje plynulost uvolovn do krevnho obhu
dextrza (26 %) neboli D-glukza je zkladnm a nejrychlejm zdrojem energie pro vechny tlesn tkn; energie z glukzy je pro lovka vyuiteln prakticky okamit po podn, glukza m vznamn vliv na rychl vyluovn inzulnu (glykemick index 100)

Doporuen dvkovn:
doporuen denn dvka je 2x denn 50 g (cca 1,5 odmrky) do 300 ml chladn vody nebo mlka
prvn dvku je mon pout nap. v prbhu dopoledne, druhou nap. po trninku  
  Dvkovn podle F-sportu (Martin):

Vzhledem k obsahu blkovin v jedn dvce (10g), NElze jednu dvku povaovat za dostatenou dvku. Lze pouit i 150g pro plnohodnotnou dvku s 30g blkovin.

Vdy na jednu odmrku dejte cca 2 deci vody. Pouijte chladnou (ne ledovou) vodu. Nepouvejte sycenou ani teplou vodu, ejkr by Vm mohl vypnit pi ejkrovni a rozstiknout se. Pro dkladnj rozmchn pouijte ejkr. Dkladn rozmchejte v ejkru, nechte cca 5minut odstt a rozmchejte znovu, takto doshnete dokonalho rozmchn. Pak pomalu, vklidu pijte, mete i na vcekrt.
Pokud protein po pprav dle stoj (dle ne 3 minuty), tak je lep ho ped pitm znovu rozmchat. Pokud u jste protein pelili ze ejkru do hrnku nebo sklinky, tak u to neete.

Berte vdy po trninku a tak rno mezi sndani a svainou.
Kdy nejlpe brt proteiny a jak to kombinovat s gainery a dalmi doplky najdete ve lnku
Gainer a Protein - nvod jak je brt podn.
Kolik m vlastn bt jedna dvka si mete spotat sami v Kalkulace pro dvkovn proteinu a gaineru.

 
  


Sloen jedn dvky:
uveden textov popis produktu s rozepsanm zastoupenm jednotlivch sloek popisuje vanilkovou pchu gaineru. okoldov pchu m u nkterch sloek o jednotky procent jin mnostv (nap. klov palatinzy dokonce o 2 % vce), viz kompletn rozpis sloen uveden ne.


Sloen:
pro pchu vanilka: sms sacharid (40 % isomaltulza palatinza, 27 % maltodextrin, 26 % dextrza, 7 % sacharza), sms blkovin (29 % syrovtkov proteinov koncentrt WPC, 27 % micelrn kasein, 23 % hydrolyzt kolagenu, 18 % mln proteinov koncentrt, 3 % syrovtkov proteinov izolt WPI), L-leucin, L-isoleucin, L-valin, taurin, L-glycin, aroma vanilka, xanthanov guma, sukralza, komplex enzym DigeZyme

pro pchu okolda: sms sacharid (42 % isomaltulza palatinza, 28 % maltodextrin, 23 % dextrza, 7 % sacharza), sms blkovin (29 % syrovtkov proteinov koncentrt WPC, 27 % micelrn kasein, 23 % hydrolyzt kolagenu, 18 % mln proteinov koncentrt, 3 % syrovtkov proteinov izolt WPI), L-leucin, L-isoleucin, L-valin, taurin, L-glycin, prodn barvivo kakaov prek, aroma okolda, xanthanov guma, prodn barvivo karamelov prek, sukralza, komplex enzym DigeZyme


vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.

Vce o produktu na www.esurvival.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o pouit gainer a protein na www.f-sport.cz
Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz
Vce o cvien na www.f-sport.cz

Palatinose Gain 20 Fair Power Survival 4500 g Gainery cca 20


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2014-07-28 10-35-00
napsal Marek

Survival - Palatinose Gain 20 Fair PowerGainer cca 20% Speciln sestaven sacharidov sloka a vysoce kvalitn proteinov sloka pn nov rozmr v kvalit gainer.

Palatinose Gain 20 Fair Power v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty