Tato strnka pouv cookies, pokraovnm s tmto souhlaste. Co jsou to cookies, zjistte zde.

Vyhledvn v E-shopu Vstup do koku Sprva pihlen v E-shopu

Fitness / Gainery cca 20
Royal Mass
Myotec
6000 g      1649 K (67.4 €)
F-sport.cz doporuuje s pihlednutm k cen Aspartame FreePidat do oblbench poloek do koku
skladem Po pihlen/ registraci je cena ni!

Varianty: okolda, vanilka, jahoda-bann, okolda-kokos,

(Vol se pozdj, a v objednvce.)Dal doporuen, podobn produkty a akce

CFM Whey Gainer Professional 4000 g 549 K
od 2ks 499 K
Royal Mass 3000 g 999 K
Po pihlen/ registraci je cena ni!


Popis poloky   Polo dotaz   Recenze, hodnocen a diskuse   Dleit 

Royal Mass Myotec 6000 g

Gainer cca 20%. Royal Mass Myotec vyuv v ty nejkvalitnj a nejistj zdroje.

  Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!

Royal Mass Myotec 6000 g na www.f-sport.cz jen za 1649 K. Pvodn cena je 2229,- K. To je sleva 26%, uette 580,- K.
Royal Mass
Nabz nadstandardn parametry funknosti, kvality a istoty, kter u bnch marketingovch produkt obvykle nenaleznete. Na vvoji tto jedinen formule se podleli pikov nmet odbornci a specialist, a to s jednoznanm zamenm na dva hlavn cle:
maximln mon funknost (optimln a bezproblmov vstebvn ivin a vyuitelnost produktu)
maximln mon istota pouitch surovin, minimum balastnch ltek a nutrin neplnohodnotnch sloek z hlediska istoty (suen syrovtka, suen mlko, odtunn mlko, laktza, suen vajen blek, soja, kolagen (elatina) atd.)

Vsledkem tto sofistikovan symbizy je Royal Mass, funkn gainer kilov istoty, kter svm dynamickm inkem nabz parametry, na kter jsme po prvu hrdi. Royal Mass bez nadszky pekonv vechny dosavadn limity a vytv novou kategorii vysokoenergetickch formul.

Pro koho je Royal Mass uren ?
Pro vechny silov sportovce (kulturistika, silov sporty)
Pro vechny sportovce poadujc efektivn potrninkovou regeneraci
Pro vechny sportovce poadujc pikovou stravitelnost, bez nedoucch vedlejch ink (plynatost, tk trven)
Pro kadho kdo upednostuje kvalitu a funknost

Jak jsou hlavn parametry ?
Hlavn sloku tvo bioaktivni syrovtkov izolt (WPI), kter je v garantovanm pomru 3:1 vi bioaktivnmu micelrnmu kaseinenu.
Vysokoenergetick formulace 3stage carbohydrate blend s garantovanm pomrem (vysokomolekulrn kukuin polymery, glukzov polymery, glukza monohydrt )
MCFA tuky v garantovanm pomru (60% kyselina kaprylov, 40% kyselina kaprinov)
Kombinace 10 nejdleitjch vitamn v plnohodnotnch dvkch
Obsah nestraviteln laktzy, ni ne 1% !!!
Royal Mass NEOBSAHUJE UML SLADIDLA!

Vda a Fakta

Nae motto: Maximln mon funknost a vyuitelnost

Zklad receptury Royal Mass tvo pro kadou kategorii sloek, vdy ingredience t nejvy kvality a to nejen vzhledem k istot, ale i vzhledem k funknosti.

Proteinov frakce
Zklad proteinov frakce tvo kombinace bioaktvnho syrovtkovho izoltu a bioaktivnho micelrnho kaseinu v garantovanm pomru 3:1 ( pesn 3,2:1).

WPI mikrofiltrovan a cross flow ultrafiltrovan syrovtkov izolt
Garance vysok kvality blkoviny a jejho minimlnho znehodnocen (denaturace)
Micelrn kasein mikrofiltrovan a ultrafiltrovan mln koncentrt
Garance vysok kvality blkoviny dky micelrn form
Garantovan pomr 3:1 (cross-flow WPI: Micelrn kasein)
Royal Mass obsahuje WPI a micelrn kasein v garantovanm pomru 3:1. Jedn se o tzv. zlat pomr, tedy ti dly rychlch blkovin, vi jednomu dlu pomalch blkovin. Nen tak nhodou, e v rozmez tohoto pomru obsahuje rychl a pomal blkoviny lidsk matesk mlko, kter pat do tzv. albuminzn skupiny mlnch blkovin. Dvodem je jednoduch aludek lovka, pro kter je tento pomr optimln zejmna v obdob rstu a to jak v rannm dtstv, tak v dosplosti pi poadavku efektivnho budovn svalov hmoty. Opakem uveden albuminzn skupiny, kter je lovku vlastn, je skupina kaseinov, do kter pat kravsk mlko, kter obsahuje pevaujc st pomalch blkovin s antikatabolickm inkem. Dvodem je sloit aludek pevkavc, kter se skld ze 4 st a je schopen trvit i celulzu, proto mu vyhovuje trval a pravideln psun tzv. pomalch ivin.

Sacharidov frakce
Zklad sacharidov frakce tvo kombinace vysokomolekulrnch polymer z kukuice, glukzovch polymer a D-glukzy, ve vzjemn optimalizovanm, garantovanm pomru.
Vysokomolekulrn kukuin polymery
Vysokomolekulrn kukuin polymery, pedstavuj speciln upraven sacharidov etzce o vysok molekulrn hmotnosti, jejich zkladem jsou rozvtven molekuly amylopektinu, kter je jednm z nejinnjch zdroj energie.

Glukzov polymery
Glukzov polymery se stedn dlkou etzce, nabz ni molekulrn hmotnost ne kukuin polymery a jsou zdrojem stedn rychl energie.

D-Glukza
Jednoduch cukry D-Glukosa je pro existenci naeho organizmu doslova nezbytn. Je to nejrychlej a nejzkladnj zdroj energie pro lidsk tlo.

Lipidov frakce
Zklad tukov sloky tvo tzv. MCFA (MCT) tuky, tedy kyselina kaprylov a kyselina kaprinov v garantovanm pomru 60:40.

Kyselina kaprylov a kyselina kaprinov
Jedn se o mastn kyseliny, kter se pirozen vyskytuj nap. v mateskm mlce.

Vitamnov frakce
Plnohodnotn dvky vitamn jsou naprosto nezbytn pro optimln fungovn metabolizmu a vyuit jednotlivch ivin. Proto kad jedna doporuen dvka Royal Mass ( =100g), obsahuje 50% doporuen denn dvky nejdleitjch vitamn dle norem EU ( tzv. % RDA). Pozn. : v R jsou doporuen denn dvky odlin (tzv. % DDD) a pohybuj se v rozpt od 17% do 150% oproti RDA.


istota produktu
Nae motto: Maximln mon istota pouitch surovin, minimum balastnch ltek a nutrin neplnohodnotnch sloek

Royal Mass vyuv v rmci kad kategorie ivin a sloek (blkoviny, sacharidy, tuky atd.), vdy ty nejkvalitnj a nejistj zdroje ( viz. odkaz Vda a Fakta). V tto kategorii pedbh Royal Mass vtinu marketingovch produkt o nkolik svtelnch let!

Royal Mass a istota pouitch ivin: Royal Mass obsahuje pouze prvotdn, ist zdroje ivin!

Royal Mass neobsahuje tyto zdroje ivin:
Kolagen (elatina) blkovina ivoinho pvodu s nzkm obsahem esencilnch aminokyselin, jejm zdrojem jsou ke, chrupavky, pojivov tkn atd.
Suen vajen blek neitn vajen albumin s vysokm obsahem sodku a balastnch ltek
Suen mlko obsahuje pouze 20-30% blkovin, zbytek tvo nestraviteln, balastn sacharid laktza
Suen syrovtka obsahuje 12% blkovin, zbytek tvo nestraviteln, balastn sacharid laktza
WPC s nzkm obsahem blkovin 25-60%, zbytek tvo nestraviteln, balastn sacharid laktza
MPC s nzkm obsahem blkovin 25-60%, zbytek tvo nestraviteln, balastn sacharid laktza
Sojov blkovina deficit esenciln aminokyseliny methionin. Monost vskytu plsn aflatoxin.
Denaturovan zdroje blkovin ( tepeln a chemicky naruen struktura): kaseint vpenat, kaseint sodn, dle iontov vmna = WPC, WPI bez uveden metody zpracovn
Fruktza tento cukr zpsobuje pi spolenm dvkovn s blkovinami a vodou kvaen v zavacm traktu = plynatost atd..
Royal Mass a laktza

Royal Mass obsahuje pouze 0,7 g laktzy na 100 g produktu! Tohoto parametru nedosahuje ani vtina vysokoproteinovch koncentrt!

Co je to laktza?
Laktza je cukr, kter je obsaen v mlce. Je to disacharid, sloen z galaktzy a glukzy vzanch pes glukosidovou vazbu. Z ady studi vyplv, e vtina dospl populace m jen nzkou laktzovou aktivitu (na rozdl od dt), take vysok procento lid po celm svt nem dostatek laktzy, aby rozdlili laktzu a tak trp intoleranc laktzy, asto ani by o tom vbec vdli. Bez laktzy zstv disacharid laktza neroztpen a neme bt absorbovn skrz stevn stnu do krevnho eit. Toto se veobecn nazv intoleranc laktzy.

Jak poznm obsah tce straviteln laktzy v produktu?

Podle etikety, kde je daj o obsahu laktzy pesn vyslen v nutrinch hodnotch
Podle podrobnho sloen produktu. Zdrojem vysokho mnostv laktzy jsou: suen syrovtka, suen mlko, WPC s nim obsahem blkovin (25-30%), MPC s nim obsahem blkovin(25-30%) atd..

!! POZOR !! Nkter gainery, mohou obsahovat 25 a 50% laktzy! Co znamen de fakto nulov kalorick efekt pro vstavbu svalov hmoty a nezdrav zaten zavacho traktu.Laktza tak projde zavacm traktem, bez vraznjho kalorickho efektu.

Royal Mass a dal aditiva
Royal Mass neobsahuje dn uml sladidla a uml barviva!

Dvkovn: Jedna dvka = 100g (2 odmrky). Berte 1-2 dvky denn. Doporuujeme dvkovat po ukonen trninku a bhem dne "na svainu", mezi hlavnmi jdly.

Pprava : jednu dvku 100g rozmchejte ve 450-500 ml vody, nejlpe v piloenm ejkru.

Upozornn: Royal Mass je sestaven s jednoznanm zamenm na kvalitu a stravitelnost, proto neobsahuje dn uml sladidla, zahuovadla a balastn plnidla, to se projevuje na mn vrazn, avak zcela pirozen a bezproblmov chuti s vynikajc stravitelnost.

Dvkovn dle tlesn hmotnosti
Do 80kg : berte 2 dvky denn prvn dvka (100g-2odmrky) jako dopoledn svaina mezi sndan a obdem, druh dvka (100g-2 odmrky) ihned po trninku. Poet dvek v balen 15 a 30
Od 80-100kg : berte 2 dvky denn - prvn dvka (100g-2 odmrky) jako dopoledn svaina mezi sndan a obdem, druh dvka (130g 2 a 1/2odmrky) ihned po trninku.130g rozmchejte v 500ml vody. Poet dvek v balen 13 a 30
Nad 100kg : berte 2 dvky denn prvn dvka (100g 2 odmrky) jako dopoledn svaina mezi sndan a obdem, druh dvka (150g 3 odmrky) ihned po trninku.150g rozmchejte v 600ml vody. Poet dvek v balen 12 a 30


Vivov daje:
Poet dvek v balen: 30 x 100 g 100 g* %RHP**
Energetick hodnota 1.571 kJ / 370 kcal
Tuky 1,4 g
Z toho nasycen mastn kyseliny 1,0 g
Sacharidy 68,2 g
Z toho cukry 25,7 g
Vlknina 0,0 g
Blkoviny 20,4 g
Sl 0,1 g

Vitamn C 40,0 mg 50 %
Niacin 8,0 mg 50 %
Vitamn E 6,0 mg 50 %
Kyselina Panthotenov 3,0 mg 50 %
Vitamn B6 0,7 mg 50 %
Vitamn B2 0,7 mg 50 %
Vitamn B1 0,55 mg 50 %
Kyselina listov 100 g 50%
Biotin 36 g 72%
Vitamn B12 1,8 g 72%

*1 dvka,


Typick aminokyselinov spektrum:
Aminokyselina Blkovina
EAA*
L-valin 5,44 g
L-leucin 10,07 g
L-isoleucin 6,21 g
L-lysin 9,57 g
L-methionin 2,34 g
L-fenylalanin 3,34 g
L-threonin 6,17 g
L-tryptofan 1,87 g
semiEAA**
L-arginin 2,40 g
L-cystein 2,19 g
L-kyselina glutamov 17,84 g
L-histidin 1,88 g
L-prolin 6,60 g
L-tyrosin 3,43 g
nonEAA***
L-alanin 4,21 g
L-kyselina asparagov 10,17 g
L-glycin 1,76 g
L-serin 4,53 g

* esenciln aminokyseliny
** semi-esenciln aminokyseliny
*** neesenciln aminokyseliny

Sloen: Maltodextrin (34,1%), dextrza (25,0%), mikrofiltrovan a ultrafiltrovan syrovtkov protein izolt (16,5%), kukuin krob (vysokomolekulrn glukzov polymery) (10,0%), kakaov prek (6,0%), koncentrt mln blkoviny (80% micelrn kasein, 20% syrovtkov protein) (5,5%), aroma, MCT olej (60% kyselina kaprylov, 40% kyselina kaprinov) (0,5%) (zdroj palmov olej), emulgtor: sojov lecithin, kyselina L-askorbov, nicotinamid, DL-alfa-tokoferyl acett, D-pantothenan vpenat, riboflavin, pyridoxine-hydrochlorid, thiamin mononitrt, kyselina pteroylmonoglutamov, D-biotin, kyanokobalamin.

O ns
Upednostujeme vdy nekompromisn kvalitu, funknost a istotu produktu, proto investujeme veker prostedky do tch nejkvalitnjch a nejinnjch surovin. Z naeho pohledu je toti pro zkaznka nejdleitj filozofie maximln funknosti produktu, protoe jedin tento faktor je rozhodujc pro pozitivn, tedy viditeln vsledky. I kdy se tento fakt zd bt jasn, vtina znaek sportovn vivy na souasnm trhu investuje sv prostedky pln jinm smrem, tedy do agresivnho marketingu, ppadn do promo akc, kter jsou dotovny podadnou kvalitou zbo a jsou clen ureny pro mn informovan masy zkaznk.

V em je tedy nae filozofie tak vjimen ?
Koncept a Kvalita : nae hlavn priorita

Vdli jste napklad, e naprost vtina znaek sportovn vivy nevyrb sv vlastn produkty? Existuj vlastn dv monosti :
Balen produkt na zakzku jinou firmou. Zadvajc znaka je prakticky jen obchodn firmou, kter je obvykle motivovna maximlnm ziskem na kor kvality, proto vyhledv ty nejlevnj receptury.
Zakzkov vroba hromadnch sms jinou firmou, toto zbo je nsledn run pebalovno do spotebitelskch balen ve vlastnch prostorch jednotlivch znaek, kter obvykle neodpovdaj ani prmrnm normm.

Jak je to s naim produktem Royal Mass ?
V Nmecku existuj ti velc - specializovn, tedy smluvn vrobci sportovn vivy, kte zajiuj produkci sportovn vivy pro naprostou vtinu znaek v Nmecku a ad dalch zem po celm svt. Cel projekt Royal Mass (znaka MyoTec) vznikl na zklad pm spoluprce jednoho z tchto smluvnch vrobc, se spznnou distribun spolenost v esk republice. Jednodue eeno, jedn se o symbizu nmeck preciznosti, kvality a spolehlivosti, v kombinaci s eskou kreativitou. To je tak hlavnm dvodem pro vznik znaky MyoTec, kter m bt vzorovm pkladem nejvy mon preciznosti a kvality. Produkt je tak vytvoen od A po Z pod jednou stechou, jako vlastn dt jednoho z nejvtch svtovch smluvnch producent, kter je tak exkluzivnm autorem tto precizn receptury, jejm clem je zmnn pkladn nekompromisn kvalita.

erstv suroviny a minimum aditivnch a balastnch ltek
Dky exkluzivnm partnerskm vazbm s tmi nejvtmi a nejvlivnjmi dodavateli surovin, jsou zajitny podmnky pro to nejkvalitnj zbo, kter vyhovuje naim psnm poadavkm. To znamen, e meme na trh dodat produkt typu Royal Mass, kter je na zklad uvedenho pmho propojen, z hlediska kvality a erstvosti surovin prost neporaziteln!

Potravina uren pro zvltn vivu, vhodn pro sportovce.vce informac a aktuln sloen najdete na strnkch vrobce.


Vce o doplcch na www.f-sport.cz
Vce o pouit gainer a protein na www.f-sport.cz
Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Royal Mass Myotec 6000 g Gainery cca 20


Toto je upozornn, e se jedn o zvltn vivu (pokud je na strnce star verze popisu bez tohoto upozornn a ne teba pomcka, potravina nebo krm). Tmto ns EU opt chrn.


Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Vce o nabrn sval na www.f-sport.cz

Vce o hubnut na www.f-sport.cz

Vce o cvien na www.f-sport.cz

Vce o doplcch na www.f-sport.cz

Zde se mete zeptat na cokoliv, na pouit produktu, vhodnost pro Vs, ale i na aktulnost sloen i obrzku.

A mon u zde odpov na V dotaz je, co dlat, co koupit, kdy potebuji:
zhubnout - vytvarovat a vyrsovat postavu - nabrat svaly
Pokud chcete na V dotaz odpov,
muste sprvn vyplnit V email!
2+4=
kontroln polikoPouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.


2012-02-08 11-36-47
napsal Marek

Myotec - Royal MassGainer cca 20%. Royal Mass Myotec vyuv v ty nejkvalitnj a nejistj zdroje.

Royal Mass v E-shopu

Pouijte nai diskusi a protte si nzory a zkuenosti ostatnch zkaznk nebo polote otzku.

Vechny texty a banery jsou vhradnm majetkem portlu f-sport.cz. Jejich nedovolen koprovn a pouit je zakzano. Ppadn koprovn bude hodnoceno jako krde a poruen autorskch prv.

Skladovn: Veker doplky (prkov, tekut, vetn tablet a kapsl) podlhaj na vlhku rychlej zkze.
Expirace: Plat pro uzaven (jet nikdy neoteven) balen. Oteven vdy znamen, e u je teba doplnk rychleji spotebovat. Kdy u je doplnk oteven, vdy jej otvrejte jen na minimln dobu, pro nabrn jedn dvky a zase jej peliv uzavete.
Optimln teplota pro skladovn je 5 a 15 stup (such chladnika nebo sp).
Jakmile npoj z prku pipravte, vypijte jej urychlen !
 Creatin monohydrt do 10minut.
 Proteiny a gainery do 40minut (pro del skladovn je nutno pouit ledniku, i tak maximln 4h).
 Ostatn drinky do 2h (doporuuji pro del skladovn ne 10minut pouit ledniku).
Rada: Do fitka lze donst zvl᚝ ejkr s prkem a zvl᚝ vodu.
Pro tekut u namchan doplky:
 Je teba skladovat v chladnu, nejlpe v lednice. Po oteven jej drte v lednice a spotebujte ho co nejrychleji. Osobn doporuuji jej vypt najednou nebo alespo v rozmez 24hodin.
Vechny drinky ped pouitm vychlate a dkladn nkolikrt protepejte. Nejlpe je drink dkladn protepat, nechat cca 5min stt a znovu dkladn protepat. Pak teprve vypt.

NOka a nkter creatinov smsi mou ztvrdnout ! Pro obsah Beta-Alaninu, Betainu a dalch specilnch ltek natahuje jemn, mnohdy micronizovan, prek velmi snadno vlhkost a me ztvrdnout - je to tzv speen. Toto me nastat po oteven nebo u pi peprav od vrobce nebo pi skladovn. Nkte vrobci do NOek pidvaj protispkav pmsi, ale to zase nen pln nej pro zdrav a trven. dn vrobce nebal produkty v ochrann atmosfe nebo vakuov (papry a peeti pes vko jsou jen jako tsnn a na efekt neporuenosti a mnohdy je stroj i nalep nakivo). Proto prosm akceptujte, e nkter produkty jsou takto speen! Toto ztvrdnut nen na zvadu ! Pro innost produktu je klov expirace a sprvn skladovn.
Postup pi ztvrdlm NOku: NOko rozbijte pevnm nstrojem, teba pborovm noem na prek. Npovda   Kontakty