E-SHOP    DISKUSE    RADY  

^^^ skrt ^^^
 E-shop
 Diskuse

 Hubnut
 Nabrn
 Rsovn
 Trninky
 Cviky
 Viva a doplky
 Ltky v doplcch
 Jdelnčky
 Recepty
 F-sport Team
 lenov diskuse
 Tabulky
 Seznam vech lnk
 Kontakty

     
  Hubnut Nabrn Rsovn Trninky Cviky Viva a doplky Ltky v doplcch Jdelnčky Recepty  F-sport Team  

Taurin

7.2.2005 - Martin - 95621 shldnut

Taurin - Popis ltky taurin - co um jak se pouv , jak a kdy se dvkuje.
Popis ltky taurin - co um jak se pouv , jak a kdy se dvkuje.


 Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!


Taurin si proil svj boom, kdy se objevily energy drinky, kter stavly hlavn na taurinu. Ovem sehnat informace o pouit taurinu pro ely fitness, byla docela dina. Ono toti informace co se stane, kdy nemte taurin, co taurin dl nebo co dl u podvivench je vm na nic ! Pro fitness je teba sehnat co se stane, kdy ho mm dost a jet si vezmu njakej navc. Vypad to, e jedn st ho stav hned za glutamin a druh st odbornku tvrd, e je na nic.

Lehce jsem tedy nael zkladn informace o tom, e jeho hlavnm zdrojem je maso a e by jej tedy urit mli brt vegetarin, jinak jm bude chybt.

Teorie
Taurin (neboli kyselina 2-aminoethansulfonov) pat mezi organick kyseliny. Taurin je derivtem aminokyseliny cysteinu a proto je nkdy azen k aminokyselinm, pestoe postrd karboxylovou skupinu. Pesnj by proto bylo oznaen aminosulfonov kyselina. Taurin je jedin znm pirozen se vyskytujc sulfonov kyselina. Taurin nen tedy klasick aminokyselina, jeliko mu chyb karboxilov skupina COOH. Taurin, stejn jako Glycin nem L- nebo D-configuraci, nen tedy njak L-taurin jako jsou teba L-glutamin nebo L-carnitin.

Taurin se primrn vytv z aminokyseliny cysteinu. Vyluovn Taurinu je zmeneno pi deficitu B6, co znamen, e pimen pjem B6 je nezbytn pro produkci taurinu. Urit mnostv taurinu me bt vyrobeno pmo z sry, im tlo obejde potebu cysteinu. Cystein a B6 jsou uiten ke zvyen hladiny taurinu bez jeho podvni. Taurin je vyluovan dvma zpsoby. Hlavni zpsob je moi, kdy je hladina taurinu pimen. Jestli je taurinu mlo, ledviny ho reabsorbuj. Taurin je tak vyluovan lui, protoe je jej sousti.

Vyskytuje se v tle jako samostatn aminokyselina a nen nikdy zabudovn do sval. Molekula taurinu je rozpustn ve vod a proto neprochz lehce vtinou tukovch membrn tlesnch bunk, ale nachz se ve vech membrnch. Taurin m nkolik ivotn dleitch rol v lidskm organismu zejmna pak u novorozenc. Je velmi dleit pro vidn a pro nervov systm, dle pro kardio systm, m vliv na nervovou soustavu. Zejmna je velmi dleit pro vidn, nedostatek taurinu, zejmna v dtstv vede a ke slepot. Jeho funkci je usnadovat prchod sodku, potassia, calcia a magnesia do a ven z bunk a stabilizovat elektricitu bunnch membrn. Taurin zlepuje tvorbu mlka u kojcch matek. Dal dleitou funkci taurinu je detoxifikace. Taurin je nezbytn pro innou absorbci a rozpoutn tuk. V stressovch podmnkch spoteba taurinu vzrst.

Dr. W. G. Lampson zjistil, e taurin zvuje nkter inky insulinu. Protoe insulin m hypoglykemick efekt, je teba brt taurin opatrn, hlavn mte-li problmy s cukrem. Taurin me vyvolvat uvolovn adrenalinu z nadledvinek. Taurine a hypotaurine maj fysiochemick vlastnosti podobn jako factor pohyblivosti spermi.

Lidsk tlo si um taurin vyrbt, ale jen v malm mnostv, je tedy teba ho doplovat. Toto ve jsou, ale pznaky jeho nedostatk a ten by neml nastat, pokud jte maso.

Pznaky pi pedvkovni taurinem, tedy informace dleit pro ns, jsou popsny minimln. Zmiuji se o vlivu na tukov zsoby a jeho rozmstni, nenael jsem vak dn upesnn.

Dle je zjitno co sniuje mnostv taurinu v tle, je to aminokyselina kyselina L-glutamov, aminokyselina beta-alanine a beta-hypotaurine, a tak B-vitamn kyselina pantothenov. Naopak zinek zvrazuje inky taurinu.

Obsah taurinu v jdle:
Taurin se nachzi v mase, v rostlin strav ne. Jeho obsah v mase je toti 1000x vy ne v na taurin nejbohatch rostlinch. Mnoho taurinu obsahuje hmyz, dle pak erven maso. Je tedy zejm, e ve popsan hrzy z nedostatk taurinu mou postihnout zejmna vegetariny.

Vysok obsah taurinu je zejmna v mase ml, chobotnic a lastur. Bn obsah pak v svalovin hovz, jehn, kuec i skopov, zejm ve veker svalovin. Nzory na vliv pravy na mnostv taurinu v mase se rzn.

Co z toho plyne, vsledky testovni na sob ...
Pro fitness veejnost jsou tedy dv teorie jedna, ta znmj, propaguje taurin jako povzbuzova. Druh, ta minoritn, jako insulin mimiker. Ovil jsem si to sm prakticky a doel jsem k zvru, e se mus brt s cukrem jinak je Vm za chvli blb (zejm proto jsou vechny energetick drinky s taurinem tak peslazeny), co by spe odpovdalo funkci inzulin mimekeru.

Dle je zcela zejme, e kdy vezmete taurin jen tak tak se povzbuzen nekon. Ovem vezmu-li taurin po tvrdm trninku je mi najednou tak njak lehko, veselo a sve. Toto ovem pomine zanu-li vykonvat tk fyzick vkon, pak je mi brzo slabo. Zejm dochz k rychlmu vyerpn glykogenu.

Pouit a dvkovn:
Uvdomte si, e zejm neexistuje dn podn studie k pedvkovni lovka taurinem. Zatim byl taurin testovn pouze na kokch a krysch. Jestli m opravdu taurin hypoglykemick efekt, je teba jej brt opatrn, hlavn mte-li problmy s cukrem. Taurin tak sniuje tlak !

Vrobci vtinou doporuuji 6 gramu denn, ped trninkem 1 gram - 3 gramy Taurinu 30 minut a po trninku 1 gram - 3 gramy Taurinu. Ovem bez cukru to s vma asi prati, take spe doporuuji po trninku 3g taurinu a do toho pak po 10-15minutch klasicky 30-40g glukopuru.


Zatm mi tedy vychz dvoje pouit - jako inzulin mimiker a jako povzbuzova psychiky.

1/ povzbuzova - vezmete-li 1-4g taurinu po delm fyzickm vkonu, mte pocit jako by se vm rozsvtilo, najednou jste sv a mte plno elnu ! Ovem doporuuji to zapt nm sladkm, protoe jinak vs nsledn vkon brzo vyerp !

2/ nabje sval - vezmete-li po trninku 2-4g taurinu, budete se za chvli citit sv a lehce se napumpujete. Nkdy sta pokat, jindy je teba udlat njak vkon teba 10 dep a nastane pocit slabosti, jedn se o vyerpn glykogenu. V tu chvli, cca 20min. po taurinu, dodte 20-50g glukopuru (to zle na vaem nhledu na rsk) plus ppadn voln aminokyseliny. Po dalch cca 20.min dodte amina nebo protein. A za dalch cca 20min. normln jdlo.

Budu vdn za Vae postehy a zkuenosti, pite do diskuse.


Zdroje informac:
http://www.healingdaily.com/detoxification-diet/taurine.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Taurine
http://endo.endojournals.org/cgi/content/abstract/147/7/3276
http://www.thorne.com/altmedrev/fulltext/taurine3-2.html
http://www.bodybuildingforyou.com/supplements-reviews/taurine-supplement-information.htm
http://www.springerlink.com/content/vhqev3byr3t2rcbd/
http://www.anyvitamins.com/taurine-info.htm
http://www.serve.com/BatonRouge/taurine_chmr.htm
http://pdrhealth.com/drug_info/nmdrugprofiles/nutsupdrugs/tau_0246.shtml
http://www.healthy.net/scr/article.asp?ID=1971
http://www.vetmed.ucdavis.edu/CCAH/Update06-2/6-2_Taurine.html
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FDN/is_1_6/ai_71948215
http://alcalc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/35/2/215
http://www.indiana.edu/~pietsch/zoe-taurine.html
http://www.lef.org/abstracts/codex/taurine_index.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=6814&dopt=Abstract
 


DOPLKY - souvisejc lnkyKonkrtn inn ltky v doplcch vivy.

Seznam vech doplk (v diskusi)

Zhubnout - co dnes nejlpe koupit pro hubnut

Proteiny - co dnes nejlpe koupit pro ochranu svalov hmoty

Nejlep protein pro hubnut

Spalova tuk - jak brt siln stimulanty pro hubnut i ped trninkem

Velk svaly - jak fitness doplky stravy dnes nejlpe koupit.

Gainer a Protein - nvod jak brt gainer a protein podn

Fitness doplky vivy ped trninkem

Jak doplky nejlpe brt po trninku

Viva - shrnut pro vechny

Vitamny a Minerly


DISKUSE


Sv dotazy mete napsat do diskuse k tomuto lnku
   lenov diskuse Tabulky Seznam lnk na F-sportu Sitemap  Kontakty