E-SHOP    DISKUSE    RADY  

^^^ skrt ^^^
 E-shop
 Diskuse

 Hubnut
 Nabrn
 Rsovn
 Trninky
 Cviky
 Viva a doplky
 Ltky v doplcch
 Jdelnčky
 Recepty
 F-sport Team
 lenov diskuse
 Tabulky
 Seznam vech lnk
 Kontakty

     
  Hubnut Nabrn Rsovn Trninky Cviky Viva a doplky Ltky v doplcch Jdelnčky Recepty  F-sport Team  

Cviky - ramena

12.2.2014 - Martin - 166098 shldnut

Cviky - ramena - Popis cvik na ramena, vetn fotek a popisu techniky i chyb.

Popis cvik na ramena, vetn fotek a popisu techniky i chyb.


 Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!
Ke lnku je zaloena diskuse, kde se mete zeptat na to, co Vm nen jasn.tlaky s velkou inkou za hlavou (behind the neck press)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Cvik se provd v sed nebo ve stoji, s volnou inkou nebo v pstroji. Nejt잚 je proveden ve stoje s volnou inkou (ve stoje se ani v pstroji neprovd). Tuto techniku pouvaj hlavn vzprai je vhodn pro zeslen celho tla, pi udrovn rovnovhy je toti zapojeno mnoho sval, kter se pi proveden v sed nezapoj.
Nejbnj proveden je v sed openy o laviku v hlu 80-90 stup s volnou inkou, toto proveden je nejlep pro zskan objem a mohutnho hrudnku.
Oblben, ale pro zskn objemu ne nejlep je tlak na pstroji nebo multipressu.
  F-sport doporuuje
reklama:
Sprvn poskldan doplky vivy mou bt rozdl mezi spnmi a nespnmi.

Poite si i Vy doplky se ktermi doshnete svch cl.Kvalitn gainer CFM Whey Gainer pro podporu regenerace, rstu sval. Pro zlepen stravy a zajitn dostatku ivin pro rst svalov hmoty.

pikov NOko Assassins Pump Pro vt energii a chu do trninku a lep napumpovn bhem trninku. Ta zajist i lep odezvu a rst sval po tak kvalitnm trninku.

Vysoce kvalitn Creatin v zven innosti - micronized. Jemnj struktura tohoto monohydrtu znamen lep reakci v organismu. Creatin pomh dostat do svalu potebn iviny a vodu a tak zajituje rst svalov hmoty.

Nevhodou (pro nkoho vhodou) je plin izolace ramene a vylouen podprnch svalovch skupin (kdo tak cvi dlouho ztrc postupn schopnost pemisovat volnou vhu).
inku uchopme v takov i, aby ve spodn poloze byly zpst pesn nad lokty. inku spoutme dol a k na krk (osa rameno-loket mus bt mrn pod vodorovnou polohou) a nahoru do skoro napjatch pa (nesm se ruce propnat v lokti).
Lze pouit uchop bez palce, to zle na Vs. Pro zpevnn lze pouit vzprask opasek.
Nahoru je vdech, dol ndech.
Zatuje pedevm bon a pedn sti deltovch sval.

Chyby:
- pedklnn hlavy, pi cvien je teba hledt rovn ped sebe a nehrbit se
- plin prohnut v kch, je nebezpen pro pte
- nepln proveden, je zpsobeno tkou vhou
- kiven se na jednu stranu, taky zpsobeno tkou vhou

tlaky s velkou inkou ped hlavou (military press)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Cvik se provd v sed nebo ve stoji, s volnou inkou nebo v pstroji. Nejt잚 je proveden ve stoje s volnou inkou (ve stoje se ani v pstroji neprovd). Tuto techniku pouvaj hlavn vzprai je vhodn pro zeslen celho tla, pi udrovn rovnovhy je toti zapojeno mnoho sval, kter se pi proveden v sed nezapoj.
Nejbnj proveden je v sed openy o laviku v hlu 80-90 stup, toto proveden je nejlep pro zskan objem a mohutnho hrudnku (lze pouit i v sed bez opory zad).
Oblben, ale pro zskn objemu ne nejlep je tlak na pstroji nebo multipressu. Nevhodou (pro nkoho vhodou) je plin izolace ramene a vylouen podprnch svalovch skupin (kdo tak cvi dlouho ztrc postupn schopnost pemisovat volnou vhu).
inku lze uchopit od takov e, aby ve spodn poloze byly zpst pesn nad lokty, a po ku ramen. Podle toho se zaten pesouv z bonch delt a na pedn. inku spoutme dol a k brad (osa rameno-loket mus bt mrn pod vodorovnou polohou) a nahoru do skoro napjatch pa (nesm se ruce propnat v lokti).
Lze pouit uchop bez palce, to zle na Vs. Pro zpevnn lze pouit vzprask opasek.
Nahoru je vdech, dol ndech.
Zatuje pedevm bon a pedn sti deltovch sval, zle na i chopu. Do prce se zapojuje i vrchn st prsnch sval.

Chyby:
- plin prohnut v kch, je nebezpen pro pte
- nepln proveden, je zpsobeno tkou vhou
- kiven se na jednu stranu, taky zpsobeno tkou vhou

vrazy s velkou inkou ped hlavou
Cvik se provd ve stoji, s volnou inkou. Tuto techniku pouvaj hlavn vzprai, je vhodn pro zeslen celho tla, pi udrovn rovnovhy je toti zapojeno mnoho sval, kter se pi proveden v sed nezapoj.
Hlavn rozdl oproti tlakm je v dynamice pohybu. Pi vrazech se zan v poloze na hrudnku a dynamickm vrazem (nkdy i s pomoci nohou) se inka pemsti do skoro napjatch pa. Tento cvik je vynikajc pro napumpovn celho ramennho pletence.
inku lze uchopit od takov e, aby ve spodn poloze byly zpst pesn nad lokty, a po ku ramen. Podle toho se zaten pesouv z bonch delt a na pedn. inku spoutme dol a k brad (osa rameno-loket mus bt mrn pod vodorovnou polohou) a nahoru do skoro napjatch pa (nesm se ruce propnat v lokti).
Pro zpevnn lze pouit vzprask opasek.
Nahoru je vdech, dol ndech.
Zatuje pedevm bon a pedn sti deltovch sval, zle na i chopu. Do prce se zapojuje i vrchn st prsnch sval.

Chyby:
- plin prohnut v kch, je nebezpen pro pte

tlaky s jednorukami (dumbell shoulder press)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Cvik se provd v sed nebo ve stoji. Nejt잚 je proveden ve stoji, tato technika je vhodn pro zeslen celho tla, pi udrovn rovnovhy je toti zapojeno mnoho sval, kter se pi proveden v sed nezapoj.
Nejbnj proveden je, v sed openy o laviku v hlu 80-90 stup, lze pouit i v sed bez opory zad. Toto proveden je nejlep pro zskan objem a mohutnho hrudnku.
inku lze vst v irokm rozsahu pohybu od rukou vedle ramen a po pohyb ped rameny (tento je vtinou z vytoenm, tzv. Arnoldv tlak)
inku spoutme dol a na rove brady (osa rameno-loket mus bt mrn pod vodorovnou polohou) a nahoru do skoro napjatch pa (nesm se ruce propnat v lokti).
Pro zpevnn lze pouit vzprask opasek.
Nahoru je vdech, dol ndech.
Zatuje pedevm bon a pedn sti deltovch sval, zle na proveden. Do prce se zapojuje i vrchn st prsnch sval.

Chyby:
- plin prohnut v kch, je nebezpen pro pte
- nepln proveden, je zpsobeno tkou vhou
- kiven se na jednu stranu, taky zpsobeno tkou vhou

arnoldovy tlaky s jednorukami (arnolds press)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Cvik se provd v sed.
Nejbnj proveden je, v sed openy o laviku v hlu 80-90 stup, lze pouit i v sed bez opory zad. Toto proveden je nejlep pro zskan objem a mohutnho hrudnku.
inku spoutme dol a na rove brady ped sebe (osa rameno-loket mus bt mrn pod vodorovnou polohou) a nahoru do skoro napjatch pa (nesm se ruce propnat v lokti) po cest vytme ruce.
Pro zpevnn lze pouit vzprask opasek.
Nahoru je vdech, dol ndech.
Zatuje pedevm bon a pedn sti deltovch sval, zle na proveden. Do prce se zapojuje i vrchn st prsnch sval.

Chyby:
- plin prohnut v kch, je nebezpen pro pte
- nepln proveden, je zpsobeno tkou vhou
- kiven se na jednu stranu, taky zpsobeno tkou vhou

pitahy inky k brad ve stoji (upright rows)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Zkladn postoj je ve stoje nohy mirn od sebe, inku je nejlpe brat ze stojan ve vi pasu. chop lze pout zky (ruce asi 10cm od sebe), nebo ir (v i ramen). inku plynulm pohybem pithneme k brad, lokty celou dobu m vzhru.
Nahoru je vdech dolu je ndech.
Zatuje pedevm zadn st deltovch sval, sten bon , zle na proveden. Do prce se zapojuji i trapezy.

Chyby:
- plin prohnut v kch, je nebezpen pro pte
- nepln proveden, je zpsobeno tkou vhou

Pedpaovn (front raises)


animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Vemte si ze zatku rad lehk inky, abyste nali sprvnou techniku. Zan se se spaenma rukama, pot se stdav zvedaj ped sebe. Je dobr cviit ped zrcadlem, pro lep kontrolu pohybu. inka by mla opisovat oblouk ped Vami rameny do vye tsn nad oi. Hlavn je vykonvat pohyb kontrolovan a prociovat ramena. Nevyplat se dt si vt zt a pak zait odrazem to si odepete hlavn inek tohoto cviku !
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.
Chyby:
- houpav pohyb - dole se zastavte a zante bez zhmitu.

rozpaovn (lateral raisee)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Vemte si ze zatku rad lehk inky, abyste nali sprvnou techniku. Zan se se spaenma rukama, pot se zvedaj vedle sebe. Je dobr cviit ped zrcadlem, pro lep kontrolu pohybu. inka by mla opisovat oblouk kter kon tsn nad Vami rameny. Lokty by mli bt lehce pokreny (ne do pravho hlu !), dlan smuji smrem dol a malek mus bt nejv. Hlavn je vykonvat pohyb kontrolovan a prociovat ramena. Nevyplat se dt si vt zt a pak zait odrazem to si odepete hlavn inek tohoto cviku !
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.
Chyby:
- houpav pohyb - dole se zastavte a zante bez zhmitu, nepomhejte si zhoupnutm.

Rozpaovn jednoru na kladce
Zkladn postoj je elem ke spodn kladce. Kladku uchopme do jedne ruky a zvedme ji bokem od tla hbetem dlan nahoru, malek vytoen ven. Rozdl oproti proveden s inkou je v tom, e inka zabr vce v druh polovin pohybu a kladka v prvn. inka by mla opisovat oblouk kter kon tsn nad Vami rameny. Lokty by mli bt lehce pokreny (ne do pravho hlu !), dlan smuji smrem dol a malek mus bt nejv. Hlavn je vykonvat pohyb kontrolovan a prociovat ramena. Nevyplat se dt si vt zt a pak zait odrazem to si odepete hlavn inek tohoto cviku !
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.
Chyby:
- houpav pohyb - dole se zastavte a zante bez zhmitu, nepomhejte si zhoupnutm.

Rozpaovn jednoru na lavice
Zkladn postoj je v lee bokem na naklonn lavice (asi 45 stup) elem ke spodn kladce. inku uchopme do jedne ruky a zvedme ji bokem od tla hbetem dlan nahoru, malek vytoen ven. Je to oblben cvik Arnolda, nejvt zt na rameno probh ve stedn sti pohybu. inka by mla opisovat oblouk kter kon tsn nad Vami rameny. Loket by ml bt lehce pokren (ne do pravho hlu !), dlan smuji smrem dol a malek mus bt nejv. Hlavn je vykonvat pohyb kontrolovan a prociovat ramena. Nevyplat se dt si vt zt a pak zait odrazem to si odepete hlavn inek tohoto cviku !
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.
Chyby:


Rozpaovn v pedklonu
Vemte si ze zatku rad lehk inky, abyste nali sprvnou techniku. Cvi se v pedklonu nebo na lavice. Zan se s sputnma rukama, pot se zvedaj vedle sebe. inka by mla opisovat oblouk kter kon tsn nad Vami rameny. Lokty by mli bt lehce pokreny (ne do pravho hlu !), dlan smuji smrem dol a malek mus bt nejv. Hlavn je vykonvat pohyb kontrolovan a prociovat ramena. Nevyplat se dt si vt zt a pak zait odrazem to si odepete hlavn inek tohoto cviku !
Zabr hlavn zadn a bon ast ramene
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.
Chyby:
- houpav pohyb - dole se zastavte a zante bez zhmitu, nepomhejte si zhoupnutm.


   lenov diskuse Tabulky Seznam lnk na F-sportu Sitemap  Kontakty