E-SHOP    DISKUSE    RADY  

^^^ skrt ^^^
 E-shop
 Diskuse

 Hubnut
 Nabrn
 Rsovn
 Trninky
 Cviky
 Viva a doplky
 Ltky v doplcch
 Jdelnčky
 Recepty
 F-sport Team
 lenov diskuse
 Tabulky
 Seznam vech lnk
 Kontakty

     
  Hubnut Nabrn Rsovn Trninky Cviky Viva a doplky Ltky v doplcch Jdelnčky Recepty  F-sport Team  

Cviky - ruce

5.3.2014 - Martin - 182753 shldnut

Cviky - ruce - Popis cvik na biceps i na triceps, vetn fotek a popisu techniky i chyb.

Popis cvik na biceps i na triceps, vetn fotek a popisu techniky i chyb.


 Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!

bicepsov zdvih (EZ curls)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com


Bicepsov zdvih rovnou osou na youtube.com 0:20 a 2:30 - v podn ala Mentzer trochu zpomalen, ale vimnte si kde zan a jak na konci lehce zatne a chvli podri. D se to i ve svinjm tempu, ale techniku je teba dret.

Hlavn objemov cvik.
Zan se s inkou v nataench rukch a zveda se nahoru viz. animace. Pohyb mus bt kontrolovan, aby vm neruply zda.
  F-sport doporuuje
reklama:
Sprvn poskldan doplky vivy mou bt rozdl mezi spnmi a nespnmi.

Poite si i Vy doplky se ktermi doshnete svch cl.Kvalitn gainer CFM Whey Gainer pro podporu regenerace, rstu sval. Pro zlepen stravy a zajitn dostatku ivin pro rst svalov hmoty.

pikov NOko Assassins Pump Pro vt energii a chu do trninku a lep napumpovn bhem trninku. Ta zajist i lep odezvu a rst sval po tak kvalitnm trninku.

Vysoce kvalitn Creatin v zven innosti - micronized. Jemnj struktura tohoto monohydrtu znamen lep reakci v organismu. Creatin pomh dostat do svalu potebn iviny a vodu a tak zajituje rst svalov hmoty.

Cviit lze s rovnou osou nebo EZ inkou. EZ inka vyhovuje vtin lid kvli chopu. inku lze chytit na zko nebo zeiroka, podle toho bere vce vnitn nebo vnj strana bicepsu.
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.

Chyby:
- moc tk vha, prohbn se


bicepsov zdvih jednoru (arnoldv zdvih)

fotky jsou majetkem
www.f-sport.czYouTube
"Arnold Schwarzenegger Concentration Curls"

Hlavn technick cvik.
Tento cvik lze cviit s oporou lokte o koleno nebo i v sed. Technicky nejt잚, ale i nejsprvnj je verze ve visu.
Zan se s inkou v nataen ruce, druhou rukou zskme oporu zapenm o koleno. Pohyb nahoru mus bt kontrolovan a kon plnm zatnutm bicepsu.
Tato zvltn poloha m obrovskou vhodu ve vysunutem rameni, kter tak umouje zamit se na kritick bicepsov vrcholek. Ten dv bicepsu vysok vzhled a je obzvl᚝ efektn pi elnch a zadnch pzch.
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.

Chyby:
- moc tk vha, prohbn se a pomhn si vihem

biceps na scotov lavice (preachers curls)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Tvarovac cvik, cvi se s leh vhou, draz se klade na proctn pohybu a to i zptnho! Zan se s inkou u ramene, lokty zapu o laviku a pomalu spoutm inku a dol. Pohyb nahoru je VELMI pomal a kontrolovan. Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.

Chyby:
- moc tk vha, pohyb tla za inkou

biceps na scotov lavice jednou rukou
Tvarovac cvik, cvi se s leh vhou, draz se klade na proctn pohybu a to i zptnho! Zan se s inkou u ramene, loket zapu o laviku a pomalu ji spoutm a dol. Pohyb nahoru je VELMI pomal a kontrolovan. Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.

Chyby:
- moc tk vha, pohyb tla za inkou


bicepsov zdvihy jednorukama

fotky jsou majetkem
www.f-sport.cz
Technitj verze zdvihu velk inky.
Zan se s inkama v nataench rukou, vlastn pohyb je v zsad stdan zdvihu jednou a pak druhou ruko. Mezi tm je vdy poloha dole. Levou ruku tedy zanme zvedat a kdy je prava skoro dole a naopak.
Oproti zdvihu velk inky je tento cvik dynamitj a umouje se lpe soustedit na zavren zatnut. Ale zase nelze pouvat tak tk vhy. Zabr pi nm vce vnj hlava biceps ne u zdvihu velk inky.
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.

Chyby:
- moc tk vha, kvn se a pomhn si vihem

kladivov zdvihy (hammers curls)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Speciln cvik na bon stranu ruky.
Pohyb je stejn jako u jednoruek stdav, to znamen ruce se zvedaj stdav. Jedin rozdil je v chopu, u kladivovho zdvihu jsou inky otoen o 90 , dlanmi k tlu. Pohyb by ml byt pln kontrolovan a technicky sprvn.

Chyby:
- moc tk vha, pomhn si hmitem

bicepsov zdvihy v sed (inclinedumbells curls)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Speciln cvik na vrchni polovinu bicepsu.
Pohyb je stejn jako u jednoruek stdav, to znamen ruce se zvedaj stdav. Jedin rozdil je v tom, e sedte na naklonn lavice. Pohyb by ml byt pln kontrolovan a technicky sprvn.

Chyby:
- moc tk vha, pomhn si hmitem


bicepsov kov kladky

fotky jsou majetkem
www.f-sport.cz
Technick cvik na vnitky biceps.
Zan se s inkama v nataench rukou, pohyb kon lehkm openm o hlavu a podrenm.
Tento pohyb defakto simuluje pzovn a m velk rozsah od nataen a po pln zatnut. D se cviit s velkma vhama a tak je hodn inn.
Ndech pi pohybu od sebe, k sob vdech.

Chyby:
- snad ani nejde dlat

tricepsov kliky na bradlech (parallel dips)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Zkladn cvik pro rozvoj triceps.
Cvii se na bradlech, je mono si na psek nebo na nohy pidvat zt. Cvik vypad jednodue, je ale teba dvat pozor na techniku. Pi pohybu mus bt trup na vku a muste se dvat ped sebe, kdy se budete dvat do zem a tlo se lehce sklop pevezme hodn prce hrudnk. Po celou dobu mus byt lokty u tla. Pi pohybu dolu je ndech pi pohyb nahoru vdech.
Kliky se jedou bu v celm rozsahu pohybu, potom zabr i pedn st hrudnku a tricepsy jsou pln protaen a prokren. Nebo jenom v horn polovin rozsahu pohybu, v tom ppad zabraj hlavn tricepsy. Podobn jako u depu je vak nutno jit dolu minimln tak, a bude vrchni linie tricepsu minimln vodorovn.
Chyby:
- moc tk vha, nepln provedeni
- jedna chyba je hnedka na obrzku, loket je nad zpstm a ramena jdou dopedu, to je chyba ! Zjistil jsem, e to hodn lid jede takto, posunut dopedu a cvi ramena. Take je zapoteb se lehce posunout dozadu, tak aby lokty byly ve spodni sti pohybu kousek dozadu a ramena skoro nad zpstm ! Ono to samozejm pln nejde to byste si ten triceps ustelili, ale posute se dozadu a vnmejte jak vm najednou zabere triceps ! Je dobr pokrit nohy v kolenou do pravho hlu.

tricepsov kliky na lavice (bench dips)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Cvik pro rozvoj triceps.
Cvii se open o laviku nohama i rukama viz. obrzek. Je mono si na nohy pidvat zt. Cvik vypad jednodue, je ale teba dvat pozor na techniku. Po celou dobu mus byt lokty u tla. Pi pohybu dolu je ndech pi pohyb nahoru vdech.
Kliky se jedou bu v celm rozsahu pohybu, potom zabr i pedn st hrudnku a tricepsy jsou pln protaen a prokren. Nebo jenom v horn polovin rozsahu pohybu, v tom ppad zabraj hlavn tricepsy.
Chyby:
- patn technika

tlak vlee zkm chopem (JM press, narrow grip b. press)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Jeden ze zkladnch cvik pro budovn objem. Je nron na techniku, pokud nechceme, aby zt pechzela na ramena nebo hrudnk.
Cvik se provd v lee na benchov lavice, velkou inku uchopme nadhmatem v i ramen. Speciln verze je s pln zkm chopem (obrzek 2) tento zpsob je nron na techniku i bezpenost. chop lze volit s palci nebo bezpalcov. Pi pohybu jdou lokty tsn kolem hrudnku ve spodn sti koni inka na spodku prsnch sval. Pi spoutn inky je ndech pi tlaku nahoru vdech.

Speciln verzi me bt chop inky podhmatem. Tato varianta je nronj na koordinaci, proto byste ji mli zaadit a kdy dobe zvldte tu zkladn.

Chyby:
- muste zapojit tricepsy ne hrudnik

tricepsov tah za hlavou (scull crushers)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Nron cvik na dlouhou hlavu tricepsu.
Cvik lze provdt v nkolika variantach v sed, lee anebo ve stoje, s inkou nebo na stroji. ka chopu je od ky ramen a po usebe. Pi cvien muste ctit tah tricepsu po cel dlce pohybu, v horni sti je teba tricepsy zatnout, v doln pln protehnout.

Speciln verzi me bt chop inky podhmatem. Tato varianta je nronj na koordinaci, proto byste ji mli zaadit a kdy dobe zvldte tu zkladn.

Chyby:
- pohyb nesm vychzet z ramen, ale z lokt

kick back

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Cvik na dlouhou hlavu tricepsu.
Cvik oblben u en, mui ho pouvaj v neobjemov fzi. Nepouvaj se u nj vy vhy, ale vce opakovn. Cvii se na lavice o kterou se opete rukou, nebo rukou a jednim kolenem. Volnou ruku nathnete i s inkou vodorovn za sebe a pak pohybem vychzejcm z lokte cviite. Pi cvien muste ctit tah tricepsu po cel dlce pohybu, v horni sti je teba tricepsy zatnout, v doln pln protehnout.


Chyby:
- pohyb nesm vychzet z ramen, ale z lokt

Stahovn kladky na triceps


Stahovn kladky na triceps na youtube.com 3:10 a 5:20 - v podn ala Mentzer trochu zpomalen, ale vimnte si kde zan a jak na konci lehce zatne a chvli podri. D se to i ve svinjm tempu, ale techniku je teba dret.

Komplexn cvik na tricepsy.
Zkladn cvik na objem triceps. Pouvaj se u nj vy vhy, proto je teba hldat techniku. Dleit je tu vhu tahat a ne nahazovat. Nakonci zatnte jakobyste tlaili do sbjeky. Pi cvien muste ctit tah tricepsu po cel dlce pohybu.


Chyby:
- pohyb nesm bt vihov, pesto je teba jemn zhoupnuti na startu pro ochranu vazu.


   lenov diskuse Tabulky Seznam lnk na F-sportu Sitemap  Kontakty