E-SHOP    DISKUSE    RADY  

^^^ skrt ^^^
 E-shop
 Diskuse

 Hubnut
 Nabrn
 Rsovn
 Trninky
 Cviky
 Viva a doplky
 Ltky v doplcch
 Jdelnčky
 Recepty
 F-sport Team
 lenov diskuse
 Tabulky
 Seznam vech lnk
 Kontakty

     
  Hubnut Nabrn Rsovn Trninky Cviky Viva a doplky Ltky v doplcch Jdelnčky Recepty  F-sport Team  

CLA

17.2.2014 - Martin - 33914 shldnut

CLA - Conjugated linoleic acid (CLA) je esenciln nenasycen mastn kyselina.

Conjugated linoleic acid (CLA) je esenciln nenasycen mastn kyselina.


 Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!


CLA je k dostn v naem E-shopu


Conjugated linoleic acid (CLA) je esenciln nenasycen mastn kyselina.

Studie:
Studie naznauji, e CLA me redukovat riziko rakoviny prsou, prostaty, ke aludku a dal.

I kdy byla CLA jednu dobu propagovn jako zzran ltka pro hubnut, se nepodailo zcela jednoznan prokzat vliv CLA na hubnut. Ne uveden odkaz obsahuje seznam studi s rozlinmi vsledky.

zdroje: http://www.qualitycounts.com/fpcla.html


Od lena Arnold z diskuse:
CLA ve svtle vdy
Odbornci z Lousiana State University v USA, kte publikovali vsledky svch mnohaletch vzkum v asopise American Journal of Physiology, j pisoudili, e tlum potebu pijmat nadmrn mnostv energie (mrn pocity hladu) tlum rst tlesn tukov tkn zvyuje rychlost metabolismu a tlum jej pokles zejmna v noci (zvyuje energetick vdej) zamezuje odbourvn svalov tkn (katabolismus) v dsledku snenho pvodu energie.

Zjistili zajmavou skutenost, e strava obohacen CLA mla pozitivn vliv na odbourn tukovch vrstev nezvisle na tom, kolik tuku obsahovala. Jinmi slovy, jestlie mme ve strav dostatek CLA, nemusme se tuk tolik obvat. Teba proto erstv nadojen kravsk mlko (kolem 45 % tuku) nebylo u naich pedk dvodem k tloustnut a obezit.Tendence vylouit tuky ze stravy vbec m toti jeden velmi negativn dsledek sniuje se aktivita vitamin A, D, E a K a hormon, kter jsou vhradn rozpustn prv v tucch.
Kdy Amerian Dr. M.W.Pariza objevil CLA v r. 1987 v hovzm mase, zajmal ho hlavn jej inek na zhoubn ndory, protoe o pbuzn kyselin linolov bylo znmo, e psob jako karcinogen. Ke studiu si vybral hovz maso obsaen v hamburgerech, aby studoval, jak karcinogenn ltky lze v tto potravin oekvat. Zjistil, e posunut dvojn vazby uvnit molekuly CLA znamen pln opan inek ne u linolov kyseliny! U CLA z hamburger byla tedy naopak prokzna antikarcinogenita podobn jako nap. u selenu! Krom n dokzal Pariza, e CLA jet psob proti aterosklerze a pat mezi siln antioxidanty. Potom u nebylo sloit doloit, e CLA zamezuje oxidaci LDL-cholesterolu na nerozpustnou formu, zlepuje pomr mezi uitenm HDL- a kodlivm LDL-cholesterolem a celkov sniuje hladinu cholesterolu v krvi. Nen to senzace, e ltka, kter se vhradn vyskytuje v ivoinch tucch stejn tak jako cholesterol, ns zrove chrn proti kodlivm inkm tohoto straka?
Nen divu, e povzbudiv vsledky vdeckho vzkumu CLA nebvale rozily zjem o tuto ltku i v dalch vdeckch kruzch. Dnes se zd, e CLA me u diabetu 2. typu prokzat stejnou slubu jako trojmocn chrm, tj. stabilizovat hladinu krevnho cukru. Nadjn tak vypadaj studie antitrombotickch (proti krevnm sraeninm) a imunitu zvyujcch ink CLA.

Potravina Porce --------------Obsah CLA (mg/porce)
Mslo 1 lika (7 g) --------------------76
Jogurt 1 kelmek (150 g)----------------- 1050
Taven sr 1 pltek (28 g) -------------------169
Tvrd sr 1 pltek (28 g) ------------------108
Peen hovz steak 100 g -------------730
Rostlinn olej 1 lika (5 g) ---------------1


CLA (kyselina linolov)
RNDr. Petr Fot, CSc. :
Dr. Petr Fot je uznvanm odbornkem na biochemii, fyziologii, dietologii a vivu i ve vrcholovm sportu. Psobil v realizanch tmech eskch sportovnch reprezentac a je autorem vce jak 20 knih.

Jak je mechanismus psoben CLA?
Teprve nedvno pinesla vda vklad mechanismu psoben CLA pi kontrole hmotnosti a podpoe svalovho rstu. O enzymu lipze je znmo, e pispv k uvolovn tuku z tukovch bunk. CLA lipzu aktivuje, take inkem CLA se uvoln vce mastnch kyselin z tukovch zsob do krevnho obhu, kter je pen do mitochondri svalovch bunk, kde se spaluj. Lipoproteinlipza naopak podporuje transport tlesnch mastnch kyselin do tukovch bunk a CLA jej aktivitu oslabuje (inhibuje), take tuk m men sklony k ukldn.
Na University of Memphis (USA) uvaly dv skupiny (po 27 osobch) zkuench fitness trenr CLA (5600 mg/den) nebo placebo (olivov olej). Ve skupin s CLA se zvily silov vkony v benpresu a leg-pressu v prmru o 13,6 kg/msc, zatmco ve skupin s placebem pouze o 4,3 kg.
Na Kent State University uvaly dv skupiny (po 24 osobch) zanajcch kulturist bu 7200 mg CLA/den, nebo placebo (rostlinn olej). Po estitdennm trninku doshla skupina s CLA pozoruhodnch vsledk pi budovn svalov hmoty a nrstu sly. Prstky celkov svalov hmoty, obvodu bicepsu a nrst sly byl tm o 100 % vy ne u skupiny, kter uvala placebo.
Za doporuenou denn dvku pro bnou populaci, usilujc o kontrolu hmotnosti, se povauje 100300 mg denn. U sportovc, kte chtj ztratit co nejvce tuku, podpoit svalov rst a vkon se osvdilo dvkovn 3000 mg/den, kter se tak doporuuje pi obezit. Zatm nebyly nalezeny dn vedlej inky CLA.


Doporuen dvkaCLA je 3,2g denn. Tuto dvku doporuuji studie, kter se sna prokzat vliv CLA na hubnut.
Bere se denn po dobu minimln 12 tdn.


DOPLKY - souvisejc lnkyKonkrtn inn ltky v doplcch vivy.

Seznam vech doplk (v diskusi)

Zhubnout - co dnes nejlpe koupit pro hubnut

Proteiny - co dnes nejlpe koupit pro ochranu svalov hmoty

Nejlep protein pro hubnut

Spalova tuk - jak brt siln stimulanty pro hubnut i ped trninkem

Velk svaly - jak fitness doplky stravy dnes nejlpe koupit.

Gainer a Protein - nvod jak brt gainer a protein podn

Fitness doplky vivy ped trninkem

Jak doplky nejlpe brt po trninku

Viva - shrnut pro vechny

Vitamny a Minerly


DISKUSE


Sv dotazy mete napsat do diskuse k tomuto lnku
   lenov diskuse Tabulky Seznam lnk na F-sportu Sitemap  Kontakty