E-SHOP    DISKUSE    RADY  

^^^ skrt ^^^
 E-shop
 Diskuse

 Hubnut
 Nabrn
 Rsovn
 Trninky
 Cviky
 Viva a doplky
 Ltky v doplcch
 Jdelnčky
 Recepty
 F-sport Team
 lenov diskuse
 Tabulky
 Seznam vech lnk
 Kontakty

     
  Hubnut Nabrn Rsovn Trninky Cviky Viva a doplky Ltky v doplcch Jdelnčky Recepty  F-sport Team  

Bench press

28.12.2007 - Martin - 42531 shldnut

Bench press - Bench press je krlovsk cvik a zaslou si vlastn lneek a dkladn rozebrn se spoustou ukzek. U nikdy nebute slab v bench pressu.
Bench press je krlovsk cvik a zaslou si vlastn lneek a dkladn rozebrn se spoustou ukzek. U nikdy nebute slab v bench pressu.


 Ptejte se na FB,  odpovdme do 24hodin!tlaky na lavice velkou osou (bench press)

animace jsou majetkem
www.theministryoffitness.com
Bench press je zkladnm cvikem pro zvten objemu prsnch sval.
Zkladn ka chopu je o nco u ne ka mezi lokty. Pi um chopu lze hrudnk lpe smrtit v horn sti, pi pli zkm chopu (posledn dva obrzky) u ale pracuj vce tricepsy. ir chop (obrzek 3) pouvaj spe vzprai, kulturisti ho moc nepouvaji.
Pohyb mus vychzet z hrudniku ne jenom z ramen - v doln fzi mus bt lopatky lehce zmknuty u sebe, potom se ramena po oblouku (pohybem prsnch sval - ne ramen) zvedaj a v horn poloze jsou prsn svaly smrtn a v napt. Muste celou dobu prociovat tah prsnch sval pes hrudnik a nahoe stlait prsn svaly k sob.
inku spoutme k spodn/stedn sti prsnch sval.
Zkladn proveden je na rovn lavice, zamen cviku se d obmovat naklonnm laviky od hlavou dol, zabr spodn st prsnch sval, a po hlavou nahoru (obrzek 2), zabr horn st prsnch sval.
Ndech pi pohybu dol, nahoru vdech.

Chyby:
- pohyb jen z ramen - ramena se mus hbat s hrudnkem, jinak cviite jen ramena ! Poznte to tak, e vs po trninku bol ramena.
- zkrucovn tla do strany, nerovnomrn zvedn inky, zvedn nohou, mostovn - muste snit zt, technika procvien je dleitj ne maxima.
- odren od hrudnku - je poteba zastavit pesn na hrudnku a plynulm pohybem se rozjet nahoru, jinak si koledujete akort o zrann.
- polovin pohyb - nesmte zastavit inku v polovin pohybu dol, je teba dt inku a na hrudnk (polovin pohyby se pouvaji jenom pi specilnm trninku).

Jak se nauit benchpress:
Zkus to takhle na lavice hlavou nahoru si nalo 30kg (3/4 maxima) zvedn inku a polo si ji na hrudnk tam kde ti kon prsn svaly a zan bicho. Lokty si nastav asi 45 stup od tla, chpej u tla je 0 pln roztaen 90 take nco mezi tm. Uchop zvol tak, e kdy si pedstav na ose ku svho hrudnku tak na to msto polo konec nataenho palce a pevn uchop inku do dlan. Zvedn inku nahoru. Ob zpst vyto lehce dozadu, inka se nem oprat o mezeru mezi palcem a ukazovkem, ale mus dosednout na tu plochu u palce a spodek dlan. Te bys ml mt sprvn chop. Kdy u si nahoe tak lehce pozdvihni ramena a zatni prsn svaly, prost mus ctit, e prsn svaly tla tu inku v a v. Pi pohybu dol se nadechuje a roztahuje hrudnk, lokty i ramena opisuj oblouk. Je to pohyb jakoby si chtl pedvst obrovsk hrudnk. Dky tomuto pohybu ramen mus ctit po celou dobu, e se roztahuj prsn svaly, nesm to jet rameny. Dole skon inka zase mezi prsnmi svaly a bichem.

Krsn Vm to na dolnm odkazu na videu pedvede Arnold Schwarzenneger.Pr cykl pro zlepen se v benchpressu:

Benchpress - Martinv cyklus pro zlepen benchpressu z 110 na 120kg.
Zven sly v raw benchpressu - Arnot (arnold), 50 let (obsahuje video)
Jak jsem si zvedl maximum na bench o 8kg.
Coleman rad - Dvanctitdenn pln pro mimodn rozvoj hrudnku.Dal cviky na hrudnk - celkov lneek o trninku hrudnku. Krsn proveden pedvd Arnold Schwarzenegger ve videu na YouTube "Arnold Schwarzenegger - Dumbell Fly" Jsou to sice jednoruky, ale krsn tam jde vidt jak celou dobu pumpuje prsnmi svaly a jak se kvli toho lehce posouvaji ramena.   lenov diskuse Tabulky Seznam lnk na F-sportu Sitemap  Kontakty