E-SHOP  
RADY, informace a články  


Nejnovější diskuse | Domu | Registrace |
Hledat | Počty | Návod |
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /  
 

Janova (Jana), 43 let, 79 kg, 167 cm

 
 
Stránka  Stránka 1 z 150:  1  2  3  4  5  ...  147  148  149  150  Next »

Autor janova
Člen
#1 | Zasláno: 24 Lis 2009 13:11 
Ahojky,jmenuji se Jana,je mi 43 let vážím 79 kg, m??ím 167 cm a chci zhubnout .P?ed devíti lety jsem m?la 65 kg.

Autor Kikus
Moderátor
#2 | Zasláno: 24 Lis 2009 13:16 
janova
Ahojki, tak se ti to povedlo
Akorát ti s dovolením zm?ním název dení?ku, a? je jasné, že pat?í tob?, ano?
Napíšu tam tam zatím
Jana, 43 let, 79 kg, 167 cm

a cíl si zatím promysli, ano?

Tak, napiš nám nejprve, jak ses k t?m nadbyte?ným kil?m dopracovala...asi nesprávným jídlem, že?
Zkus nám napsat, jak se momentáln? stravuješ, co jíš, kolik toho p?ibližn? je a kdy to jíš
A zárove? si zkus pro?íst ty ?lánky a pr?b?žn? zkus pracovat s tím, co je tam psáno.

Autor janova
Člen
#3 | Zasláno: 24 Lis 2009 13:25 
Jsem to n?jak popletla. Kila jsem nabrala postupn?.Našla jsem si p?ítele-manžela.D?ti odešly,tak byla taková pohodi?ka.I když v lét? jezdíme na kole i na dovolené,to jsme t?eba ujeli za jeden den i 100km,hrejeme tenis 1x týdn? v lét? i 2x týdn? a pracuji na zahrádce.Takže pohybu mám pom?rn? dost. Ale asi ta strava a pive?ko.A ve?er k vínku zobání.
Do dneška asi týden,jsem si hlídala kalorie.
Dneska snídan? vlo?ky,s trochou jogurtu,s jablkem,rozinkami a o?echami.Namo?ila jsem 100 g vlo?ek-z celkové dávky jsem odebrala asi t?etinu
Sva?ina - p?lka pomela
Ob?d - ku?ecí rizoto s rýží a pórkem a zelenina jako obloha
Sva?ina bude asi 200g mrkve
Ve?e?e - zeleninový salát se šmakounem a tu?ákem

Bílkoviny a ostatní dopíšu,mám to doma.

Autor Kikus
Moderátor
#4 | Zasláno: 24 Lis 2009 13:31 
janova
A p?ipiš poctiv? také to zobání.
Zatím to nevypadá až tak hr?zostrašn?. Ty sva?iny ale budou chtít trochu "p?ikrmit", samotné ovoce nebo samotná zelenina nelze chápat jako plnohodnotné jídlo.
Snídan? bude chtít p?idat vlo?ek.
Ale nebude to pro tebe asi tak bolestivé, je vid?t, že se snažíš o dietní jidla a vhodné potraviny nejsou pro tebe problém.
TAkže to asi fakt vypadá na to zobání bokem, p?ípadné pive?ko no a možná malili?ko za?ínají pracovat hormony, které bohužel s p?ibývajícím v?kem jsou nep?íjemný soupe? p?i boji o p?knou postavu

Autor janova
Člen
#5 | Zasláno: 24 Lis 2009 14:05 
Jak jsem psala,tak jsem se do toho vrhla teprve p?ed týdnem.Koupila jsem si kv?li tomu i digitální váhu,vytiskla seznam potravin s udáním bílkovin,sachrid? a tuk? na 100g aby se mi to líp po?ítalo. Zobání jsem si zakázala. Takže se teprve u?ím,ale budu se snažit . A pro?ítám tyto stránky.

Autor janova
Člen
#6 | Zasláno: 24 Lis 2009 20:09 
Tak jsem to s ve?e?í asi p?ehnala,ale nedojedla jsem jí. Spo?ítala jsem si hodnoty a m?la jsem málo bílkovin,tak jsem si ud?lala ku?ecí játra 100g,vep?ová kýta asi 150g a šmakoun 100g.Ale jelikož jsem od každého d?lala více ,zvážila jsem si už hotové jídlo a to je prý špatné,hodnoty jsou prý uvád?ny v syrovém stavu.Jak to mám ud?lat,abych v?d?la kolik je to p?ed uva?ením a po uva?ení,když neva?ím jenom pro sebe?

Autor Kikus
Moderátor
#7 | Zasláno: 24 Lis 2009 21:43 
janova
Ano, hodnoty jsou vždy uvád?ny pro syrový stav. Maso va?ením ztratí hmotnost.
Musíš znát hmotnost surovin p?ed uva?ením. Pak musíš znát hmotnost své porce. A pak máš dv? možnosti.
Když t?eba víš, že máš 250g masa, jako v p?ípad?, který jsi popsala a když víš, že tvoje porce na ve?e?i je 80g, tak si jednoduše odebereš t?etinu.
Nebo si pak zvážíš všechno uva?ené maso, zjistíš, že váží t?eba 200g. Tvoje porce je po?ád t?etina z celkového množství, takže si odvážíš cca 65g uva?eného masa, které odpovídají 80g syrového.
S rýží nap?íklad je to opa?n?, ta va?ením nabyde na hmotnosti, ale postup bude stejný.

Autor janova
Člen
#8 | Zasláno: 25 Lis 2009 07:19 
Prý,když je 100 g masa,tak po uva?ení jeho 75g.

Jídelní?ek na dnešní den.
Snídan?
pšeni?no žitný chléb 108g B8,9 S40 T2,5
mazací sýr 35g B3,85 T1,5 S5,25
Sva?ina
mrkev 100g B1,4 S9,7 T0,3
knekebrod 20g B2,4 S11,6 T1,2

Ob?d
ku?.játra 200g B37,8 S2,2 T8
knekebrod 20g B2,4 S 11,6 T1,2
jogurt s ?esnekem 75g B3,5 S3,8 T0,25

Sva?ina
odtu?.tvaroh 250g B30,5 S9,75 T0,25

Ve?e?e
zelensalát s tu?ákem- hodnoty tu?áka nevím nebyly napsány

Celkem B90,8 S91,15 T20,9
Co se týká zeleniny,jako raj?ata ,okurka a paprika- musím taky vážít?

Autor janova
Člen
#9 | Zasláno: 25 Lis 2009 07:22 
V?era jsem si koupila amarantové t?stoviny, nevíte n?kdo hodnoty, nebyly napsány.
Jak jsem koukala ,tak na m?j v?k a váhu bych m?la mít

Bílkoviny 78
Sacharidy132
Tuky19

je to tak správn??

Autor Kikus
Moderátor
#10 | Zasláno: 25 Lis 2009 08:35 
janova
Hezký pokus ale pár much to chce vychytat.
Ale nejprve k t?m hodnotám.
Tabulky jsou ud?lány p?ísn?, jakoby pro jistotu, aby zabíraly na každého. Nebere se tam v úvahu pohyb. Pokud máš n?jaký pravidelný pohyb, já osobn? bych ti doporu?ila za?ít na vyšších sacharidech, než ?íkají tabulky a snižovat pouze v p?ípad?, že nebudou výsledky.
Klidn? bych to zkusla na n?jakých 150-160g sacharid?, bílkoviny nech kolem 80g a tuky drž kolem t?ch 20g, ale pokud bys použila navíc olivový olej t?eba na salát, nebo m?la tu?n?jší rybu, tak ti tuky m?žou vysko?it klidn? více, tohle jsou tuky, které t?lo pot?ebuje.

Co se týká jídelní?ku. Pamatuj, že každé jídlo by se m?lo skládat ze zástupce bílkovin i sacharid?. Ty máš na první sva?inu jen sacharidy a na druhou sva?inu jen bílkoviny (i když ti u tvarohu vysko?ily na kalkula?ce sacharidy, jedná se pouze o mlé?ný cukr obsažený v tvarohu a to není ten sacharid, který ty pot?ebuješ).
Jedinou vyjímku ohledn? t?chto kombinací B a S bych v tvém p?ípad? - vzhledem, ?ekn?me ke zralosti v?ku ud?lala u poslední ve?e?e. Pokud ti vyhovuje zeleninový salát s tu?ákem, nemusíš tam dávat už sacharidy.

A ješt? poznámka. Sacharidy by se m?ly b?hem dne vyvíjet sestupn?. Takže snídan? je sacharidová nálož a pak to k ve?eru pomalinku klesá. Bílkoviny se chovají naopak, není jich t?eba p?íliš ráno, ale k ve?e?u p?idávat. Zkus se mrknout na ten tv?j jídelní?ek a trošku to p?eskládat
Ale celkov? to není špatné, jsi šikulka

Stránka  Stránka 1 z 150:  1  2  3  4  5  ...  147  148  149  150  Next » 
Osobní deníčky - hubnutí www.f-sport.cz Forum / Osobní deníčky - hubnutí /
 Janova (Jana), 43 let, 79 kg, 167 cm

Téma je uzamčeno. Nemůžete na něj reagovat.

 

  
www.f-sport.cz Forum Powered by Forum Script miniBB ® ⇑